KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 73-74


  Duygusal Çeviklik

KAYNAK Dergisi Sayı:73-74

Dönem / Yıl:
OCAK-HAZİRAN 2018

İÇİNDEKİLER

Değişim Dönemlerinde Duygusal Çeviklik

Duygusal Çeviklik Sayısını Hazırlrken

Başarılı Proje Yönetiminin Gizli Kahramanı: İletişim

Kimi CEO Olarak Seçersiniz?

Etkili Liderlik Etkili İletişim Demektir: Liderlikle İletişimi Birbirine Bağlamak

Duygusal Çevikliğin Kolaylaştırıcı Hafifliği

Spotify’ın Çevik Mühendislik Kültürü*

Çevik Liderlik

Sosyalleşen Dünyada Artan İş Yeri Yalnızlığı

Duygusal Çeviklik ve Erken Çocukluk Dönemi Stres Vericilerinin Rolü

Kalbini Beyninle Harmanla, Duygusal Zekâyla Başarıyı Yakala

İş Yerinde Duygusal Zekâ

Siz Duygusal Okuryazar mısınız?

“Sen Beni Anlamıyorsun!”

Duyguların Gücü Adına

Duygusal Sermaye

Duygusal Çeviklik ve İş Süreçlerinin Yenilikçi Yaklaşım Felsefesine Katkısı

Dijital Çağda Kurumsal İletişim

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Duygusal Çeviklik ve Erken Çocukluk Dönemi Stres Vericilerinin Rolü 

Makale Çeviri: Tanju Kişmir, Baltaş Grubu, Ar-Ge Birimi

Yazar: İdil Yazgan, Duke Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğrencisi

Üzülerek söylemek gerekir ki, yönetilmesi güç erken çocukluk dönemi yaşantıları ABD dâhil olmak üzere birçok gelişmiş ülkeyi kapsayan bir yaygınlıktadır. ABD’de yaşayan çocukların yüzde 12’sinden fazlası, 18 yaşına geldiğinde fiziksel istismar kurbanı olacaktır.1,2 Ek olarak, yine bu çocukların yüzde 26’sı 4 yaşına gelmeden travmatik bir olay deneyimleyecektir.3 Bu oranlar korkulacak derecede yüksektir ve halk sağlığının ana meselelerinden birini temsil etmektedir. Fiziksel istismar, şiddete maruz kalma, olumsuz çevre ortamı gibi yönetilmesi güç erken çocukluk dönemi yaşantıları; dürtü kontrolü zayıflığından tutun da, akıl sağlığının bozulması tehlikesine kadar uzanan, pek çok sayıda problemin daha ileriki yıllarda ortaya çıkmasıyla bağlantılıdır.Öz kontrol ve ketleme* duygusal çevikliğin gelişiminde önemli bir rol oynar. Çünkü kişinin dürtülerini hızla tatmin etmeyi erteleyebilmesi; kendi ihtiyaçlarının ötesine geçmesi ve çevresindekilerin duygularını ve zihinsel durumlarını anlaması açılarından çok önemlidirTepki ketlemesinin artması, içinde bulunulan anın ötesine bakmaya izin verir ve bağlamın tetiklediği duyguların ani etkisini engeller. Bu, duygu düzenleme üzerinde rahatlatıcı bir etki yaratır. Böylelikle duygular ve rasyonel düşünce arasında esnek ve iki taraflı ilişkiye yol açar.

Bir çocuğun sürekli stres altında büyüdüğü bir senaryo hayal edin. Büyük olasılıkla bu çocuk daha yüksek bir hayatta kalma içgüdüsüne ve aşırı tepkisel, savunmacı bir zihinsel işleme tarzına sahip olur. Bunun sonucunda da daha dürtüsel kararlar alır. Doğal olarak yönetilmesi güç erken çocukluk dönemi yaşantılarının mağdurları gençlik dönemlerinde daha zayıf ketleme becerisine sahip olurlar.

Ön görülen olumsuz çıktılar

Yönetilmesi güç erken çocukluk dönemi yaşantılarının mağdurları, ketleme becerisi zayıf gençler olduklarında ne olur? Toplumu yakından ilgilendiren bu konu incelendiğinde, şiddet ve saldırganlık ile bu tür yaşantılar arasında güçlü bağlar olduğu ortaya çıkmıştır. Erken yaşlarda istismar edilen ve travma sonrası stres bozukluğu geliştiren çocuklar, dikkat, soyut akıl yürütme ve zihnin yönetsel fonksiyonlarında düşük performans gösterirler.5 Daha da önemlisi, birçok örnekte görüldüğü üzere aşağıya çekilen ketleme becerisi, ilerleyen yıllarda şiddet içeren suçlu çocuk davranışının ortaya çıkma riskini artırır.Buna ek olarak, yönetilmesi güç erken çocukluk dönemi yaşantılarının mağdurlarında saldırganlık, kural tanımama ve muhalefet etmek gibi davranış bozuklukları görülür.Kendini ketleme yetisi düşük bu gençlerin polis ile başlarının derde girme olasılığı yüksek olabilir. Örneğin, bu durumda olan bir gencin içki içmesi ve araba kullanması daha muhtemeldir. Lansford ve arkadaşları, çocukluk döneminde cinsel istismara uğramış kişilerin tutuklanma ihtimalinin böyle bir istismara uğramamış yaşıtlarına kıyasla iki katı olduğunu ortaya koydu.4 Bu kişilerin, şiddet içeren suç davranışı göstermelerinin ve genç yaşta çocuk sahibi olmalarının ihtimali yine diğerlerinin iki katıydı. İşe başladıktan sonra 12 ay içerisinde işten atılma olasılıkları ise üç katıydı ve yüzde 30’unun yüksekokuldan mezun olma olasılığı daha düşüktü.4Sonuçta, bu çocuklar daha şimdiden kendilerini aşağıya çekecek bir dünyanın içine doğmaktaydı.

