KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 23


  Çatışma Yönetimi

KAYNAK Dergisi Sayı:23

Dönem / Yıl:
TEMMUZ-EYLÜL 2005

İÇİNDEKİLER

İş Çatışması Yüceltir

Çatışma Yönetimi Sayısını Hazırlarken

Önlemek, Çözmek ve Yönetmek

Çatışmanın Çalkantılı Sularında

Doğuştan Çatışma Yönetim Uzmanı

Öfke Baldan Tatlı

Rakip miyiz, Ortak mı?

Çatışma Yönetiminin Püf Noktaları

Kültürler Arası İş Ortamlarında Çatışma Nedenleri

Yönetici-Ast Çatışmalarında Doğru Tutumlar

Yatay İlişkilerde Çatışmayı Yönetmek

Yapıcı Çatışma

İşyerinde Arabuluculuğun Temel İlkeleri

İşyerinde Çatışma: Bir Araştırmadan Zihin Açıcı Bulgular

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Doğuştan Çatışma Yönetim Uzmanı  

Makale Meral Alguadiş; Baltaş Eğitim Program Yöneticisi

Düşüncelerimiz, yaklaşımlarımız ve davranışlarımız doğduğumuz günden itibaren hayatımız boyunca örnek aldığımız kişilerin etkisi altında kalır. Genelde her çocuğun ilk karşılaştığı ve örnek aldığı kişiler annesi, babası ve aile büyükleridir. Çatışma ile ilgili düşünce ve yaklaşımlarımız ile çatışma yönetmeye yönelik davranışlarımız da örnek aldığımız aile bireylerinin yaklaşımları doğrultusunda şekillenir.

Farklı Algıların Temeli

Çatışmanın açık bir şekilde yaşanmadığı, farklı fikirlerin dile getirilmediği ve çatışmanın saygısızlık sayıldığı bir aile ortamında büyüyen kişi, genelde iş yaşamında çatışmadan kaçınma yolunu seçecektir. Tam tersine çatışmanın ortak bir çözüm bulma amacıyla açık bir şekilde konuşularak çözümlendiği bir aile ortamında büyüyen kişi, iş yaşamında da çatışma yaşandığında açık bir şekilde konuşarak ortak bir çözüm bulmaya, işbirliğine yönelmeyi tercih edecektir. Bu iki kişi bir çatışma yaşadığında, taraflardan biri, çatışma konusu konuşulduğu için bunu kendine yapılmış bir saygısızlık olarak addedecektir. Diğeri ise, karşısındakinin çözüm bulmak amacıyla açık yüreklilikle konuşmamasını, çatışmayı çözme isteksizliği ve bilinçli olarak durumu tırmandırma tercihi olarak değerlendirecektir. Aslında her ikisinin niyeti de olumlu olmasına rağmen, çatışma konusu kişisel bir boyut kazanacak ve kişiler arası olumsuz duygular oluşmasına neden olacaktır.

İş hayatında, asıl sorun olan bir işin yapılamamış olması bir yana bırakılarak, işi yapmayan kişi etrafında odaklanan çatışmalara sıklıkla rastlarız. Kişiselleşen sorun yüzünden zaman geçtikçe asıl sorundan uzaklaşılır ve kişiler arası çatışma büyür. Ancak yerine getirilmesi veya oluşturulması gereken iş hala yapılmamış olarak kalır. Oysa gerçekçi bir yaklaşım, çatışmanın özünden uzaklaşmadan çözüm üretmeye odaklanmaktır.

Birçok konuda olduğu gibi bireyler, çatışma karşısındaki düşünce ve tepkilerini yetişme yıllarında oluşturur. Ailelerinde kabul gören tepki ve davranışları doğru olarak algılarlar. Bu algılar iş hayatına da taşınır. Herkes kendi çatışma yaklaşım biçiminin doğruluğuna inanır ve bunun sonucunda birbiriyle çatışmak kaçınılmaz hale gelir. Bu nedenlerle, iş hayatında gerekli olan çatışma yönetimi becerisi; kendini tanımak, çatışmanın ne olduğunu anlamak, çatışmanın aşamalarını farkedebilmek, kişilerin çatışma karşısında gösterdikleri davranış biçimlerini ve hangi durumlarda hangi çatışma yönetimi yönteminin kullanılması gerektiğini bilmek gibi özellikleri gerektirir.

Eğitim Hazırlık Sağlar

Çatışmaların doğru yönetilmediği zaman kurumların üretkenliğini düşürdüğü, gelişimini durdurduğu ve hatta kurumun işleyişini felç ettiği bilinmektedir. Bilgi akışının ve iş temposunun her geçen gün daha hızlandığı günümüzde, çatışma yönetimi becerisinin gerekliliği de artık tartışılmamaktadır. Yapılandırılmış çatışma yönetimi eğitimi bu nedenle önem kazanmıştır.

Baltaş-Baltaş “Çatışma Çözme, Zor İnsanlarla Başaçıkma ve Olumsuz Duygular” eğitim programı, öncelikle kişilerin çatışmanın ne olduğu, yararları ve zararları, kişisel, kurumsal ve yönetimsel çatışma nedenlerini anlamalarını ve çatışmaya bilinçli yaklaşmalarını sağlar. Ayrıca kişi, çatışma karşısında nasıl bir davranış sergilediğini farkeder, kendisini daha iyi tanıyan ve farklı yaklaşımları bilen yönetici veya ekip üyesi, beraber çalıştığı kişileri daha doğru bir şekilde analiz eder ve gerektiğinde bu farklılıkları çözüme yönelik olarak kullanır. Çatışmanın aşamalarını bilen kişi, çatışma krize dönüşmeden gerekeni yapmayı ve reaktif davranışlarda bulunmak yerine proaktif bir şekilde çatışmayı yönetme yetisine sahip olur. Farklı çatışma yönetimi yöntemlerinin bilgisine sahip olan kişi her durum karşısında aynı yöntemi kullanmaktansa durumun gerektirdiği yöntemi kullanarak çatışmanın zarar verici boyutlara gelmesini engeller. Ayrıca çatışma yönetimi yöntemlerini kullanarak çatışmaların kurumu ilerleten unsurlar olarak değerlendirilmesini ve kullanılmasını sağlar.

Kurumlarda yaşanan çatışmaların gelişim, ilerleme, değişim ve sinerji açısından önemi düşünüldüğünde, doğru yönetilmelerinin kurumların başarısı açısından taşıdığı hayati önem ortaya çıkmaktadır.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.