KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 33


  İşe Alım ve Yükseltmelerde Simülasyon

KAYNAK Dergisi Sayı:33

Dönem / Yıl:
OCAK-MART 2008

İÇİNDEKİLER

Bedeli Şimdi mi, Sonra mı Ödemek İstersiniz?

İşe Alım ve Yükseltmelerde Simülasyon Sayısını Hazırlarken

Simülasyonların Tarihsel Gelişimi

Değerlendirme Merkezlerinde Alıştırma Türleri

Man Türkiye A.Ş. Birim Yöneticisi Değerlendirme Merkezi Uygulaması

Baltaş-Eksen Simülasyon Uygulamaları

“EKİPMETRE”yle Ekip Geliştirme

Abott’un Değerlendirme Merkezi Uygulaması

Değerlendiricinin Değeri

Seçme Sürecine Adayın Katkıları

Değerlendirmede Simülasyonlar Neden Başarısız Olur?

Simülasyonların Gücü Nereden Geliyor?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Abott’un Değerlendirme Merkezi Uygulaması  

Makale Oğuzhan Özarpacı; Abott İnsan Kaynakları Müdürü

Değerlendirme Merkezi, Abbott'ta uzun yıllardır seçme, değerlendirme ve geliştirme süreçlerinin daha objektif ve güvenilir yöntemler kullanılarak yürütülmesini ve bu şekilde potansiyel yönetimine ilişkin daha objektif ve doğru kararların alınmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamaların başında gelmektedir.

Süreci takiben hazırlanan sonuç raporları çalışanlara güçlü ve gelişmeye açık yönleriyle ilgili geribildirim verirken, kişisel gelişim planlarının oluşturulmasına ve Abbott'un sektörünün en yüksek yeterlilikte çalışanlara sahip olma vizyonuna, liderlik gelişimine, sürekli gelişen ve öğrenen bir kültürün yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.

Abbott'ta değerlendirme süreçleri sayısal ve sözel testlerin yanı sıra iş ortamında yaşanan olayları ve problemleri simüle eden vaka çalışmaları, sunum, mülakat ve rol oyunlarının kombinasyonlarından oluşmaktadır. Bu bağlamda, gerçekleştirdiğimiz en son Değerlendirme Merkezi uygulaması Tıbbi Satış Temsilcisi (TST) Kariyer Yolu ve Gelişim Merkezi projesi kapsamında yürütülmüştür.

TST Kariyer Yolu ve Gelişim Merkezi projesi, istikrarlı yüksek performansi dikkate alarak Abbott'a olan bağlılığı ve meslekte deneyimi takdir eder şekilde TST kadrosu için kariyer yolu ve gelişim fırsatlarını belirginleştirmeyi amaçlayan bir çalışmadır. Projeyle, başarı gösteren çalışanların Gelişim Merkezinde yer almaya hak kazanarak Bölge Müdürlüğüne giden yolda gelişimlerinin hızlandırılması hedeflenmiştir.

Farklı tecrübelerden faydalanmak ve sürecin daha objektif bir platforma oturtulması amacıyla bu uygulamanın, öncekilerden farklı olarak, konusunda uzman bir danışmanlık şirketi ile yürütülmesine karar verilmiştir. Bu danışmanlık şirketinin bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde Gelişim Merkezine dahil olacak çalışanların eğitim ve gelişiminde de rol alabilecek nitelikte olması göz önünde bulundurulmuş ve Baltaş şirketi ile çalışılmasına karar verilmiştir.

Proje kapsamında TST seviyesinde, belirlenen kriterleri karşılayan ve ön değerlendirmelerde başarı gösteren çalışanlar Değerlendirme Merkezi uygulamasına davet edilmiştir.

Değerlendirme Merkezinin dizaynı için yürütülen ön çalışmalarda ilk olarak uygulamada kullanılacak araçlara karar verilmiştir. Baltaş'ın ilaç sektörüne spesifik olarak geliştirdiği vaka çalışması Abbott yöneticileri tarafından incelenmiş ve Abbott kültürüne uygun bir şekilde revize edilmiştir.

Uygulamaya buz kırıcı niteliğinde kullanılan bireysel bir sunum ile başlanmış bu şekilde adayların gün boyunca birlikte çalışacağı diğer ekip üyelerini tanımasına imkan sağlanmıştır. Bu uygulama, doğrudan bir değerlendirme aracı olarak kullanılmamakla birlikte, adayın kendine güven, kendini ifade, sunum ve başarı odaklılık gibi becerilerini gözlemleme fırsatı vermiştir.

Bireysel sunumu, Değerlendirme Merkezinin çatısı niteliğindeki vaka çalışması takip etmiştir. Verilen vakada yer alan somut verilerden yola çıkarak, adayların problem çözme, analiz etme, öncelik belirleme, seçenek üretme, farklı görüşlerden faydalanma, ekip üylerini ikna etme vb. becerileri değerlendirilmiştir. Bunlara bağlı olarak pazardaki fırsatları, tehlikeleri belirlemeleri, bölgesel stratejileri oluşturmaları ve temel yönetim becerilerinin ilk aşaması olan düşünce sistemini ortaya koymaları beklenmiştir.

Uygulamanın son aşamasında rol oyunu egzersizi gerçekleştirilmiştir. Bu egzersizde adayların ikili ilişkilerde etkileme becerisi, sorunları ele alışı, başarı değerlendirmesi, önyargı kontrolü ve istenen mesajı doğru olarak verebilme becerisi değerlendirilmiştir. Rol oyununu takiben değerlendiricilerin adaya yönlendirmek istediği soruları için bir zaman ayrılmış ve adayların gün boyunca gösterdikleri performanslarına ilişkin farkındalıkları hakkında bilgi toplanmıştır.

Değerlendirme Merkezi uygulamasının sonunda yapılan genel değerlendirmelerde tüm değerlendiricilerin gözlemleri her bir aday bazında paylaşılarak ortak bir sonuç üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler, herbir katılımcının yetkinlikler bazında değerlendirmelerini, güçlü ve gelişmeye açık alanlarını, önerilen gelişim faaliyetlerini içeren ve kişisel gelişim planları ile entegre raporlara dönüştürülmüştür.

Sürecin etkinliğini ve memnuniyet derecesini öğrenmek amacıyla, adaylardan sürece ilişkin geribildirim vermeleri istenmiştir. Adaylar geribildirimlerinde:
 

Bu danışmanlık şirketinin bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde Gelişim Merkezine dahil olacak çalışanların eğitim ve gelişiminde de rol alabilecek nitelikte olması göz önünde bulundurulmuş ve Baltaş şirketi ile çalışılmasına karar verilmiştir.

  • Kendilerini bu süreç boyunca çok daha rahat hissettiklerini,
  • Dışardan bir paydaşın sürece dahil olmasının önceki uygulamalara kıyasla objektiviteyi arttırdığını,
  • Grup çalışması ve rol oyunu egzersizlerinin, aday oldukları pozisyonun gerekliliklerini daha net bir şekilde anlamalarında faydalı olduğunu ve
  • Kendileri ile ilgili farkındalıklarının arttığını ifade etmişlerdir.

Değerlendirme Komitesinde yer alan kişilerin verdiği geribildirimler de adayların geribildirimleri ile paralellik göstermiştir.

Değerlendirme Merkezi, proaktif bir yaklaşım çerçevesinde Abbott'un yetenekleri tespit etme ve ileriye dönük gelişimlerine destek olma hedefinin çok önemli bir parçası olan TST Kariyer Yolu ve Gelişim Merkezi projesinin başarısında kilit rol üstlenmiştir.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.