KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 49


  İş Hayatında Görgü Kuralları

KAYNAK Dergisi Sayı:49

Dönem / Yıl:
OCAK-MART 2012

İÇİNDEKİLER

Yönetici ile İlişkiler

İş Hayatında Görgü Kuralları Sayısını Hazırlarken

Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü

''Ya Siz?''

Görgü Kurallarının Yaşamda Yeri

Amaca Uygun Davranışlar

Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları

Toplumda Doğru İletişimin Yolu: Görgü Kuralları

Toplantı Görgü Kuralları

İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi

İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları

E-ticaret ve Sosyal Medyada Adab-ı Muaşeret var mı?

İş Görüşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları

Bir Solukta Dikkat edilmesi Gerekenler

Netiket

Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları

Araştırmalarda Görgü Kurallarının Önemi

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
İş Hayatında Görgü Kuralları Sayısını Hazırlarken Prof.Dr. Zuhal Baltaş

Değerli KAYNAK Dostları,

Kültürümüzün derinliklerine kök salmış olan adaplılık anlayışını yaşatabilmek bilgiye, tecrübeye, her şeyden önemlisi insan ilişkilerine değer vermekle dışa yansır. Görgülülük; ölçülü, saygılı, vicdanlı ve ahlaklı olmakla eş görülür. Dilimizde pek çok yerleşik kavram bu yöndeki birikimi ve önemsemeyi gösterir. Edep ve adap birlikte anılır. “edepli olmak” "toplum adabını bilmek", "yol yordam bilmek” vb. İnsana ve ilişkiye değeri değerler sıralamasının en üstünde tutmak ve bunu toplum yaşamının temel kuralları olarak benimsemek adabı muaşereti bilmekle mümkün olur. Sosyal yaşamda ölçülülük, terbiye, nezaket ve ilişkilerin insan odaklı oluşu sosyal hayatı kibarlaştırır ve kolaylaştırır.

Yazılı olmayan, nesilden nesile geçen ve yüz yıllardır sürdürülen toplumun dengelerini koruyan kurallar günümüzde dokümante edilmiştir. Bu yaklaşım iş hayatının beklentileriyle birleştiğinde kişiye, yere, duruma ve ilişkiye özel tutumlar ortaya çıkar. Görgü kuralları kendi ve diğerleri konusunda farkındalığı arttırmaya ve sosyal becerileri pekiştirmeye katkı sağlar. Böylelikle ilişki çatışmaları en aza iner. Ekip çalışması, profesyonellik ve üretim bu kurallar çerçevesinde programlandığında kurumsal huzur ve güven tesis edilebilmektedir.

Doğru - yanlış, iyi - kötü, kibar - kaba ve hatta çağdaşla geri kalmış arasındaki ayrımın simgesi olan görgü kuralları iş yaşamında önemli bir role sahiptir. Günümüz iş yaşamında uzun dönemli başarı ve başarısızlıklar arasındaki ince çizgide kurum adabı karar verdirici olur.

Günümüz teknolojik gelişmeleriyle dünya hızla değişmekte, insanları birbirine bağlayan dijital ve fiziksel dünyalar, ilişkilerin sınırlarına etki etmektedir. Dijital dünyanın özgür iletişim anlayışı, bu etkilerle büyüyen yeni neslin bocalamasına, görgü kurallarını yeterince içselleştirememelerinde rol oynar. Diğer taraftan, topluluk içindeki tavırlarımızı yönetmemize imkan veren bu kuralların, yeni dünya düzenine uygun biçimde ele alınması ve hatırlatılması gerekmektedir.

Hayatın her alanında görgü kurallarını ele aldığımız bu sayımız misafir yazarlarımızın katkılarıyla zenginleşiyor. İmage Halkla İlişkiler'in Onursal Başkanı, Betül Mardin ilişkilerde uygun davranışları bizimle paylaşıyor. Deniz Adanalı, toplumda doğru iletişimin yolu olan görgü kurallarının önemini anlatıyor. Yıldız Holding İşe Alım Müdürü Seçil Varal Kılıçoğlu kurumlarda görgü kurallarının yerleşmesinde İK'nın rolünü paylaşıyor. Dekatlon Buzz'un Genel Koordinatörü Anıl Altaş e-ticaret ve sosyal medyada görgü kurallarının yerini aktarıyor.

İş hayatında görgü kurallarını bilmek ve uygulamak, kurumunuzdaki veya iş ilişkisi yürüttüğünüz farklı kurumlardaki bireylerle kurduğunuz iletişimde, onlara ve işlerine duyduğumuz saygıyı ve değeri ifade etmenizi sağlar. Sağlıklı ve verimli bir iş hayatında tüm dostların dostluk halkalarını genişletmesini dileriz.


Editörden Prof.Dr.Zuhal Baltaş

 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.