KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 33


  İşe Alım ve Yükseltmelerde Simülasyon

KAYNAK Dergisi Sayı:33

Dönem / Yıl:
OCAK-MART 2008

İÇİNDEKİLER

Bedeli Şimdi mi, Sonra mı Ödemek İstersiniz?

İşe Alım ve Yükseltmelerde Simülasyon Sayısını Hazırlarken

Simülasyonların Tarihsel Gelişimi

Değerlendirme Merkezlerinde Alıştırma Türleri

Man Türkiye A.Ş. Birim Yöneticisi Değerlendirme Merkezi Uygulaması

Baltaş-Eksen Simülasyon Uygulamaları

“EKİPMETRE”yle Ekip Geliştirme

Abott’un Değerlendirme Merkezi Uygulaması

Değerlendiricinin Değeri

Seçme Sürecine Adayın Katkıları

Değerlendirmede Simülasyonlar Neden Başarısız Olur?

Simülasyonların Gücü Nereden Geliyor?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Baltaş-Eksen Simülasyon Uygulamaları 

Makale Dilek Dicleli; Baltaş-Eksen Danışman Psikolog

Pazarda üstünlük sağlamak için ayrılan bütçeler, en yeni teknolojiler, sürekli yenilenen ürünler, hızla değişen ve gelişen pazar koşulları, dünyanın ve Türkiye'nin değişen koşulları kurumlara bir yandan dinamizm kazandırırken, bir yandan da zorlayıcı koşullar yaratmaktadır. Bu zorlayıcı koşullar ve sürekli değişen ihtiyaçlar kurumları işe alma aşamasında doğru insanı seçmeye ve sonrasında doğru insanı geliştirmeye kaynak ve zaman ayırmak zorunda bırakmaktadır.

Uzun yıllardır, pek çok farklı sektörün farklı düzeydeki çalışanlarına yönelik yaptığımız değerlendirme merkezi uygulamalarında sunduğumuz çözümlerle zengin bir deneyim kazandık. Çalışmalarımızın sonuçlarını somut olarak ölçme ve değerlendirme fırsatı bulduk.

Yapılandırılmış bir seçme süreci

√ Basit işlerde

%20

√ Orta düzey işlerde

%27

√ Yüksek düzey işlerde

%46

√ Satış alanında

%108

fark sağlıyor.

İşe ne kadar hızlı ve kolay alırsanız, yönetmeniz de bir o kadar zor olmaktadır. İşe alırken zaman ayırarak, adayı yapılandırılmış değerlendirme yöntemlerinden geçirerek ve teknik uzmanlık kullanarak alırsanız, o kişilerin eğitimi ve gelişimi için ayıracağınız kaynaklarda azalma olacaktır.

Yapılandırılmış bir seçme sürecinin sağladığı faydayı en iyi müşteri uygulamalarıyla aktarabileceğimizi düşündüğümüzden dolayı bu yazıyı, simülasyon uygulamalarıyla işe alım ve/veya terfi süreci gerçekleştirdiğimiz müşterilerimizle yaşadığımız deneyimler üstüne yazdık.

Sektörünün liderlerinden uluslararası bir ilaç şirketiyle yaptığımız simülasyon uygulamalarıyla desteklenmiş bir işe alım sürecinin, gelirlere katkısını çok somut bir şekilde gözlemle fırsatı bulduk. Uygulanan süreçte, özgeçmiş elemesi, psikometrik ölçümler ve simülasyon uygulamaları teknik uzmanlar tarafından yapıldı. Bireysel görüşmeler ise İK ve kişilerin ilk amiri konumundaki bölge yöneticileri tarafından gerçekleştirdi.

Bir mümessilin beklenen verimliliğe ulaşma sürecini, İK, pazarlama ve satış birimleriyle birlikte değerlendirdik. Aşağıdaki tablolarda da görebileceğiniz gibi verileri yorumladığımızda, simülasyonlarla işe alınan kişilerin ilk üç ayda istenen performansın %90'ına ulaştığını gözlemledik. Bu performansla çalışan bir tıbbi satış mümessilinin gelirde yarattığı farkın 45.000 YTL olduğu ve 100 kişilik bir işe alım projesinde yaratılan farkın 4.500.000 YTL ulaştığını gördük. Doğru işte çalışan doğru insanların mutluluğunu katmadığımız bu küçük hesabın sonucu bile oldukça etkileyiciydi.

