KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 49


  İş Hayatında Görgü Kuralları

KAYNAK Dergisi Sayı:49

Dönem / Yıl:
OCAK-MART 2012

İÇİNDEKİLER

Yönetici ile İlişkiler

İş Hayatında Görgü Kuralları Sayısını Hazırlarken

Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü

''Ya Siz?''

Görgü Kurallarının Yaşamda Yeri

Amaca Uygun Davranışlar

Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları

Toplumda Doğru İletişimin Yolu: Görgü Kuralları

Toplantı Görgü Kuralları

İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi

İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları

E-ticaret ve Sosyal Medyada Adab-ı Muaşeret var mı?

İş Görüşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları

Bir Solukta Dikkat edilmesi Gerekenler

Netiket

Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları

Araştırmalarda Görgü Kurallarının Önemi

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Görgü Kurallarının Yaşamda Yeri 

Makale Prof.Dr. Zuhal Baltaş

İnsanın sosyal olarak iki temel ihtiyacından söz edebiliriz. Bir arada yaşamak ve hiyerarşik olmak. Bu iki temel ihtiyaç sınırlarını belirginleştiren toplum kurallarını da beraberinde getirmiştir. Bir arada nasıl yaşanır ve hiyerarşide ilişkiler nasıl yönetilir. Doğru ile yanlış, iyi ile kötü, kibar ile kaba, ölçülü ile ölçüsüz, çağdaşla geri kalmış arasındaki ayrımın temsilcileri olan bu kurallar sosyal davranışlarımıza yön vermiştir. Görgü kuralları, hiyerarşik bir toplumsal düzenin sadece üst düzey bireylerine ait bir yaşama adabını temsil ederken, evrensel dönüşümün etkisiyle toplumun bütününü kapsayan bir davranış disiplinine dönüşmüştür. Çağdaşlaşma sürecinin bir sonucu olarak artık görgülü insan, çağdaş insanla özdeşleştirilmektedir.

Terbiye ve nezaket saygı görmenin ön koşullarıdır. Bu niteliklerin kazanılması için toplumsal görgü kurallarını öğrenmek ve uygulayarak kişilik ile bütünleştirmek sevilen ve aranan saygın bir insan olmanın yolunu açar. Bencil olmamak egoist davranışlar göstermemek ve diğerlerinin hak ve hukukuna öncelik vermek yaşamı kolay ve zevkli kılacaktır. Belki de en hoş olmayan tutum kendinden, maddi varlığından ve olumlu kabul ettiğimiz vasıflarımızdan söz etmektir. Ayrıca diğerlerinin zayıf yönlerini dile getirmek bunu bir hiciv cümbüşüne dönüştürerek o kişiye ait özelliklere gülünmesine yol açmak en büyük görgü zaafının kanıtıdır.

Türk kültürünün özünde yer alan, erdemi ve yüksek ahlakı tanımlayan ada b-ı muaşeret kavramı toplumun pek çok kademesinde yer bulmuştur. Bu anlayışı yansıtan terbiye, nezaket ve zarafet; kişinin öz disiplinini pekiştirmekte, ona anlamlı sorumluluklar yüklemektedir. Soyu, aileyi ve içinde bulunduğu grubu toplumsal itibar kazandıracak şekilde temsil etmektir. Diğerlerini maddi ve fizik gücüne imrendirmeyen, toplumda kabul gören ve takdir edilen davranışları temsil eder.

Görgü kurallarının bir kişide yerleşmesinde onu yetiştiren ailenin rolü öne çıkmaktadır. Çocuğu yetiştirenlerin ilişkilerini sürdürme biçimi, davranış ve tepkileri görgü kurallarının yerleşmesini sağlar. Doğru ile yanlışı ayırt etmeye başladığı andan itibaren çocuk en yakınlarını taklit etmeye başlar. Ebeveynlerin yaptıkları ile söyledikleri uyuşmadığında çocuk yapılanı doğru olarak kabul eder. Çocuk büyüdükçe yakın çevrenin etkisi, gittiği okul, öğretmenleri, spor yaptığı takımlar, içinde bulunduğu toplum doğru davranış tarzını zamanla yerleştirmeye devam eder. Bu süre zarfında karşısına doğru ve yanlış birçok örnek çıkar. Günümüzde hayatın her alanında olan medya, ne yazık ki her zaman en doğru örnekleri sunmaktan uzaktır. Hatta görgüsüzlüğün öne çıktığı yaklaşımlara geniş yer verilmekte ve örnek olarak sunulmaktadır. Bunların arasından doğru olanı seçebilecek alt yapıyı doğru kurmak ve sürekli olarak desteklemek büyük önem taşır. Toplumların bireylerine de düşen bu çağdaş davranış tarzının sürdürülmesi için aktif rol üstlenmektir.

Zira toplumsal kabul gören davranışların dışına düştüğünü hissetmek kaygı yaratır. Kaygı, aslında günlük yaşamda pek çok olay karşısında hissedilen bir durumdur. Ancak kaygı bozuklukları arasında sınıflandırılan sosyal fobi 1'994 yılında DSM-IV ile yeni bir isim aldı "Sosyal Anksiyete Bozukluğu". Vicdan ve sorumluluk bilinci toplum beklentisinin dışına çıkıldığını düşündüğünde insanda suçluluk duygusuna yol açılır. Bu patolojinin DSM-IV'e göre tanı kriterleri şöyledir: "Sosyal ortamlarda, performans gerektiren durumlarda ve tanımadık insanlar önünde çıkan belirgin ve inatçı korku. Toplum, adabına uymadığını düşündüğü tutumları kişide yüksek korkuya yol açabilir. Burada a ağılanmasına veya utanmasına neden olabilecek biçimde davranacağından veya anksiyete belirtileri göstereceğinden korkar.

Fiziksel belirtiler genellikle sosyal anksiyete bozukluğuna eşlik eder. Panik atakları da toplum tarafından kabul görmeyeceği ne inanılan tutumların sonucundaki yoğun korku ve rahatsızlık sebebiyle oluşabilir. Görgü kurallarına uymak topluma uyum sağlamayı kolaylaştırdığı gibi, kişilerin kendilerini iyi hissetmelerinde ve ilişkilerin gelişmesinde etkili olur.

Sonuç olarak, görgü kuralları, bir takım uyulması gereken kurallar dizisinin çok ötesinde, insanı merkeze alan bir yaşam biçimini yansıtır. Dolayısıyla bir takım kuralları bilmekten çok başkalarına saygıyı, tevazuyu, anlayışı ve değer vermeyi içerir. Toplum olarak bir arada yaşamanın temel anlayışını oluşturur. Bireylerin görgü kurallarına uygun davranmasının ötesinde, toplum içinde de böyle davranılmasını sağlama sorumluluğu çağdaş yaşamın önemli bir parçasıdır. ii

American Psychiatric Associatian. (2000) Diagnastic and Statistical Manuaf of Mental Disorders DSM-IV-TR Fourth Editian, Amer Psychiatric Pub; USA


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.