KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 36


  Bireysel ve Kurumsal Değerler

KAYNAK Dergisi Sayı:36

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2008

İÇİNDEKİLER

Değerlerin Değeri

Bireysel ve Kurumsal Değerler Sayısını Hazırlarken

Yüksek Performanslı Kurum Oluşturmak

Değerler, Tercihler ve Motivlerin Ölçümü

21. Yüzyıl'da Değerler: Oyunun Yeni Kuralları

Değerler Hayata Nasıl Geçer?

Üst yönetim ekibinde uyum: Lider değerleri

İş Dünyasında Değerler

Eski - Yeni Efsaneler…

6 Adımda Uyumlu Değerlere Sahip Kurum Kültürü Oluşturmak

Değişim ve Değerler Yangında İlk Kurtarılacaklar

Birleşmeler ve Satın Almalarda Değer Çatışmaları

Kültürel Entropi

Bir Sivil Toplum Kuruluşunda Değerler Araştırması

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Bireysel ve Kurumsal Değerler Sayısını Hazırlarken Prof.Dr. Zuhal Baltaş

Değerli Kaynak Dostlarımız,

Gün içerisinde yaptığımız tüm seçimler değerlere dayanmaktadır. Anlam duygumuzu besleyen değerlerimiz bizim için hayatta nelerin önemli olduğunu göstermektedir. 36. Kaynak dergimiz insan kaynakları yönetiminde öneminin giderek arttığı “değerler” konusunu ele alıyor. Sanayi ve bilgi çağını geride bıraktığımız düşünüldüğünde içinde yaşadığımız “bilinçlilik” çağında değerleri anlamak onlarla ilgili farkındalığımızı derinlemesine geliştirerek, sorumluluk almamız gerektiğini ortaya koyuyor.

Konuk yazar Richard Barrett'in yazısında kurum başarı faktörünün yüksek performans ve değerlerle yönetilen bir kültür oluşturmakta gizli olduğunu okuyacaksınız. Değerler ve performans arasındaki bağlantıların neler olduğuna açıklık getirilen yazıda kurumun değerleri çalışanların değerleri ile uyum içinde olduğunda, işe yürekten adanmanın ve bağlılığın kaçınılmaz olduğu vurgulanıyor.

Değerler konusunda özgün çalışmaları olan Synnova Development'tan Sander Mahieu ve Estelle-Marie Montgomery-Heussen, kurumların mevcut sorunlara yeni yaklaşım biçimlerine ve yeni çözüm önerilerine dikkat çekiyor. Kurumsal değişim ve dönüşüm sürecinde, değerlerin insanların enerjilerini işe yansıtmaları amacıyla güçlü bir dayanak olarak nasıl kullanılması gerektiği paylaşılıyor.

Synnova Eğitmeni, Plenuntje van Meer, bugünün karmaşık iş dünyasında, bir liderin başarıyı, sadece değerlere dayanan özgün bir yöntemle hareket ederek ulaştığını bizlerle paylaşıyor. “Lider değerleri” ölçümünün arkasından, arzulanan liderlik profilinin ortaya çıkmasıyla başarının kaçınılmaz olduğu anlatılıyor.

Ayrıca, Türkiye'de değerleri farklı iki şirketin birleşmesi durumunda, beraberinde ne gibi sorunları getireceğini ve bu değer çatışmasını asgariye indirmek için neler yapılması gerektiğini sizlere aktaracağız. Dergi sayfalarımız arasında, dünya lider firmalarının gerçek değer yaratımının kendi çalışanları ve müşterilerinin ihtiyaç ve beklentileri dahil olmak üzere tüm insanlığın yararına katkıda bulunma gerekliliğini ortaya koyan araştırma ve örnekleri ile bir STK'daki değerler araştırmamızın sonuçlarını bulacaksınız.

Sağlam değerlere sahip olan kurumlar değişim sürecinden başarı ile geçerek ayakta kalmayı başarırlar. Değişime verilen farklı tepkileri ve değişime gösterilen direncin başlıca nedenlerine açıklık getireceğiz.

Ayrıca paylaşacağımız bilgiler arasında işe alırken çalışan değerlerini saptamanıza ışık tutacak bilgiler var. Bireylerin mesleklere ve kurumlara uygunluğunu, sahip oldukları kişilik özellikleri ve değerler belirler. İşe alım ve atamalar, bu özellikler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Değerler ve kişilik özelliklerinin birlikte değerlendirilmesinin nasıl daha etkin bir çalışan seçme performansı yarattığının önemini anlatacağız.

Değerleri dekoratif olmaktan çıkararak hayata geçirebilen kurumlar, bu yolla bilinçlilik düzeylerini artırarak varlıklarını sürdürebileceklerdir.

Saygılarımla,


Editörden Prof. Dr. Zuhal Baltaş

 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.