KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 33


  İşe Alım ve Yükseltmelerde Simülasyon

KAYNAK Dergisi Sayı:33

Dönem / Yıl:
OCAK-MART 2008

İÇİNDEKİLER

Bedeli Şimdi mi, Sonra mı Ödemek İstersiniz?

İşe Alım ve Yükseltmelerde Simülasyon Sayısını Hazırlarken

Simülasyonların Tarihsel Gelişimi

Değerlendirme Merkezlerinde Alıştırma Türleri

Man Türkiye A.Ş. Birim Yöneticisi Değerlendirme Merkezi Uygulaması

Baltaş-Eksen Simülasyon Uygulamaları

“EKİPMETRE”yle Ekip Geliştirme

Abott’un Değerlendirme Merkezi Uygulaması

Değerlendiricinin Değeri

Seçme Sürecine Adayın Katkıları

Değerlendirmede Simülasyonlar Neden Başarısız Olur?

Simülasyonların Gücü Nereden Geliyor?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Man Türkiye A.Ş. Birim Yöneticisi Değerlendirme Merkezi Uygulaması 

Makale Senem ERDEM; MAN Türkiye A.S. İnsan Kaynakları Yönetici

2007 yılı içerisinde MAN Türkiye A.Ş. Organizasyonu yeniden yapılandırılmıştır. Üretimde bulunan işçi, postabaşı, ustabaşı ve üretim müdürleri kademelendirilmesi sadeleştirilmiş, işçi ve üretim müdürleri arasında tek kademe bırakılmış ve bu kademenin de birim yöneticisi olarak tekrar tanımlanmasına karar verilmiştir.

Projenin başlangıcında birim yöneticisinin görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Birim yöneticisinin hangi bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olması gerektiği üzerinde insan kaynaklarının, üretim müdürlerinin, şirket yönetiminin ve mevcut ustabaşlarının da katılımıyla fikir birliği sağlanmıştır. Görev profillerinin ve ihtiyaç duyulan birim yöneticisi sayısının belirlenmesinin ardından, çalışmanın en kritik aşaması olan adayların belirlenmesi aşamasına geçilmiştir. Tanımlanmış ölçülebilir kriterlere göre (bölüm müdürleri ile birlikte) aday listesi oluşturulmuştur.

Adayların belirlenmesi sürecinde, Birim Yöneticisi seçim sistematiğinin bundan sonraki adımlarının planlanmasında, uygulamanın profesyonel bir destekle daha doğru sonuçlar vereceği düşünülmüş, bu konudaki çalışmaları ile alanında öne çıkmış olan BALTAŞ-EKSEN firması seçim sürecinin yapılandırılmasında iş ortağı olarak belirlenmiştir.

Ön Seçim

Bölüm yöneticileri ile saptanmış olan ilk listede yer alan çalışanlar ancak uzun bir eğitim sürecinin ve gerekli sınavları başarı ile tamamlandıktan sonra birim yöneticisi olacakları için, aday adayları olarak tanımlanmıştır. Belirlenen listedeki aday adaylarına bölümün gerektirdiği mesleki konularda teknik sınavın yanında, matematik ve analitik bilgilerinin ölçümleneceği bir sınav daha yapılmış, aynı gün adaylara Hogan Kişilik Ölçümü uygulanmıştır. Bunun yanında, Birim Yöneticisi Yetkinlikleri Değerlendirme Formu hazırlanmış, yönetici adayı bu yetkinliklere göre değerlendirilirken, aday da kendisini değerlendirmiştir.

Sadece yazılı sınava göre bir ön eleme yapılmış, diğer bilgiler (Yetkinlik değerlendirme, kişilik ölçümü sonuçları) değerlendirme merkezi uygulamasına destek olarak kullanılmıştır. Yazılı sınavlarda belirlenen barajı aşan adaylar yine BALTAŞ-EKSEN ile birlikte tasarlanmış olan değerlendirme merkezi uygulamasına davet edilmiştir.

Uygulama

Değerlendirme merkezi uygulaması 3 aşamadan oluşan, her grupta 4-5 adayın aynı anda yer alacağı bir uygulama olarak tasarlanmıştır. Değerlendirme merkezinde değerlendirici olarak MAN Türkiye'den üretim müdürleri, üretim mühendisleri, insan kaynakları uzmanları, yöneticileri, ustabaşılar, işletme dışı gözlemin farklı kazançlar getireceği düşüncesiyle, daha önceden eğitim desteği aldığımız profesyoneller, otomotiv sektöründen yöneticiler ve uzman psikologlar yer almışlardır.

