KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 33


  İşe Alım ve Yükseltmelerde Simülasyon

KAYNAK Dergisi Sayı:33

Dönem / Yıl:
OCAK-MART 2008

İÇİNDEKİLER

Bedeli Şimdi mi, Sonra mı Ödemek İstersiniz?

İşe Alım ve Yükseltmelerde Simülasyon Sayısını Hazırlarken

Simülasyonların Tarihsel Gelişimi

Değerlendirme Merkezlerinde Alıştırma Türleri

Man Türkiye A.Ş. Birim Yöneticisi Değerlendirme Merkezi Uygulaması

Baltaş-Eksen Simülasyon Uygulamaları

“EKİPMETRE”yle Ekip Geliştirme

Abott’un Değerlendirme Merkezi Uygulaması

Değerlendiricinin Değeri

Seçme Sürecine Adayın Katkıları

Değerlendirmede Simülasyonlar Neden Başarısız Olur?

Simülasyonların Gücü Nereden Geliyor?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Değerlendirme Merkezlerinde Alıştırma Türleri 

Makale Dilek Dicleli Göknar; Baltaş-Eksen Danışman Psikolog

Değerlendirme merkezi uygulamalarında kullanılan alıştırma ve teknikler, amaca ve pozisyona göre seçilmelidir. Seçme, terfi ve gelişim amaçlı DM'lerde seçilecek teknikler birbirinden farklı olmalıdır. Program oluşturulurken, birden fazla yöntem bir arada kullanılır. Alıştırmalar seçilmeden önce adaylarda aranacak kriterler, sonra da bu kriterlerin gözlenmesine olanak verecek teknikler belirlenir. Grup çalışmaları uzman düzeylerin değerlendirilmesinde zaman ve maliyet açısından tercih edilirken, üst kademelere doğru yükseldikçe bireysel değerlendirmeler ön plana çıkmaktadır. DM'lerde en yaygın kullanılan alıştırma türler şunlardır:

  • Vaka Çalışması
  • Tasarım Oyunları
  • Role Play (canlandırma)
  • Sunum
  • Bekleyen İşler (in-basket)
  • Bireysel Görüşme

Lievens tarafından bildirilen araştırma sonuçlarına göre alıştırma türlerinin kullanılma oranları şöyledir:

  1. Bireysel alıştırmalar

– Bekleyen işler (% 82)

– Vaka çalışması (% 49)

  1. İkili alıştırmalar

– Rol oyunu (% 54)

  1. Grup önünde birey alıştırmaları

– Sunum (% 46)

– Veri toplama (% 38)

4. Grup alıştırmaları

– Serbest grup tartışması (% 59)

– Rol atamalı grup tartışması (% 44)

Vaka Çalışması: Genel bir durumun analiz edilmesine ya da talip olunan işin içeriğine özgü olarak hazırlanmış bir durumun incelenmesine yöneliktir. Vaka çalışmalarında adayların verilen kısıtlı süre içinde vakayı doğru anlayıp, yorumlamaları, analiz etmeleri ve çözmeleri beklenmektedir. Vaka çalışmasının sonunda çözümler, bireysel ya da grup olarak bir sunumla aktarılır. Analitik beceri, problem çözme, somut verileri kullanabilme, etkileme ve ikna etme gibi yetkinliklerin belirlenmesinde önemli rol oynar.

Tasarım Oyunları: Adayların ekip olarak çalışıp, sonuç üretmelerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Kısa ve basit olarak hazırlanmış olanları, buz kırıcı olarak kullanılabilir; daha karmaşık ve zaman isteyen tasarım oyunları değerlendirme merkezinin omurgasını oluşturabilir. Tasarım oyunlarında ana amaç adayların, karmaşık ve belirgin olmayan bir yönergeyi anlamaları, ekip olarak çalışabilmeleri ve sonuç almalarıdır. Tasarım oyunlarında adaylar iş rollerinden tamamen sıyrılıp faaliyete odaklanırlar. Ancak aynı zamanda iş yapış biçimleri, alışkanlıkları, kişilik özellikleri ve yetkinlikleriyle ilgili pek çok bilgi verirler. Tasarım oyunları, zaman kontrolü, problem çözme, az bilgiyle karar verip sonuca ulaşma, ekip çalışması, yönlendirme yol gösterme, etkileme ve ikna etme gibi yetkinliklerin sergilenmesinde çok önemli veri sağlar.

Role Play: Katılımcılara belli bir görev ve rol verilerek canlandırma yapmaları istenir. Baskı ve stres altında çalışma, etkileme ve ikna etme, olumlu-olumsuz geribildirim verebilme gibi yetkinliklerin gözlemlenmesini sağlar.

Sunum: Değerlendirme merkezi uygulamalarında sunum çok önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle, adayların çalıştıkları vakayı sunmaları beklenmektedir. Sunum sırasında gözlemcilerden gelebilecek sorulara hazır olmaları ve stres altında bu sorulara hızlıca çözüm üretmeleri gerekmektedir. Adayın, kendini ifade, kendine güven, etkileme ve ikna etme gibi yetkinliklerin gözlemlenmesine imkan vermektedir.

Bekleyen İşler (in-basket): Aday olunan pozisyona bağlı olarak, kişiye masasında bekleyen işler listesi verilir. Adaylarda öncelik belirleme, zaman baskısı altında performans gösterme, karar alma, delege etme gibi kriterlerin gözlemlenmesine olanak sağlar.

Bireysel Görüşme: Terfi ve seçme süreçlerinde kullanılmaktadır. Davranışşal ikili görüşme yöntemiyle adayların yetkinlikleri ve pozisyonun gereklerini yerine getirip getiremeyeceği sorgulanır.

Tüm bu yöntemlerde aday içinde bulunduğu rolden sıyrılarak, değerlendirme içinde olduğunu unutur ve gerçek iş performansına yönelik değerli bilgiler verir. Kaldı ki alıştırmalar, değerlendirme merkezine konu olan iş örnek alınarak tasarlanır ve pozisyonun gerektirdiği beceri ve yetkinlikleri yansıtacak şekilde oluşturulur. Dolayısıyla doğrudan doğruya kişinin aday olduğu işte gerekli olan özelliklerine odaklanmıştır. Aynı zamanda kişinin potansiyelini, bilgi ve becerisini, kişilik özelliklerini yansıtabileceği farklı ortamlar yaratılmış olur. Değerlendirme merkezi, iş davranışlarını bütünsel olarak öngörme olanağı veren değerli bir yöntemdir.Kaynak:


Lievens, F. Assessment Center Workshop: Overview of practice and research, 2005 EAWOP Kongresi, İstanbul


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.