KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Son Sayı 79


  Psikolojik Sermaye

KAYNAK Dergisi Sayı:79

Dönem / Yıl:
TEMMUZ-EYLÜL 2019

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster


Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 

Makaleler

Ayın Makalesi

Yaşamdan Örneklerle Psikolojik Sermaye
Doksanlı yıllarda Martin Seligman’ın başlattığı pozitif psikoloji, hem bireylerin gelişim alanları konusunda hem de kurumsal hayata yansıyan sonuçları açısından temel bir zihniyet değişikliğine yol açmıştır. Sorunları mutlaka kök nedenine inerek çözmek gibi çok karmaşık, uzun ve çok kere sonuç vermeyen girişimler yerine, sorunlu durumun veya davranışın içinde olumlu olanlardan yola çıkarak getirilen çözümler bireylerde daha iyisini yapmak için istek doğmasına, kurumların da çalışanlarının potansiyellerinden daha etkili şekilde yararlanmasına imkân verdiği görülmüştür....

Prof. Dr Acar Baltaş Makalenin Devamını Göster Ayın Makalesi
Editörden

Psikolojik Sermaye sayısını hazırlarken
İş yaşamında sermaye kelimesi yıllarca maddi kaynağı ve birikimi tanımladı. Bu kavramın ticari bir girişimde bulunmak ve yürütmek için gerekli olan parayı ve paraya çevrilebilecek malları kapsayan bir anlamı vardı. 2000’lerden itibaren bilgi teknolojisi, bilginin yaygınlaşmasına imkân vererek bilgiyi sermaye olarak görmemizi sağladı. Sermaye maddi kaynak ve birikim olan anlamını korudu. Ancak maddi değerlerin ötesinde yeni bir anlam ve kullanım alanı buldu....

Prof. Dr Zuhal Baltaş Makalenin Devamını Göster
Makale

Psikolojik Sermaye ile Donanımı Üretime ve Değere Dönüştürmek
Çalışma yaşamına başladığım 1990’lı yıllarda gazetelere verilen iş ilanlarında adaylardan beklenen nitelikler sıralanırken mezun olunması gereken üniversitelerin adları ve bölümleri belirtilir, ardından hemen her pozisyon için “iletişim yeteneği güçlü olmak” ve “prezantable olmak” özellikleri mutlaka eklenirdi. O dönem için çalışma yaşamında gerekli ve yeterli nitelikler kişinin ne bildiği ve ne öğrenebileceği ile ilgiliydi. Oysa tam da sözünü ettiğimiz dönemde ivmelenmeye başlayan dijital dönüşümün ortaya çıkardığı ve çalışma yaşamını da içine alan “yeni toplumsal düzen”, bilginin tanımını da, bilgiye ulaşma ve öğrenme araçlarını da kökten değiştirmeye başladı. Çok değil 25 – 30 yıl önce çalışma yaşamı için geçerli, gerekli ve yeterli olan bilgi, beceri ve deneyim artık ne geçerli, ne gerekli, ne de yeterli....

Durul Selçuk Orhan Holding, Küresel İnsan Kaynakları Müdürü Makalenin Devamını Göster
Makale

Psikolojik Sermayeyi Geliştirme Yolları
İş hayatı bugün yoğun bir rekabet ve hiç de durağan olmayan ekonomik şartlar altında hızlı bir değişim süreci yaşıyor. Bu şartlar altında şirketlerin varlıklarını etkili bir şekilde yönetmesi açık ve hayati önem arz eden bir konu haline geliyor. Günümüzde işletmeler en önemli varlık kalemi olan insan sermayesine daha fazla odaklanıyorlar. Bu sayede iş hayatının engebeli dünyasında yaşanılan zorlukların üstesinden gelmeyi, uzun dönemli hedefleri gerçekleştirmeyi, dinamik bir organizasyon kültürü yaratmayı ve yenilikçi bilgiyi kazanmayı umuyorlar. Herkes şunun farkında ki günümüzün dalgalı, rekabetçi ortamında hayatta kalmak ancak tüm potansiyelin hayata geçirilmesi ile mümkün....

