KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 28


  Türk Kültüründe Ekip Çalışması

KAYNAK Dergisi Sayı:28

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2006

İÇİNDEKİLER

Türkiye'de Ekip Çalışmasında Zorluklar

Türk Kültründe Ekip Çalışması Sayısını Hazırlarken

Türkiye’de Ekip Çalışmasının Serüveni

Ekip Uygun Toprakta Gelişir

Kimi Nasıl Ödüllendireceğiz?

Ekip Liderini Bekleyen Sorumluluklar

Egoların Vestiyere Bırakılması Rica Olunur

Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması

Kendimi İçinde Bulduğum Gruplardan Nasıl Ekip Oluşturabilirim?

Orkestradan Bir Ekip Yaratmak...(*)

Ekiplerde Kırılganlık Noktası: Çatışma Çözme

Hayat Kurtarmaya Adanmış Bir Ekip: 112 Acil Servis

Ekip Üye Sayısının Ekip Performansına Katkıları

Küllerinden Doğan Bir Ekip

Güçlü Bir Ekiple Bir Büyü Yaratıp Sürdürmek

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Ekiplerde Kırılganlık Noktası: Çatışma Çözme  

Makale Tanju Kişmir; Baltaş ArGe Birimi

Günümüz iş yaşamında, çalışanlar arasında karşılıklı bağımlılığın önemi arttıkça, şirketlerde ekip çalışmaları da hız kazanmaktadır. Farklı bireylerin oluşturduğu ekiplerdeki, kaynak, bilgi ve fikir çeşitliliği ekibe büyük yarar sağlar. Ancak bu çeşitlilik beraberinde çatışmayı da getirir.

İş ve ilişki çatışması birbirinden ayrılmalıdır. İş çatışması, yaygın kanının aksine, her zaman yıkıcı bir özelliğe sahip değildir ve uygun yönetilirse ekibin üretkenliğini ve iş sonucunun kalitesini artırır. Ancak, kişiler arasında ilişki çatışması ekip çalışmasını engeller ve gereken önem verilmezse ekibi riske sokar.

Ekiplerde Çatışma

Ekip çalışmasının önemi arttıkça, çatışma çözme becerilerini geliştirme ihtiyacı da büyümektedir. Baltaş eğitim programları arasında en çok tercih edilen programların başında gelen “Çatışma Çözme” programı, ekiplerde çatışma çözmenin en önemli sorunlardan biri olduğunu göstermektedir. Yapıcı bir tarz ile çatışma çözme becerisi elde edilmeden ekipten iyi bir performans beklenemez.

Çatışmanın Nedenleri

Çatışmanın kaynağını bulup çıkarmak oldukça zordur. Ekipte ortaya çıkan çatışma nedenleri, iletişimle ilgili, süreçlerle ilgili ve kişilik farklılıklarıyla ilgili faktörler olarak üç başlık altında toplanabilir:

1. İletişimle ilgili engeller. Dinleme becerilerinin uygulanamaması, yetersiz bilgi alışverişi, algılama ve yorumlama farklılıkları ve gözardı edilen sözsüz ipuçlarını kapsamaktadır.

2. Süreçlerle ilgili sorunlar. Organizasyonun büyüklüğü, ciro hızı, katılım düzeyi, ödüllendirme sistemi ve çalışanlar arasındaki karşılıklı bağımlılık düzeyi gibi yapısal özelliklerden kaynaklanır. Bu etkenler büyük ölçüde kurum kültürünün ekip çalışmasına verdiği desteğe bağlıdır.

3. Kişilik farklılıklarıyla ilgili faktörler. Bireylerin ekip çalışmasına yatkınlığı, hedefleri, değerleri ve kişisel ihtiyaçları bu başlık altında yer alır.

Çatışma nedenlerini, ekip ve ekip üyeleri üzerinde yaratacağı etkiyi önceden tahmin etmek zordur. Ekip içinde kendisini yenik hisseden bir üyenin bulunması, çatışmayı olumsuz bir hale dönüştürür. Ekip üyeleri arasında oluşan “güvensizlik” ve “şüphe”, ekip içerisinde gerginliğin ortaya çıkmasına neden olur. Kişiler arasında gelişen “tedbirlilik” ile beslenen olumsuz çatışma çok kısa zamanda ekibi yok eder.

Olumsuz Çatışmayı Ele Alma

Anlaşmazlıklardan doğan olumsuz çatışmayı, ancak hızlı ve açık bir yöntem uygulayarak engelleyebiliriz. Aşağıda anlatacağımız beş yaklaşım değişik durumlarda etkili olmaktadır:

1. Doğrudan Yaklaşım: Ekip lideri üyeler arasındaki sorunla tarafsız bir biçimde yüzleşir. Eleştiri gerekiyorsa, mutlaka taraflara yapıcı eleştiri yapılır. Bu etkili yaklaşım problem-çözme tekniklerine dayanır ve kişilere sorunun çözüme ulaştığı duygusu yaşatır. Çünkü sorun yüzeye çıkarılmış ve sorunla yakından ilgilenilmiştir.

2. Müzakere: Problemin çözümüyle ilgili tarafların fikirleri vardır, ancak ortak bir zemin yaratıp konuşamamaktadırlar. Böyle bir durumda en iyi yöntem müzakeredir. Genellikle üçüncü bir kişi, bu ekip lideri olabilir, taraflara yardım ederek uzlaşmayı sağlıyabilir. Uzlaşma, her iki tarafın da ödün vermesini gerektirdiğinden, tarafların bu görüşmeden kaşılıklı tatminsizlikle ayrılmamasına, galip-galip bir çözüm bulunmasına dikkat edilmelidir.

3. Ekip Kurallarının Uygulanması: Kurallarla ilgili sorunlar, ekibe ve lidere zor anlar yaşatır. Bireyin ekiple ilgili bir hoşnutsuzluğu varsa ve diğer ekip üyeleriyle çalışmak istemiyorsa, yaptırım uygulanabilir. Ancak böyle bir durumda, yapılacak en iyi şey, uyumsuz ekip üyesinin başka bir ekibe katılmasıdır.

4. Geri Çekilme: Bu yöntem sadece problem çok gerçekçi görünmediği zaman kullanılmalıdır. Üye yatışıncaya kadar, aynı problemin tekrar oluşması engellenmeli veya ertelenmelidir. Deneyimli ekip lideri böylelikle ufak sorunların çıkmasını engeller. Çünkü bazen bir üyenin sadece kötü bir gün geçirmesi bile, bir sorun çıkmasına neden olabilmektedir.

5. Ortak Yararlara Odaklanma: Bu yöntem, ortak anlaşma alanlarının vurgulandığı bir ikna etme yaklaşımıdır. Taraflar ortak noktalarının farkına vardıklarında, biraraya gelerek kendilerine yeni bir yön tayin ederler ve birlikte yol alırlar.

Sonuç olarak çatışma, kurumsal işleyişe yeni fikirler ve yaklaşımlar getirebilir ve problemlerle nasıl başaçıkılacağı konusunda çalışanların ilgi düzeyinde bir artışa neden olabilir. Önemli konuların açığa çıkmasını kolaylaştıran çatışma, çalışanların iletişim ve kişilerarası becerilerinin artmasında da fırsatlar sunar.
 
Kaynak:

http://www.innovativeteambuilding.co.uk/


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.