Her bir grup için uygulama 4 saat sürmüştür. İlk aşamada adayların tümü bir aradayken, kendilerini çok kısaca tanıtmışlar, daha sonra onlara sunulan resimlerden MAN Türkiye'yi en fazla çağrıştıranı seçerek, resmin kendileri için ne ifade ettiğini anlatmışlardır. Daha sonra grup halinde çalışacakları vaka kısmına geçilmiştir. Vaka, BALTAŞ-EKSEN uzmanları ile birlikte hazırlanmıştır.

Grup çalışması, sağlıklı gözlem yapılabilmesi amacıyla aday sayısına eşit sayıda değerlendiricinin görev alacağı şekilde tasarlanmıştır. Değerlendiricilere adayları nasıl değerlendirecekleri konusunda önceden kısa bir eğitim verilmiştir. Bir değerlendirme merkezi uygulamasında değerlendiricilerin adayları değerlendirme kriterlerinin ortak bir yaklaşımla yapılması büyük önem taşır.

Grup çalışmasında adaylar 1 saat süresince vaka üzerinde görüşmüş ve sonunda kendilerine yöneltilmiş olan 3 sorunun cevabını içeren bir sunum hazırlamış ve sunmuşlardır. Vaka çalışmasının tamamlanmasının ardından, adaylar karşılıklı canlandırma (role play) uygulaması yapmışlardır.

Karşılıklı canlandırmada, kendilerine daha önceden haklarında bilgi verilen bir grup işçiden birini seçmeleri ve bu işçiye kendilerine sunulan bilgi doğrultusunda olumlu-olumsuz geribildirim vermeleri istenmiştir. Değerlendiriciler, çalışmanın bu aşamasında adayın karşısındaki işçiyi canlandırmışlardır. Değerlendirme için hem vaka çalışması hem de karşılıklı canlandırmadaki gözlemler kullanılmıştır.

Uygulama sonrası

Toplam 100 birim yöneticisi aday adayı değerlendirme merkezi uygulamasına katılmıştır. Sabah ve öğleden sonraki paralel uygulamalarla, toplam 20 grupta değerlendirme yapılmış ve süreç 10 gün içerisinde tamamlanmıştır. Bu sürenin sonunda 58 Birim Yöneticisi adayı hazırlanan eğitim programına katılmaya hak kazanmıştır.

Değerlendirme merkezi uygulamasına katılan tüm adaylara (sonuç olumsuz dahi olsa) İnsan kaynakları uzmanları tarafından, kendileri için değerlendirme merkezi boyunca yapılan gözlemleri içeren geribildirim verilmiştir. Eylül 2007- Mart 2008 döneminde devam edecek eğitim programına katılacak adaylar, yapılan sınavları başarıyla tamamlamalarının ardından birim yöneticisi olarak görevlerine başlayacaklardır. Eğitim programı, teknik, liderlik, çevre ve güvenlik konularının yansıra, yeni bir proje olan MAN Üretim sistemlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olup, teorik bilgilerinin yanı sıra, pratik uygulamaları da içermektedir.

Değerlendirme merkezi uygulamasının bir diğer yararı, başarılı olamayanlar arasında mevcut işlerinden farklı görevleri üstlenebilecek çalışanların belirlenmesine imkan sağlaması olmuştur. Bu çalışanlardan bazıları işletmedeki farklı projelerde yer almak üzere görevlendirilmiştir.
 

Birim Yöneticisi seçim sistematiğinin bundan sonraki adımlarının planlanmasında, uygulamanın profesyonel bir destekle daha doğru sonuçlar vereceği düşünülmüş, bu konudaki çalışmaları ile alanında öne çıkmış olan BALTAŞ-EKSEN firması seçim sürecinin yapılandırılmasında iş ortağı olarak belirlenmiştir.

Sonuç

Birim Yöneticisi adayları ile, gerek eğitim dönemi boyunca, gerekse görevlerine başladıktan sonra daha yakından ilgilenilebilmesi ve sistemin bundan sonraki uygulamalarına geribildirim sağlaması amacıyla, üretim ve insan kaynakları bölümü çalışanlarından ve yöneticilerinden oluşan bir koçluk ekibi kurulması çalışmalarına başlanmıştır.

Daha önce işe alımlarda değerlendirme merkezi uygulamasından bir yöntem olarak yararlanılmaya başlanmıştır. Değerlendirme merkezi, birim yöneticilerinin belirlenmesinde ve kariyer planlama ve yüksek potansiyelli çalışanları belirleme aracı olarak da önemli bir katkı sağlamıştır.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.