KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Son Sayı 56


  İş Hayatında Ruh Sağlığı

KAYNAK Dergisi Sayı:56

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2013

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster


Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 

Makaleler

Ayın Makalesi

Zor Tanı, İstemsiz Yatış, Gönülsüz Tedavi, Sessiz Teşekkür
Davranış bilimleri alanındaki çalışmalarımdan bir çıkarım yaparak ruh sağlığının temel sorunları nelerdir sorusuna cevap vermem istense “zor tanı, hastalığı kabullenememe, gönülsüz tedavi, istemsiz yatış ve çevre tarafından duyulabilecek bir teşekkür edilememesine sebep olan damgalanma korkusudur” derim. Hastalık belirtileri geçiştirilmeye çalışılır veya görmezden gelinir. Tanı koyulsa da, tedaviyi kabullenmek ve sürdürmek konusunda sıkıntı yaşanır. Psikiyatri kliniğine yatış ise istemsizdir. Ruhsal hastalığı olanlar, kendilerini tedavi eden hekim veya psikoloğa minnet duyduklarını kimse ile paylaşmaz, onlara yazılı ya da sosyal medyada teşekkür ilanı vermezler. ...

Prof. Dr. Zuhal Baltaş Makalenin Devamını Göster Ayın Makalesi
Editörden

İş Hayatında Ruh Sağlığı Sayısını Hazırlarken
Varlığından mutluluk duymak, insani değerlere ve topluma katkıda bulunmak insanın var oluşunu anlamlı kılar. Bu anlamı oluşturmadaki temel koşul ruh ve beden sağlığına sahip olmaktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün milenyum hedefi, insanın sosyal ve ekonomik açıdan üretken bir hayat yaşamasına imkan verecek sağlık düzeyine ulaşmasının sağlanmasıdır. Sağlık alanındaki bu stratejinin gerçekleşmesinde sosyal ve ekonomik alanda hizmet üreten tüm sektörlere görev ve sorumluluk düşer. Ruh ve beden sağlığı birbirinden ayrılamayan bir bütündür. Kurumların çalışanlardan elde edeceği performans bu bütünsel sağlığın var olmasıyla mümkündür....

Prof. Dr. Zuhal Baltaş Makalenin Devamını Göster
Makale

Narsistik* Liderlik
Ülkeleri, siyasi partileri, şirketleri, spor klüplerini, sivil veya resmi organizasyonları önce başarıya, sonra felakete aynı kişi götürür. Bu kişi kurumun veya sistemin başında olan liderdir. Lider yönettiği kurumun kültürüne damgasını vurur. Liderin kişiliği ve duygusal dalgalanmaları birlikte çalıştığı kişilerle ilişkisini etkiler. Bu etki yakın çevresinin yaşam kalitesi ve ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu gibi kurum iklimini de önemli ölçüde belirler. Çalışanların ruh sağlığı açısından en önemli tehdit, narsistik bir liderle çalışmak ve onunla uzun saatler geçirmektir....

Prof. Dr. Acar Baltaş Makalenin Devamını Göster
Makale

Tükenmişlik Sendromu: Modern Zamanların Hastalığı
Toplumsal değişim ve iş hayatındaki dönüşümler göz önüne alındığında tükenmişlik sendromu son yıllarda adından oldukça söz ettirdi. Günümüzde genellikle yorgunluk, duyarsızlaşma, performans düşüklüğü olarak açıklanan tükenmişlik sendromu iyi başaçıkılamayan bir stresin uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. ...

Yasemin Duman; Baltaş-Eksen Danışman Psikolog Makalenin Devamını Göster
Makale

İş hayatında duygulara yer var mı?
Felsefe tarihi içerisinde Antik Çağ’dan başlayarak Ortaçağ ve Rönesans dönemi boyunca akıl-duygu çatışması önemli tartışma konularından biri olmuş, aklın duygulara mutlak egemenliği paradigması ön plana çıkmıştır. Stoacılardan bu yana, bilge insanın duygularından arınmış olması gerekliliği, duyguların ise ilkel unsurlar olduğu görüşüne olan inanç pekişmiştir. Yüzyıllardır süregelen Akılcılık akımının egemenliği 1960’lı yıllarda Kuzey Amerika ve Avrupa’da görülen toplumsal olaylar ile sorgulanmaya başlamıştır. Bu dönemde insanlar, Akılcılığa karşı çıkarak duygularını özgür bir şekilde ifade etmeye yönelik tepkilerini göstermişlerdir1. Son dönemde psikoloji alanında gerçekleştirilen beyin çalışmaları ise düşünce ve duyguların birer bütün olduğu ve aralarında temel bir zıtlaşma olmadığı görüşünü desteklemiş, dahası duyguların yaşamın devamlılığı açısından hayati öneme sahip oldukları kanıtlanmıştır2. ...

