KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 28


  Türk Kültüründe Ekip Çalışması

KAYNAK Dergisi Sayı:28

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2006

İÇİNDEKİLER

Türkiye'de Ekip Çalışmasında Zorluklar

Türk Kültründe Ekip Çalışması Sayısını Hazırlarken

Türkiye’de Ekip Çalışmasının Serüveni

Ekip Uygun Toprakta Gelişir

Kimi Nasıl Ödüllendireceğiz?

Ekip Liderini Bekleyen Sorumluluklar

Egoların Vestiyere Bırakılması Rica Olunur

Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması

Kendimi İçinde Bulduğum Gruplardan Nasıl Ekip Oluşturabilirim?

Orkestradan Bir Ekip Yaratmak...(*)

Ekiplerde Kırılganlık Noktası: Çatışma Çözme

Hayat Kurtarmaya Adanmış Bir Ekip: 112 Acil Servis

Ekip Üye Sayısının Ekip Performansına Katkıları

Küllerinden Doğan Bir Ekip

Güçlü Bir Ekiple Bir Büyü Yaratıp Sürdürmek

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Türkiye’de Ekip Çalışmasının Serüveni 

Makale Baltaş ArGe Birimi

Prof. Dr. Acar Baltaş ve Prof. Dr. Zuhal Baltaş dünyayı saran “ekip çalışması” fırtınasına, İngiltere'de konuk öğretim üyesi olarak görev yaptıkları yıllarda tanık oldular. Türkiye'de, bir ekip oluşturma ve geliştirme semineri başlatmaya karar verdiler. Türk kültürünün özgün değerlerinin ekip çalışmasına sağlam bir temel oluşturacağını sezinliyor, ekipleri zorlayacak kültürel özelliklerin ise güçlü bir eğitimle aşılabileceğine inanıyorlardı. Sonraki yıllarda Türk iş dünyasında dalga dalga yayılarak güçlü bir etki yaratan Baltaş-Baltaş EOG (Ekip Oluşturma ve Geliştirme) semineri böyle doğdu.

Acar Baltaş Anlatıyor

EOG seminerinin serüvenini Acar Baltaş, şu sözlerle anlatıyor: “1994 yılında Philip Morris Türkiye'de üretime başladığında, matriks yönetim tarzını uygulamaya karar vermişti. Bu, Philip Morris evreninde dünyadaki ilk uygulama olacaktı. Bunun için bizden bir ekip çalışması programı hazırlamamız istendi. Ekip Oluşturma ve Geliştirme programı adını verdiğimiz çalışmayı, Philip Morris İK bölümüyle İstanbul ve Torbalı'da yaptığımız onlarca toplantıdan sonra, Zuhal Baltaş ile birlikte 4 ay süren bir çalışma sonucunda oluşturduk. Beş gün, günde 12 saat süren bu program çeşitli etkinlikleri de içine almaktaydı. Temel kavramları aktarmanın yanı sıra başlıca dört temele dayanıyordu:

1. Ekip içinde ortak bir değer sistemi oluşturmak

2. Başkaları tarafından nasıl algılandığını fark etmek

3. Başkalarını ve iş sonuçlarını kişilik özellikleri ile nasıl etkilediğini fark etmek

4. Duyguların insanları yönetmek ve ilişkileri düzenlemek konusunda ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak

“İlk sekiz yıl içinde, haftada en az bir kere üç günlük versiyonunu yönettiğimiz Ekip Oluşturma ve Geliştirme seminerleri, Türkiye'deki uluslararası, ulusal, kurumsal çalışma hayatı ile ilgili çok değerli ve eşsiz bir deneyim kazanmamı sağladı.

“EOG programı elde ettiği başarı sonucunda iş çevrelerinde bir efsane haline geldi; on iki yılda 27,150 katılımcıyla, 1794 grupta ve 164 kuruluşta tekrarlandı.”

Kurumsal Anadil Programı EOG

EOG semineri, Philip Morris'ten sonra IBM, Novartis, Eczacıbaşı, Borusan ve daha birçok kuruluşta, tüm çalışanların ve şirkete her yeni katılanın geçmesi istenen anadil eğitimi niteliği kazandı. Birçok şirket bu eğitimle uluslararası platformda ödül kazandı. Bu eğitim, birkaç kuşak iş insanının çok başarılı konumlara gelmesine, hatta yurtdışı yöneticiliklere seçilmesine katkıda bulundu.

Bu eğitime katılanlar, o güne kadar tanımadıkları bir profesyonellik anlayışıyla karşılaştılar. Enerjilerini etkin kılacak “etki alanı, ilgi alanı” kavramlarıyla tanıştılar. İç müşteri kavramının somut etkilerini bu eğitimde tanıdılar. İnsanlar arası ilişkilerde “anlamanın, anlatmanın ve anlaşmanın” zorluklarını ve nimetlerini, algı farklarının belirleyici etkisini bu programla fark ettiler. Bu anlayışın, aileleri ve dostlarıyla ilişkilerinden, iş hayatında ekip arkadaşları, üstleri ve astlarıyla kurdukları ilişkilere kadar geniş bir yelpazede yarattığı farkı yaşadılar. Kısacası, yöntemli iletişimi etkin kullanmanın hayatlarına katkısına tanık oldular. Sinerji yaratmayı, empatiyi, dinlemeyi ve zorlanmadan zorlamadan kendini ifade etmeyi, uzlaşmayı, birlikte karar vermeyi, bu eğitimde, belki de ilk kez, duydular ve öğrendiler.

Yeni Bir Program: “Yetkin Birey Etkin Ekip”

Bugüne geldiğimizde, artık Türk profesyonel iş hayatının ve ekip çalışmasının çok daha olgun bir düzeye geldiği gözlemleniyor. Günümüzde hemen hemen herkes, iletişim becerilerini farklı eğitimciler ve yayınlar aracılığıyla, en azından tanıyor ve biliyor (ne kadar uygulandığı, ya da ne kadar doğru uygulandığı tartışılabilirse de…). Bugün ekip çalışması bağlamında kurumlar, yöneticiler ve ekip üyeleri farklı ihtiyaçlar içindeler. 21 yüzyılın anahtar kavramı “karşılıklı bağımlılık” anlayışını özümsemiş, kendi kendini yöneten, yüksek performanslı ekipler, günümüzün hedeflerini oluşturuyor.

Baltaş Grubu, yeni ihtiyaçların ışığında, “Yetkin Birey, Etkin Ekip” başlığı altında yeni bir ekip eğitim programı geliştirdi. Bu program, etkin ekip süreci ve ekip dinamikleri yönetimini kapsıyor. Ekip çalışmasında kültürün rolü, ekipte güven ve sonuçları, ekip üyelerinin kişilik özellikleri ve değerleriyle bütünleşen ekip rolleri, ekip gelişim evreleri, ekip sürecini yapılandırma, ekip performansını değerlendirme gibi başlıkları içeren yeni program, bugünün yüksek performanslı ekiplerine daha güncel yararlar sağlamayı amaçlıyor.

On iki yıllık bir serüvenin ardından Türk ekiplerinin olgunlaşma sürecinde yol aldığını görmek, Baltaş Grubu'nda yeni bir heyecan ve daha iyisini yapma isteği uyandırıyor.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.