KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Son Sayı 18


  Kurum Kültürü

KAYNAK Dergisi Sayı:18

Dönem / Yıl:
NİSAN-HAZİRAN 2004

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster


Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 

Makaleler

Ayın Makalesi

İş Lideri Kuruma Damgasını Vurur
Eğitim hayatımızda, ülkelerin kalkınması konusunda bize iki koşul gerektiği öğretilmişti: Birincisi zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları, ikincisi sermaye birikimi. Bugün en kalkınmış ülkelere baktığımızda bunların çoğunun hiçbir kayda değer yeraltı ve yerüstü kaynağı olmadığını görüyoruz. Diğer taraftan sermaye global hareket ettiği için bir ülke içinde bulunması da koşul olmaktan çıktı. Bugün kalkınma için gerekli olan ileri teknoloji ise nitelikli insan kaynağına dayanıyor. ...

Prof. Dr. Acar Baltaş Makalenin Devamını Göster Ayın Makalesi
Editörden

Kurum Kültürü Sayısını Hazırlarken
Bu sayıda kurum kültürünü büyüteç altına alırken, kültür üzerinde bir kez daha düşünme fırsatı bulduk. Kültür en genel anlamıyla bir topluluğun sahip olduğu ve paylaştığı yaşam biçimidir. Kültür konusunda yapılmış çok sayıda tanımdan yola çıkarak bir sentez oluşturduğumuzda, biz kültürü, algı ve inançlardan oluşan toplumsal değerlerin uzantısındaki yaşama kalıpları ile bu yaşama kalıplarının ifadesi olan sanat ve felsefe şeklinde nitelendiriyoruz. ...

Prof. Dr. Zuhal Baltaş Makalenin Devamını Göster
Makale

Dünden Bugüne Kurum Kültürü
1980’lerde Japon rekabeti karşısında telaşa kapılan ABD iş dünyası kurum kültürünü keşfetti. Kurum kültürünün yönetilebilir bir olgu olduğu, iyi yönetildiğinde kurumsal performansı ve rekabet üstünlüğünü olumlu yönde etkilediği anlaşıldı. Liderlik, değişim odaklı kültür, öğrenen organizasyon, yenilikçi kültür gibi konular bu anlayışın sonucunda ortaya çıktı. Kurum kültürlerinde, hızlı tepki vermeyi, bilgi yönetimini, yaratıcılığı, katılımcı yönetimi ve liderliği destekleyen özellikler aranır hale geldi....

Handan Dedehayır Makalenin Devamını Göster
Makale

İnsan Sermayesinin Yaşam Alanı
Geçen yüzyılda, şirketleri bütünlük içinde ayakta tutan kurumsal kurallar ve usullerdi. Ancak iş ortamı değiştikçe kurum içi kural ve usuller de hızla değişiyor. Bugünün hızlı ve değişken dünyasında hızlı karar almak önemli bir rekabet avantajı. Hızlı karar alma zorunluluğu inisiyatif kullanmayı, esnek davranmayı, çeşitli olasılıkları hesaba katarak sorumluluk üstlenmeyi içeriyor. Bu koşullarda katı kurallardan söz etmek zor...

Baltaş ArGe Birimi Makalenin Devamını Göster
Makale

Lou Gerstner anlatıyor: IBM deneyimi
On yıl önce Louis Gerstner IBM yönetimini devraldığında şirketin başı fena halde dertteydi. İşe başladıktan 3 hafta sonra hararetli tartışmalarla geçen 8 saatlik bir toplantıya tanık olduktan sonra aklı iyice karıştı, morali bozuldu. Sanki şifreli bir dilin konuşulduğu gizli bir örgüt toplantısındaydı, konuşulanlardan hiçbir şey anlamıyordu. Ancak toplantı onu gerçekle yüz yüze getirmeye yaradı: Bu şirketi eski parlak günlerine geri döndürmek gerekiyordu: “Bir şirket bir ‘kemik yığını’ haline gelmişse, her şeyi sil baştan yapmakta bir sakınca yoktur. Çünkü zaten kaybedilecek bir şey kalmamıştır.” ...

Baltaş ArGe Birimi Makalenin Devamını Göster

Tüm Makaleleri Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
 

Ana Sayfa

Son Sayı

Arama

Künye

İletişim

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.baltasgrubu.com'a aittir.
Tasarım ve Düzenleme:
www.emerio.net