KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Son Sayı 70


  Müzakere Yönetimi ve Sanatı

KAYNAK Dergisi Sayı:70

Dönem / Yıl:
NİSAN-HAZİRAN 2017

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster


Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 

Makaleler

Ayın Makalesi

Uzlaşmak Neden Zor? Nasıl Kolaylaştırabiliriz?
Çatışmayı, ihtiyaç, amaç veya fikir ayrılıklarından doğan bir rekabet olarak tanımlayabiliriz. Birlikte çalışan kişiler arasında çatışma olması sadece kaçınılmaz değil, çok da olağandır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda çelişen çıkarlar kadar ortak noktalar da mutlaka vardır. Ortak çıkarlara odaklanmak ve bunları ortaya çıkararak uzlaşmak, Türk kültüründe zorlanılan davranışlardır. Türk kültüründe ödün vermemek, güçlülük sayılır. Bu nedenle “uzlaşmacılık”, olumsuz bir özellik olarak siyasi literatürümüze girmiştir. Uzlaşmayı kabul etmek, “zayıflık, boyun eğmişlik” olarak görülür. 1970’lerde sağ-sol çatışmalarının tırmandığı dönemlerde “uzlaşmacı” kişi, fikir namusu olmayan, doktriner bağlılığı olduğu grubu “satan” kimse olarak görülürdü. Bu anlayışın uzantısı, günümüzde biraz zayıflamış da olsa, hâlâ devam etmektedir. Bunun sonucunda, gerek sosyal yaşamımızda, gerekse politik alanda birçok sorun çözümsüz kalmaktadır. Örneğin Kıbrıs sorununda “çözümsüzlük de çözümdür” gibi akıldışı ve kendi çıkarlarına zarar veren anlayışlar oluşturulmuştur. Oysa bir anlaşmazlık doğduğunda hiçbir zaman her iki tarafı da tam anlamıyla memnun edecek bir çözüm bulmak mümkün değildir. ...

Prof. Dr. Acar Baltaş Makalenin Devamını Göster Ayın Makalesi
Editörden

Müzakere Yönetimi ve Sanatı Sayısını Hazırlarken
Dergimizin 70. sayısını müzakere alanına ayırmak üzere hazırlıklara başladık. Yazı başlıklarını ve yazarlarımızı belirledikçe, Baltaş eğitim ve danışmanlıklarında “Kazanmak Yetmez” başlığında ele aldığımız bu konuyu tek bir dergi sayımıza sığdıramadığımızı gördük. Kişiler ve kurumlar arası ilişkilerde, isteklerin beklenti ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde düzenlendiği ortak amaçlara uygun sonuç almayı mümkün kılan müzakere konusunu “Müzakere Yönetimi” ve “Müzakere Sanatı” olarak iki ayrı basımda ele almayı uygun gördük. ...

Prof. Dr. Zuhal Baltaş Makalenin Devamını Göster
Makale

Müzakere, Pazarlık Değildir
Müzakere, pazarlık ile eş anlamlı değildir. En net ve kısa şekilde; en az 2 tarafın, stratejik düşünceyle ihtiyaçlarını karşılamak üzere, iletiştiği, birbirine bağımlı bir farklılık yönetimi olarak tanımlanabilir. Bu tanımlamanın içinde yer alan bazı noktalara da açıklık getirmek gerekir....

Dr. Deniz Kite Güner, Global Mediators Network, Yönetim Kurulu Başkanı Makalenin Devamını Göster
Makale

Kazanan Olmak
Bir kavramın içselleştirilmesinin ilk adımı kavramı, en geniş şekilde tanımlamak ve bu tanım üzerinden anlamaya çalışmaktır. Anlam bu kadar önem taşıdığına göre yazının hemen başında “müzakere nedir?” sorusunun yanıtını vermemiz gerekir. Geniş bir tanımla müzakere; çıkarları çatışan en az iki ya da daha fazla kişinin ya da grubun, çıkar çatışmasına neden olan konu üzerinde ortak karar verme sürecidir. Bu tanımdan yola çıkarsak müzakerenin öğelerini; müzakere edilecek bir konu, fikir alışverişi yapılacak bir ortam, taraflar ve karar olarak sıralayabiliriz. ...

Çetin Oruç, Baltaş Grubu, Kurumsal İletişim ve Planlama Makalenin Devamını Göster
Makale

Müzakere Sürecinde İki Sistemin Dengelenmesi
Yaşamda her gün ufak büyük pek çok konuda karar verilir. Her kararda bir şeylerin muhakemesi yapılır ve söz konusu taraflarla müzakere edilir. Çocukların eğitimi, iş değişikliği, ailenin maddi yatırımlarını kullanma şekli vb. Her kararın iki kaçınılmaz zorluğu vardır. Bunlardan birincisi insan beyninin olasılıklar üzerine tarafsız bir düşünce kurgulama şansına sahip olmayan bir organ olmasıdır. Üstelik bu özelliğini kabul etmekte de ciddi zorlukları vardır. İkincisi her kararın bir vazgeçiş oluşudur. İnsan psikolojik olarak vazgeçmeyi bir zaaf olarak görme eğilimindedir. ...

Prof. Dr. Zuhal Baltaş Makalenin Devamını Göster

Tüm Makaleleri Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
 

Ana Sayfa

Son Sayı

Arama

Künye

İletişim

Kitap Köşesi

İş Yönetim ve Diplomasi Dünyasında Müzakere - A.Kadir Varoğlu / Ünsal Sığrı
İster bir ülkenin, ister bir şirketin, ister kâr amacı gütmeyen bir kurumun lideri olsun, doğal olarak bütün liderler, -yaptıkları işin tanımı gereği- insanların zihniyetini değiştiren kimselerdir.
Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In Rocher Fisher - William L. Ury - Bruce Patton
Harvard Müzakere Projesi üzerinden modern çağın en ihtiyaç duyduğu müzakere yetkinliğini geliştirmek için kaleme alınan kitap, yazarların bu konudaki edinilmesi zor deneyimlerini aktarıyor. Bruce Patton’un editörlüğünde Rocher Fisher ve William L. Ury tarafından kaleme alınan kitap, “Evet” kelimesine ulaşmak, müzakerelerde karşılıklı kazanımın olduğu bir sonuca varma stratejileri konusunda ışık tutuyor.

İnternet Köşesi

rationalnegotiation.com
Müzakere ve uyuşmazlık çözümlemesi alanında araştırmalar yapan, eğitimler veren kar amacı gütmeyen Akılcı müzakere ve karar verme araştırma girişimi tarafından hazırlanan web sitesi müzakere konusunda bilgi alabileceğiniz online bir adres istiyorsanız, http://rationalnegotiation.com/ adresini ziyaret etmenizi öneririz.

Değerlendirme

Müzakere Testi
Müzakere konusunda kendinizi değerlendirin.

İlanlar

Acar Baltaştan Yönetimde ve Hayatta Fark Yaratan Programlar
Akıllı İnsanlar Neden Yanlış Kararlar Verir?
Baltaş Grubu Cevher Değerlendirme Merkezi
Müzakere Eden ile Pazarlık Yapan Arasındaki Farkı Biliyoruz.
Kazanmak Yetmez
Baltaş Grubundan Müzakere Teknikleri Semineri
KDA (Kültürel Dönüşüm Aracı)
Kurumsal Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Yeni Kuşak Çözüm
World Business Forum 2017
Dünya Liderlerinden İlham Veren Deneyimler

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.baltasgrubu.com'a aittir.
Tasarım ve Düzenleme:
www.emerio.net