KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Son Sayı 4


  Eğitimin Etkinliğini Ölçmek

KAYNAK Dergisi Sayı:4

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2000

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster


Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 

Makaleler

Ayın Makalesi

Eğitim Sürecinde Sorumluluk Paylaşımı
Eğitim bir şirkette yolunda gitmeyen işleri düzeltmek için başvurulan araçlardan sadece biridir. Bir şirketin performansını temelde “kurumsallık”, “süreç” ve “performans” sistemleri belirler. Eğitim ise, performans sistemi içinde yer alan, çalışanların iş yapma becerileri ve ilişki kurma biçimleriyle ilgili sorunların çözümünde etkili olur. ...

Prof. Dr. Acar Baltaş Makalenin Devamını Göster Ayın Makalesi
Editörden

“Eğitim Etkinliğini Ölçmek”i Hazırlarken...
İlerleme, bilgiyle donatılmış, duygusal olgunluğa erişmiş, birikimini davranışlarına yansıtma becerisine sahip insan sayısının artmasına bağlıdır. İnsanların yetkinliği arttıkça, kurumlar ve toplum değer kazanır. Baltaş-Baltaş'ın misyon cümlesinde yer alan “bireyler ve işletme üzerindeki somut etkisi ölçülebilir gelişme ve değişimler'e öncü olmak” ifadesi bu inancın bir yansımasıdır. 1983'ten beri, bireylerin iş, aile ve özel yaşamlarına taşınabilen ve yaşam kalitesini geliştiren eğitimler vermek temel amacımız oldu. Ülkemizde ilk kez 1996 yılında gündeme getirdiğimiz “eğitimlerin ölçülmesi” kavramı ile de eğitimlerin etkinliğini geliştirmeyi hedefledik. ...

Prof. Dr. Zuhal Baltaş Makalenin Devamını Göster
Makale

Eğitimlerin Başarısını Belirlemede İleri Analitik Yöntemlerin Kullanımı
Eğitimlerin başarısını belirleyen en kritik süreçlerin başında, kimlerin eğitime katılacağının belirlenmesi ve program içeriğinin katılımcı niteliklerine uygunluğunun saptanması gelir. Seçilen katılımcıların, eğitim programlarından kazanacakları bilgi ve becerileri geçmiş bilgi ve becerileriyle bütünleştirerek kendilerine maledebilmeleri ve iş ortamında uygulayabilmeleri için, belli düzeyde bir bilgi birikimi ve analitik düşünme yeteneği gerekir. Katılımcıların bu doğrultuda seçilmesi programın başarısında belirleyici olur....

Dr. Tülin Güzel, BIS İş Zekası Çözümleri, Yazılım, Eğitim, Danışmanlık Makalenin Devamını Göster
Makale

Siz Kaç Saat Eğitim Aldığınızla Övünedurun, Üst Yönetimin Derdi Başka
Yönetimler şirket içinde yapılan işlerin maliyet/yarar hesabını bilmek ister. Her yıl şirket bütçesinden önemli pay ayrılan eğitimlerin de, işletmenin kârlılığına katkısı somut olarak bilinmeli. Aksi halde “şu kadar kişiye şu kadar saat eğitim verildi” demekle yetinmek olsa olsa “gökkubbede bir hoş seda” olarak kalmaya mahkum. ...

Handan Dedehayır; Psikolog, Baltaş-Baltaş Eğitim Program Geliştirme Makalenin Devamını Göster
Makale

Eğitime Avuç Dolusu Para Harcıyorsunuz...Karşılığını Alıyor musunuz?
Bu soruya güvenle cevap verebilmek için eğitimlerin etkinliğini ölçmek gerekiyor. Baltaş-Baltaş bu ihtiyacı 1996 yılında ilk kez gündeme getirdiğinde, konu henüz bugünkü kadar önem kazanmış değildi. Bugün insan kaynakları yöneticilerinin ölçülebilir eğitimleri ısrarla talep ettikleri gözlenirken, bunda Baltaş-Baltaş'ın dört yıldır sürdürdüğü çabanın büyük katkısı var. ...

Ayşesim Diri, Uzman Psikolog, Baltaş-Baltaş Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Makalenin Devamını Göster

Tüm Makaleleri Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
 

Ana Sayfa

Son Sayı

Arama

Künye

İletişim

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.baltasgrubu.com'a aittir.
Tasarım ve Düzenleme:
www.emerio.net