KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 28


  Türk Kültüründe Ekip Çalışması

KAYNAK Dergisi Sayı:28

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2006

İÇİNDEKİLER

Türkiye'de Ekip Çalışmasında Zorluklar

Türk Kültründe Ekip Çalışması Sayısını Hazırlarken

Türkiye’de Ekip Çalışmasının Serüveni

Ekip Uygun Toprakta Gelişir

Kimi Nasıl Ödüllendireceğiz?

Ekip Liderini Bekleyen Sorumluluklar

Egoların Vestiyere Bırakılması Rica Olunur

Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması

Kendimi İçinde Bulduğum Gruplardan Nasıl Ekip Oluşturabilirim?

Orkestradan Bir Ekip Yaratmak...(*)

Ekiplerde Kırılganlık Noktası: Çatışma Çözme

Hayat Kurtarmaya Adanmış Bir Ekip: 112 Acil Servis

Ekip Üye Sayısının Ekip Performansına Katkıları

Küllerinden Doğan Bir Ekip

Güçlü Bir Ekiple Bir Büyü Yaratıp Sürdürmek

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Ekip Liderini Bekleyen Sorumluluklar 

Makale Tanju Kişmir; Baltaş ArGe Birimi

Bugünün insanı liderlik fırsatları ile hergün karşılaşmaktadır; çalışan kendisini aniden sorumluluk gerektiren bir görevin içinde bulabilir.

Ekip Lideri… Bu iki kelime sorumluluk ve heyecan yüklü bir anlam taşımaktadır. Çünkü işinizin tanımı ne olursa olsun, ekip üyeleri ve üst yönetim sizden belirli sorumlulukları yerine getirmenizi bekleyecektir. Kendinizi kanıtlamak, meslek yaşamınızda gelişmek için bir atak yapmak istiyorsanız, şirketinizin aradığı ekip lideri siz olabilirsiniz.

İlk adım olarak, lider nasıl bir ekibe ihtiyaç duyduğunu belirledikten sonra, artık ekibini kurmanın zamanı gelmiş demektir. Lider, ekibinde yer alacak her üyenin görevlerini ve sorumluluklarını düşünerek üyelik rollerini tanımlar. Lider, üyelik için başvuran kişinin, daha önceki deneyim ve sorumluluklarını değerlendirerek, ekibi için en uygun olanı seçer.

Ekibini Oluşturan Liderin Odakları

Vizyon ve değerler: Vizyon, ortak amacın belirlenerek ekibin uzaktaki bir hedefe bir arada çalışarak ulaşmasıdır. Lider tarafından açık olarak ifade edilen vizyon ekip üyelerinde ilgi ve merak uyandırır. Eğer vizyonunuzun arkasında bir değerler sistemi varsa, bir yol göstericiniz de var demektir. Değerler gidilecek yönün, varılacak hedefin “neden”ini belirler. Liderin esas işlevi, gerekçelendirebildiği değerleri yaratması ve insanları buna bağlamasıdır. Herkesçe paylaşılan değerlere sahip olan ekipler, bir kriz durumunda nasıl davranacaklarını bilirler.

Ekip içi dinamikler: Ekip üyelerinin, rollerini, hedeflerini, ilişkilerini, sorumluluklarını en baştan anlamaları ve uzlaşmaları önemli bir adımdır. Eğer bunu yapmazlarsa, daha sonra ne yapmaları gerektiğini bilemeyeceklerdir. Bu açıdan bakıldığında, ekip ortamında yaşanan sosyal etkileşim, bireylerde psikolojik bir değişime neden olur ve ekip çalışmasını kolaylaştırır.

Ekip üyeleri arasındaki iletişim, görevler üzerinde daha fazla yoğunlaşmalarını ve ortaya çıkan sonuçları sahiplenmelerini sağlayacaktır. Ekip çalışması, iyi yönetildiği ve ekip lideri tarafından gerekli heyecan yaratıldığı takdirde, sinerjik etki yapar; bireylerin ve ekibin performansını artırır.

Karşılıklı güven: Güven ve ilgi hemen karşılığı alınan birşey olmadığından üyeler lidere ve diğer ekip arkadaşlarına güvenebilecekleri konusunda ikna edilmelidir. İyi veya kötü, bütün konuları üyeler liderle paylaşabileceklerini bilmelidirler. Lider, ekip üyelerini her koşulda koruyup kollayacağı konusunda ikna etmelidir.

Şunu hiçbir zaman unutmamalıdır; güvenin egemen olmadığı bir iş ortamında işbirliği yapılamaz. İşbirliğinin olmadığı bir ortamda da sinerji yaratılamaz.

Ekibi başarısızlıktan koruma: Sorumluluk ve yükümlülük duygusu gelişmiş sonuç odaklı şirketlerde, açık, zamana bağlı hedefler, ortak değerlere sahip ekiplerin, engeller ne olursa olsun, söz verdikleri sonuçları elde etmesini sağlar. Böyle ekiplerde çalışan kişiler, bilgiyi ve sonuçları paylaşır, ekip duygusu ve işletmenin bütününe hizmet anlayışı vardır. Çalışanların katkıları görülür ve takdir edilir. Ekibin ortaya çıkardığı başarılı iş sonuçlarından belli bölümler değil, tüm şirket yararlanır.

Bütün çabalara karşın, beklenen düzeyde ve etkinlikte ekip çalışması elde edilemiyorsa, mevcut durumda ısrar etmek faydasızdır. Aynı şeyleri yaparak, farklı ve olumlu sonuçlar beklemek gerçekçi olmaz. Böyle durumlarda etkin bir liderin, köklü değişiklerin gerçekleşmesine imkan verecek bir yedek bir planı her zaman hazır olmalıdır.

Duygusal zeka ile yaratılan fark: İş yaşamında duygusal zekası yüksek kişilerin, işbirliğine, dolayısıyla ekip çalışmasına daha yatkın, daha güvenilir, daha esnek, iç motivasyonu yüksek, daha iyimser ve çevrelerinde daha çok kabul gören kişiler oldukları gözlemlenmektedir. Duygusal olgunluğun en önemli yanlarından biri duygularını kontrol edebilme özelliğidir. Başarılı bir lider için özellikle kızgınlık, korku, kaygı ve üzüntü gibi olumsuz duygularla başaçıkmak büyük önem taşır.

Değişen dünya koşulları, kaçınılmaz krizler ve rekabet, gerek kişilerin gerekse kurumların ekiplere ve liderlere olan gereksinimini artırmıştır. Ekip liderinden beklenen, ekibin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması ve üyenin potansiyelini en üst düzeyde kullanmasını sağlamasıdır. Etkin bir lider, ekibi ile birlikte cesaretle aldığı ve uyguladığı kararlarla, sınırların geçilmesini sağlayacak verimlilik ve kapasitenin peşinden giderek, farklılığı yakalar.

Kaynak:
 
Baltaş, A. (2003). Ekip Çalışması: Ekip Liderinin El Kitabı, Remzi Kitapevi, Birinci Basım.

Straub, J. T. (1998). Building and Leading Teams, Velocity Business Publishing.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.