Özetlemek gerekirse, stres ve şiddet ile çevrelenmiş bir ortamda büyüyen bireylerin şiddet içeren suç işleme eğilimleri daha yüksek olur. Ayrıca, gelinen bu noktaya ketleme becerisinin düşük olması aracılık eder.

Toplumsal etkiler

Düşük ketlemenin aracı faktör olarak tespit edilmesi (Şekil 1) müdahaleye imkân sağlar. Müdahale önemlidir çünkü şiddet içeren suçların hem yerel, hem de devlete olan maliyetleri fazlasıyla yüksektir.

Örneğin, erken dönem davranış problemleri yaşayan bireylerin, bu tür problemler yaşamayanlara kıyasla, topluma maliyetleri 10 katı fazla olur. 19-24 yaş arası genç yetişkinlerde suç işlemenin maliyetinin ABD’de 1,2 milyon dolar olduğu tahmin edilmekte, bu miktarın en büyük kısmını kurbanların uğradıkları kayıplar oluşturmaktadır. Araştırmalar, ilerleyen yıllarda suç işleme eğilimi geliştirme riski taşıyan çocukların muhtemel sayısını azaltmanın devlete 1,7-2,3 milyon dolar kazandırdığını ortaya koymuştur.8 Aynı zamanda bireylerin ve onların ailelerinin ödediği psikolojik bedelin çok büyük olduğunu ve bunu ölçmenin çok zor olduğunu da vurgulamak gerekir.

Sonuç

Yönetilmesi güç erken çocukluk dönemi yaşantılarının mağduru olan bireyler daha zayıf ketleme becerileriyle büyüyebilirler ve bu durum yetişkinlikte suç işleme ve şiddet eğilimleri biçiminde kendini ortaya koyabilir. Bunun yanında, ketleme becerisini geliştirecek (kendine hakim olmayı sağlayacak) müdahaleler, işlenen suçun sosyal, ekonomik ve psikolojik bedelini aşağıya çekmeye ve yönetilmesi güç erken çocukluk dönemi yaşantılarına maruz kalanların dürtülerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Psikolojik veya eğitici olabilen bu müdahaleler okul sistemlerinde yer alarak veya bir yetkinlik ve beceri geliştirme programının parçası olarak kullanılabilir.

Şekil 1. Ketleme becerisinin aracı rolü.

*ketleme: stres vericilere yönelik duygusal ve bedensel tepkilerin azaltılması ya da durdurulması.

Kaynakça:

1. Straus MA, Gelles RJ, editors. Physical violence in American families: risk factors and adaptations to violence in 8145 families. New Brunswick, NJ: Transaction; 1990.

2. Wildeman C, Emanuel N, Leventhal JM, Putnam-Hornstein E, Waldfogel J, Lee H. The prevalence of confirmed maltreatment among US children, 2004 to 2011. JAMA Pediatrics JAMA Pediatr 2014, 168(8): 706.

3. Briggs-Gowan MJ, Ford JD, Fraleigh L, McCarthy K, Carter AS. Prevalence of exposure to potentially traumatic events in a healthy birth cohort of very young children in the northeastern United States. Journal of Traumatic Stress 2010, 23: 725–733.

4. Lansford JE, Miller-Johnson S, Berlin LJ, Dodge KA, Bates JE, Pettit GS. Early physical abuse and later violent delinquency: a prospective longitudinal study. Child Maltreatment 2007, 12(3): 233-245.

5. Beers SR, Bellis MD. Neuropsychological function in children with maltreatment-related posttraumatic stress disorder. American Journal of Psychiatry AJP 2002, 159(3): 483-486.

6. Åkerlund D, Golsteyn BH, Grönqvist H, Lindahl L. Time discounting and criminal behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences Proc Natl Acad Sci USA 2016, 113(22): 6160-6165.

7. Malinosky-Rummell R, Hansen DJ. Long-term consequences of childhood physical abuse. Psychological Bulletin 1993, 114(1): 68-79.

8. Scott S, Knapp M, Henderson J, Maughan B. Financial cost of social exclusion: follow up study of antisocial children into. Bmj 2001, 323(7306): 191-191. 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.