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ: YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME İLE YÜRÜTÜLEN İŞE ALIM SÜRECİ SONUCUNDA (bir kişi için)
 
SÜRE
PERFORMANS YÜZDESİ
GELİR
İLK ÜÇ AY
65%
48,750.- YTL
2.ÜÇ AY
80%
60,000.- YTL
3. ÜÇ AY
90%
67,500.- YTL
4. ÜÇ AY
95%
71,250.- YTL
TOPLAM
247,500.- YTL
 
 

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ: PSİKOMETRİK DEĞERLENDİRME VE SİMULASYONLARLA YÜRÜTÜLEN İŞE ALIM SÜRECİ SONUCUNDA (bir kişi için)

 

SÜRE

PERFORMANS YÜZDESİ

GELİR

İLK ÜÇ AY

90%

67,500.- YTL

2. ÜÇ AY

100%

75,000.- YTL

3. ÜÇ AY

100%

75,000.- YTL

4. ÜÇ AY

100%

75,000.- YTL

TOPLAM

292,500.- YTL

*Her bir tıbbi mümessilin aylık getirisinin 25,000.- YTL olduğu düşünülerek hazırlanmıştır.

Perakende sektöründe faaliyet gösteren uluslararası bir zincir mağazayla terfi amaçlı simulasyon uygulamaları gerçekleştirdiğimizde ise çalışanların, yapılan uygulamaları desteklediğini, süreci adaletli olarak değerlendirdiğini ve yönetimin başarılı uygulama karşısındaki mutluluğunu gözlemleme fırsatı bulduk.

Bu sürecin başında yönetim tarafından verilen ilk bilgilerde, çalışanların müşteri odaklı yaklaşımlarının, çalışanlara geribildirim verme ve rakamları analiz becerilerinin değerlendirilmesi öncelik kazandı. Bu veriler dikkate alınarak,;

√ Mağaza içinde yaşanan sorunları çözmeyi ve birebir iletişimle çözümlerin müşteriye aktarılmasını,

√ Çeşitli güçlü ve gelişmesi gereken özellikleri bulunan çalışanlara olumlu ve olumsuz geribildirim verilmeyi,

√ Marketin aylık satışlarının analiz edilmesini, bir sonraki ayki satış hedefinin oluşturulmasını ve hedefin gerçekleştirmesi için eylem planı oluşturmasını,

konularını içeren bir simülasyon hazırladık.

İK yönetimi, satış yönetimi ve Baltaş-Eksen uzmanlarından oluşan kurul, her bir katılımcıyı kurumun yetkinlikleri üzerinden değerlendi ve puanladı. Elde edilen sonuçlara göre bir üst pozisyon için istenen aralıkta puan alan adaylar, yönetimin olumlu ve/veya olumsuz hiçbir müdahalesi olmadan doğrudan terfi havuzuna alındı. Her bir katılımcıya elde ettiği sonuçların geribildirimi verildi.

Sonuç olarak, değerlendirmelerin objektif kriterler üzerinden yapıldığı, terfi edenlerin bunu hak ettiği yönünde çalışanlar arasında adalet duygusunun yaygınlaştığını ve katılımcıların gelişim alanları hakkında farkındalık kazandığı gözlemlendi. Bu başarı karşısında yönetimin beğenisi sektörün lideri bu kuruluşun, 2008 yılında 3. tur simülasyon çalışmalarını planlamasını sağladı.

Her iki uygulamamızda da, çalıştığımız kuruluşların verilerine göre hazırlanan simülasyonlar, gerek kurum kültürünü yansıtması gerekse gelecekte karşılaşacakları durumlarla ilgili bilgi vermesi açısından katılımcılara büyük katkı sağladı. Kurumlar ise “doğru işe doğru insan” ın sağladığı maliyet ve iş kalitesindeki yükseltmenin yanında, kuruma bağlı çalışanlar kazandı.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.