KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 28


  Türk Kültüründe Ekip Çalışması

KAYNAK Dergisi Sayı:28

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2006

İÇİNDEKİLER

Türkiye'de Ekip Çalışmasında Zorluklar

Türk Kültründe Ekip Çalışması Sayısını Hazırlarken

Türkiye’de Ekip Çalışmasının Serüveni

Ekip Uygun Toprakta Gelişir

Kimi Nasıl Ödüllendireceğiz?

Ekip Liderini Bekleyen Sorumluluklar

Egoların Vestiyere Bırakılması Rica Olunur

Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması

Kendimi İçinde Bulduğum Gruplardan Nasıl Ekip Oluşturabilirim?

Orkestradan Bir Ekip Yaratmak...(*)

Ekiplerde Kırılganlık Noktası: Çatışma Çözme

Hayat Kurtarmaya Adanmış Bir Ekip: 112 Acil Servis

Ekip Üye Sayısının Ekip Performansına Katkıları

Küllerinden Doğan Bir Ekip

Güçlü Bir Ekiple Bir Büyü Yaratıp Sürdürmek

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Ekip Üye Sayısının Ekip Performansına Katkıları 

Makale Cenap Fişek; Baltaş Eğitim Program Yöneticisi

Başarılı ekiplerin arkasında büyük emek vardır. Ekip oluşumu ve gelişimi kendi kendine gerçekleşen bir durum değildir. Dr. C. M. Avery'nin Ekip Olarak Çalışabilmek Bireysel Bir Yetkinliktir isimli kitabında da belirttiği üzere, konumu her ne olursa olsun, bir kişinin ekip çalışmasına yapabileceği en büyük katkı, birlikte bir şeyler yapma yetkinliğini geliştirmeye odaklanmaktır.

Spor karşılaşmalarında sahaya çıkan takımların kaç kişi olacağı oyun kurallarıyla önceden belirlenmiştir: Futbolda 11, basketbolda 5, voleybolda 6 oyuncu vardır. Ancak iş hayatında ekiplerin kaç kişiden oluşacağı konusunda kesin kurallar yoktur.

Haziran 2006 tarihli Fortune dergisinin “Başarılı Ekip Oluşturma” başlıklı yazısında özellikle çeşitli proje ekiplerinin kaç kişiden oluştukları ve kişi sayısının ekip başarısına katkıları incelenmektedir. Söz konusu yazıda ideal ekip üye sayısı 4.6 olarak verilmektedir. Bazı farklı uzmanların 5 ila 12 kişi üzerinde durdukları ve özellikle 6 kişilik ekiplerin daha ön plana çıktığı görülmektedir.

Ekip üyelerinin sayısı, sosyal psikolojinin ilk dönemlerinden bu yana ilgi çekmiştir. Halat çekme oyununa dayalı deneyinde, ekip üye adedi arttıkça ipe uygulanan toplam kuvvetin arttığına, bireylerin ortalama çekme kuvvetinin ise düştüğüne ilk dikkati çeken Ringelmann olmuştur.

Stanford Üniversitesi sosyologlarından E. Cohen de, çocuklarla yapılan ekip çalışmasında, ekiptekilerden birinin ön plana çıktığı, diğer bazı ekip üyelerinin ise etkinlikten koptuğunu gözlemlemiştir. Ancak öğretmenler aynı çocuklara ekip standartları, amaçlar ve roller konusunda yol göstericilik yaptıklarında, sadece çocukların davranışları değişmekle kalmayıp, bazılarının diğer ekip üyelerine nasıl davranmaları konusunda uyarılarda bulundukları da görülmüştür.

İki kişilik ekip olur mu? Bu konu da tartışılabilir; ekip üye sayısı üçe çıkınca bariz bir farklılık ortaya çıkar. Bu fark, insanların gücü elinde tutma tutkusu sebebiyle, tüm tek sayılı üyelerden oluşan ekipler için de geçerlidir. Halat çekme deneyine dönecek olursak, 5 kişinin üzerindeki bir ekipte, halatı kaç kişinin gerçekten çekeceği tartışma götürür. Diğer taraftan 30 kişilik bir temizlik ekibinin bir stadyumu, 5 kişiye göre daha hızlı temizleyeceği de kesindir.

Ekip Büyüklüğü, Motivasyon ve Performans

Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulundan Müller tarafından yapılan araştırmalarda, beş kişinin üzerindeki ekiplerde motivasyon düzeylerinde azalma ve bazı üyeler arasında klikleşmeler olduğu görülmüştür. Ayrıca herkesin bir ağızdan konuşması, etkin dinleme yapılamaması ve ekip liderinin ekibi yönetme becerilerinde düşüş de yaşanabilir.

Uzun yıllardan beri ekip büyüklüğünün, ekip süreçlerini ve performansını etkilediği gözlenmiştir. Müller 3 ila 20 kişiden oluşan 26 ekibi incelediği araştırmasında, büyük ekiplerde performansın düştüğü sonucuna ulaşmıştır.

Ekibin Özelliklerine Uygun Ekip Büyüklüğünü Belirlemek

Ekip büyüklüğü şüphesiz etkin bir ekip oluştururken en başta ele alınacak bir husus değildir. Bu konu, ekibin hedefi ve ekibe seçilecek kişilerin yetkinliklerinden sonra irdelenmelidir. Özellikle de ekibin ortaya koyduğu performanstan memnun değilsek, en başa dönüp aşağıdaki konuların gözden geçirmek yararlı olacaktır:

  • Ekibin ortak bir hayali var mı? Ekip misyonu herkesçe biliniyor mu?
  • Çatışmalar sırasında ekip üyeleri kendilerini egolarından arındırabiliyor mu?
  • Ekip üyeleri, neden ekip halinde çalıştıklarının farkındalar mı?
  • Ekip uygun yetkinlikteki kişilerden oluşuyor mu?
  • Ekip performansı değerlendiriliyor, başarılar paylaşılıyor mu?
  • Ekip üyeleri arasında iyi bir iletişim var mı?
  • Ekip üyeleri birbirlerinin gelişimine katkıda bulunabiliyorlar mı?
  • Ekibi bir arada tutan güçlü bir güven duygusu var mı?
  • Ekipte başarılı bir liderlik uygulaması var mı?
  • Toplantılarda ekip üyelerinin tamamının sesi duyulabiliyor mu?
Ekip çalışmasını ve performansını etkileyen çok sayıda değişken vardır. Ekip üye sayısı da bu değişkenlerden biridir. Değişkenlerin tümü birbiriyle etkileşim içinde değerlendirilmelidir. Yukarıdaki sorulara verilecek cevaplar, ekip üye sayısının belirlenmesinde de yol gösterici olacaktır.
 
Kaynak:

Knowledge @Wharton, “Is your team too big? Too small? What's the right number?”

Useem, J., “How to build a great team harmony?, Fortune, June 1, 2006


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.