KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 23


  Çatışma Yönetimi

KAYNAK Dergisi Sayı:23

Dönem / Yıl:
TEMMUZ-EYLÜL 2005

İÇİNDEKİLER

İş Çatışması Yüceltir

Çatışma Yönetimi Sayısını Hazırlarken

Önlemek, Çözmek ve Yönetmek

Çatışmanın Çalkantılı Sularında

Doğuştan Çatışma Yönetim Uzmanı

Öfke Baldan Tatlı

Rakip miyiz, Ortak mı?

Çatışma Yönetiminin Püf Noktaları

Kültürler Arası İş Ortamlarında Çatışma Nedenleri

Yönetici-Ast Çatışmalarında Doğru Tutumlar

Yatay İlişkilerde Çatışmayı Yönetmek

Yapıcı Çatışma

İşyerinde Arabuluculuğun Temel İlkeleri

İşyerinde Çatışma: Bir Araştırmadan Zihin Açıcı Bulgular

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
İşyerinde Çatışma: Bir Araştırmadan Zihin Açıcı Bulgular 

Makale Baltaş ArGe Birimi

Çağdaş işletmelerde farklı kişilikleri, farklı bakış açılarını bir araya getirmeye çok önem veriliyor. Eğitim kurumlarından tutun da Fortune 500 şirketlerine kadar bir çok kuruluş, karmaşık sorunları çözebilmek için farklı dünya görüşlerini temsil eden kişilerin işbirliği yapmasını istiyor. Günümüzün karmaşık dünyasında kimsenin tek başına her şeyi bilmesine, her şeye yetişmesine imkan yok. Ancak farklı görüşler kolayca zıtlaşmalara ve verimsiz durumlara dönüşebiliyor, hele de insanların kırmızı düğmelerine basılırsa... Bu tür durumlarla başaçıkabilmek için, bizi “çileden çıkaran” şeyin ne olduğunu bilmek kolaylık sağlıyor.

Yaratıcı Liderlik Merkezi (Center for Creative Leadership) Nisan 2005 bülteninde okurlarına işyerlerinde çatışmanın nasıl ele alındığını sordu, 237 okurdan cevap aldı. Araştırmaya gelen cevaplar, çatışma söz konusu olduğunda, çok sayıda kurumun başını kuma gömdüğünü gösteriyor. En zor yönetilen çatışma türünün ise, eşit konumlarda bulunan yöneticiler arasındaki çatışma olduğu görülüyor. İşini yürütmek için diğer yönetici arkadaşlarının desteğine ihtiyaç duyan, onlarla karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde çalışan yöneticiler, çatışmalardan en çok şikayet edenler. İş planlarında eşitlerinden almayı umdukları yardımlara da yer veren bu yöneticiler, yaşadıkları çatışmalar sonucunda büyük hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Herkesin birbirine muhtaç olduğu ya da bir gün olacağı organizasyonlarda bu tür çatışmalar işleri zorlaştırmaktadır.

İlginç olan, araştırmaya katılanların yüzde 44'ünün çatışmanın kurumda alttan alta sürdüğünü ancak gözardı edildiğini söylemesi. Yüzde 16'lık bir grup çatışmanın iş performansı ve ilişkiler üzerinde yıkıcı etkisi olduğunu, yüzde 16'lık diğer bir grup çatışmanın gerekli, ancak huzur kaçırıcı olduğunu, yüzde 15'lik bir grupsa çatışmanın yapıcı ve yararlı olduğunu dile getirmiştir.

“İşyerinde en sık rastlanan çatışma nedeni” yüzde 49'la birinci olan kişilik çatışmaları. Yüzde 44'le kurum içi güç savaşları onu izliyor, yüzde 41'le de işin yapılış biçimine ilişkin görüş ayrılığı geliyor.

Çatışma en çok eşit konumdaki yöneticilerin ilişkilerini etkilemekte, onu yüzde 22'yle şirket başkanıyla ilişkiler, yüzde 21'le üst yönetim ekibiyle ilişkiler, yüzde 12'yle de astlarla ilişkiler izlemektedir.

İnsanlar işyerinde çatışmalarla nasıl başaçıkıyorlar? En sık kullanılan yöntem hangisi? Katılımcıların büyük bir bölümü (yüzde 44) çatışmayı kabul ettiğini ve yönetmeye çalıştığını söylüyor. Yüzde 25'i barış yapmaya çalıştığını, yüzde 19'u diplomatik davrandığını ve “idare ettiği”ni, yüzde 8'i kaçındığını, sadece yüzde 4'ü saldırgan yöntemi tercih ettiğini belirtiyor.

İnsanların, bazı davranış biçimlerine karşı daha hassas olduğu, bu davranışların çatışmaları tetiklediği de biliniyor. Araştırmaya göre insanların “tepesini attıran” ve çatışmaya zemin hazırlayan davranışlar şunlardır:

% 64 Zayıf karakter, tutarsızlık
% 61 Güvenilmezlik
% 54 Düşmanca tavır
% 49 Kırıcılık
% 48 Ayrıntıcılık
% 46 Ben merkezcilik
% 27 Değer bilmezlik
% 15 Aşırı analitik yaklaşım
% 14 Mesafeli tavır

CCL'in araştırması işyerinde çatışma yönetimi konusunda atılacak daha çok adım olduğunu göstermektedir. İnsanların doğru araç ve yöntemlere sahip olmadan, çatışmaların üstesinden geleceğini beklemek ise çok da gerçekçi değil. Tam da bu noktada eğitimler, insanların kendi çatışma tarzlarını farketmelerine, başkalarını anlamalarına ve uygun davranış biçimlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.