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Balkır; Işık Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Makalenin Devamını Göster

Tüm Makaleleri Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
 

Ana Sayfa

Son Sayı

Arama

Künye

İletişim

Kitap Köşesi

Handbook of Mental Health in the Workplace / Jay C. Thomas & Michel Hersen
Handbook of Mental Health in the Workplace ruhsal bozuklukların iş yaşamımızda çalışmalarımızı nasıl etkilediğini anlatıyor ve ortaya çıkan sorun ve muhtemel yan etkileriyle ilgili çözüm önerilerinde bulunuyor. Yazarlar, ayrıca ruh sağlığı klinik tedavi uzmanlarına, endüstriyel psikologlara ve İK yöneticilerine çalışanın işe uygunluğu konusunda ışık tutuyor.
Çağdaş İş Yaşamında Ruh Sağlığı / Prof. Dr. Ahmet Çelikkol
Psikiyatrinin önemli bir dalı olan Endüstriyel Psikiyatri alanında ülkemizde ne yazık çok az eser bulunmaktadır. Psikiyatrinin bu dalı, endüstriyel çalışma düzeni sonucunda ortaya çıkan ruhsal problemleri ele alır. Bu problemlerin nedenlerini araştırır ve bulgular ışığında koruyucu yöntemlere başvurur.

İnternet Köşesi

http://www.healthworkinglives.com/
Sağlıklı işlerin ancak sağlıklı işgücüyle yaratılabileceği ilkesinden yola çıkarak çalışmalarını sürdüren Scottish Centre for Healthy Working Lives, işverenlere hizmet etmeyi amaçlıyor. Her işveren, daha güvenli, daha sağlıklı ve motivasyonu yüksek işgücüne sahip olmak ister. Bu web sitesi, işverene destek sağlamak amacıyla her türlü iş alanında çalışanların mutluluğunun, güvenliğinin ve sağlığının gelişiminde yardımcı olmak üzere ücretsiz pratik bilgiler sunuyor.

Değerlendirme

Algılanan Stre Düzeyi Ölçeği
Bu ölçek, kişinin içinde yaşadığı çevre ile olan etkileşimine odaklanarak, karşılaştığı olayların kontrol edilebilirliği, ön görülebilirliği ve yarattığı duygu yoğunluğu hakkındaki bireysel algısını ölçmektedir

İlanlar

Kurum İçi Koç Yetiştirme Programı
Kurum İçi Koçunuz Olsun Yol Bulsun Yol Göstersin...
Acar Baltaş’tan Yılsonu ve Dönem Toplantılarına Özel
Kutup Fatihlerinden Liderlik ve Hayat Dersleri - Türk Kültüründe Yönetmek, Değerlerle Yaşamak
Vaad Etmiyoruz Gerçekleştiriyoruz...
Tanımladığımız, Uyguladığımız Belgelendirdiğimiz Süreçlerimiz - İş Ortaklarımız
Baltaş Grubu’ndan CELEMİ İş Simülasyonları
Hedeflediğiniz Başarıyı Gerçeğe Dönüştüren Celemi İş Simülasyonlerı
Baltaş Eksen Seçme-Yerleştirme-Organizasyon
İsteyen ile başaran arasındaki farkı biliyoruz. Gelin Kurumunuzdaki ’Başaran’ Sayısını Arttıralım
Stresle Başaçıkma, Sağlıklı ve Etkili Yaşama Semineri
İş hayatının beklentilerini gerçekçi bir temele oturtarak, stres kaynaklarını saptayıp bunlara uygun çözüm stratejileri üretir.

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.baltasgrubu.com'a aittir.
Tasarım ve Düzenleme:
www.emerio.net