Ahmet Kesim Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi Makalenin Devamını Göster
Makale

Psikolojik Sermaye ve Çalışan Adanmışlığı: Pozitif Duygu, Düşünce, Değerler ve Tutumların Davranışa Yansımaları
Psikolojik sermaye kısaca bir çalışanın organizasyondaki duygusal ve düşünsel pozitif olma durumuyla açıklanabilir. Bu durum çalışanın bazı kişisel özellikleriyle de karakterize edilebilir. Bunlar; (1) zorlayıcı görevlerle başa çıkabilmek için kendine güven duyma; (2) şimdisi ve sonrası için başarılı olma yönünde iyimserliğini koruma; (3) hedeflere ulaşmak için dirençli kalma ve (4) başarılı olabilmek için problemler karşısında çevik davranma olarak görülebilir (Luthans, Youssef, Avolio, 2007). Bütün bu davranışları sergileyebilen bir çalışanın psikolojik sermayesi yüksek olarak kabul edilebilir. Burada önemli olan azimli olma, iyimser kalma, başarılı olmak için çaba sarf etme ve çevik yaklaşımın korunmasıdır. Bütün bunlar zor da olsa geliştirilebilir bireysel özelliklerdir. Bu gelişim süreci bireyin kendisi dışındaki faktörlerden de etkilenir. Ancak çalışanın etki edebileceği en yakınındaki alan kendi psikolojisi ile ilgili olarak, duygusal ve düşünsel olarak kendisini iyileştirme ve bunları davranışına dökebilme konusudur....

E. Ensari Cicerali Baltaş Grubu, Danışman Makalenin Devamını Göster

Tüm Makaleleri Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
 

Ana Sayfa

Son Sayı

Arama

Künye

İletişim

Kitap Köşesi

Çalışma Hayatında Psikolojik Sermaye Mesleki Bağlılık ve Kariyer Planlamasına Genel Bakış - Muammer Zerenler, Ş. Didem Kaya
Çalışma hayatında yaşanan değişim ve bununla birlikte hayatımıza giren psikolojik sermaye, kurumların içselleştirerek uygulanması gereken bir “yatırım projesi” dir. Bireylere yatırım yaparak psikolojik sermayeyi geliştiren kurumlar, kişilerin gerek çalışma hayatında, gerekse de özel hayatlarında daha mutlu ve umutlu bireyler olmalarını sağlar.
Psychological Capital and Beyond - Fred Luthans,
Günümüzün rekabet dünyasında kurumlara yardımcı olmak için geliştirilen tüm kaynakların uzlaştığı en önemli nokta; geleneksel çözümlerin artık yeterli gelmediğidir. Psychological Capital and Beyond kitabı hayatınızda psikolojik sermayeye yer açarak hem kendiniz, hem de kurumunuz için yeni ufukları keşfetmenizi sağlıyor.

İnternet Köşesi

www.Positivepsychology.com
Seph Fontane Pennack ve Dr. Hugo Alberts tarafından internet takipçilerine sunulmuş olan Positivepsychology.com dünyanın en büyük Pozitif Psikoloji sosyal ağı ve veri tabanı platformu olarak anılıyor. Ücretsiz olarak abone olabileceğiniz bültenlerinin yanı sıra, web sitesinin blog bölümünde düzenli olarak güncel konular ile ilgili makaleler yayınlanıyor.

Değerlendirme

Psikolojik Sermayeniz Ne Kadar Yüksek?
Psikolojik sermaye, kişinin değişen koşullar karşısında öne çıkardığı güçlü yönleridir. Psikolojik sermaye geliştirilebilir. Geliştirmeye ihtiyaç duyduğunuz özelliklerinizi keşfetmeniz ve bu doğrultuda harekete geçmeniz önemlidir. Bu sebeple sizin için, psikolojik sermayenizi tanımanıza katkıda bulunacak bir anket hazırladık.

Yenilikler

Anlam Duygusu Yaşatan Zihniyet Değişikliği İçin Yanınızdayız
Anlam Duygusu Yaşatan Zihniyet Değişikliği İçin Yanınızdayız
WBF 2019: Dünya Liderlerinden İlham Veren Deneyimler
WBF 2019: Dünya Liderlerinden İlham Veren Deneyimler
Baltaş Grubu''nan Akran Zorbalığı Semineri
Baltaş Grubu''nan Akran Zorbalığı Semineri
Nudge Network: Davranışı Değiştiren Yenilikçi Yöntemler
Nudge Network: Davranışı Değiştiren Yenilikçi Yöntemler
CELEMI Agile Move: Baltaş Grubu''ndan Dijital İş Simülasyonu
CELEMI Agile Move: Baltaş Grubu''ndan Dijital İş Simülasyonu

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.baltasgrubu.com'a aittir.
Tasarım ve Düzenleme:
www.emerio.net