KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 73-74


  Duygusal Çeviklik

KAYNAK Dergisi Sayı:73-74

Dönem / Yıl:
OCAK-HAZİRAN 2018

İÇİNDEKİLER

Değişim Dönemlerinde Duygusal Çeviklik

Duygusal Çeviklik Sayısını Hazırlrken

Başarılı Proje Yönetiminin Gizli Kahramanı: İletişim

Kimi CEO Olarak Seçersiniz?

Etkili Liderlik Etkili İletişim Demektir: Liderlikle İletişimi Birbirine Bağlamak

Duygusal Çevikliğin Kolaylaştırıcı Hafifliği

Spotify’ın Çevik Mühendislik Kültürü*

Çevik Liderlik

Sosyalleşen Dünyada Artan İş Yeri Yalnızlığı

Duygusal Çeviklik ve Erken Çocukluk Dönemi Stres Vericilerinin Rolü

Kalbini Beyninle Harmanla, Duygusal Zekâyla Başarıyı Yakala

İş Yerinde Duygusal Zekâ

Siz Duygusal Okuryazar mısınız?

“Sen Beni Anlamıyorsun!”

Duyguların Gücü Adına

Duygusal Sermaye

Duygusal Çeviklik ve İş Süreçlerinin Yenilikçi Yaklaşım Felsefesine Katkısı

Dijital Çağda Kurumsal İletişim

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Duygusal Sermaye 

Makale Mari Camgöz Pektezol, Baltaş Grubu, Yönetici Koçu

Her sabah güne başladığımızda maruz kaldığımız birçok uyaran içinde yer alan hızlı olmak, üstün olmak, daha iyi olmak mesajları sizce bedenimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı nasıl etkiliyor? Hızla büyüyen bir rekabet döngüsü, duygusal doyumsuzluk, sosyal yalnızlık, teknolojik değişimler ve gelişmelere uyum çabası hepimizi farklı boyutlarda etkilediğini söyleyebiliriz.

Yapı değişirse çözüm de değişir. Daha doğrusu değişmeli. “Eski köye yeni adet getirme” düşüncesi veya “icat çıkarmayın” yerine, artık yeni adetlere, yeni icatlara ve yeni yönetim biçimlerine “hızla” geçebilmeliyiz.

İşletmelerin varlıklarının sürdürülebilir olmasının, olmazsa olmazlarından biri olan karlılık ve büyümenin bağlı olduğu unsurlar arasında; finansal sermaye, iş modelleri, insan kaynakları, müşteri yönetimi, tedarik ve ürün yönetimi, satış ve pazarlama yer alırken, sahip olanlarda fark yaratacağına inanılan “duygusal sermaye”yi de eklemek gerekir.

Duygusal sermaye nedir?

Duygusal sermaye, problem çözme, etkili iletişim kurma hassasiyeti ve nitelikli işbirlikleri kurabilme yeteneğini kapsamaktadır. Aynı zamanda içerisinde tüm insani unsurları barındırmakta ve günümüz koşullarında neredeyse olmazsa olmaz diyebileceğimiz “birlikte üretmek” ve birlikte yaşamanın haz veren yanı olan mutlu yüzlerin yer almasını sağlayabilmektedir. Duygular, inançlar ve değerler olarak üç temel türe ayrılmaktadır¹

İşletmelerde duygusal sermaye, çalışanların işlerine olan bağlılıkları, işteki performansları, sadakat, sorumluluk almak, katkı sunmak şeklinde kendisini göstermekte ve aynı zamanda bu tutum ve davranışlar için gerekli olan kolektif duygusal enerjinin kaynağını oluşturmaktadır.¹

İş yaşamının önemli gereklerinden biri olan karar verme üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, en rasyonel kararlarda dahi duyguların etkisinin olduğu gözlemlenmiştir. Yaşam içinde edindiğimiz birçok deneyim sadece durumlar ve olaylar değil, aynı zamanda beynimizde depoladığımız duygularla bütünleşmiş anılardır. Yaşam bilgeliğimiz kendisini aniden ortaya çıkan sezgilerimiz ve/veya içgüdüsel duygular şeklinde gösterir ve karar verme eyleminde doğruluğumuzu ve verimimizi dikkate değer biçimde etkilemektedir. ¹

Tüm bunlar dikkate alındığında yöneticilerin ve çalışanların yaptıkları işe karşı duygusal aidiyet hissedebilmeleri ve memnuniyetleri için, duyguları iyi tanıyabilmeleri, duyguların davranışları nasıl etkileyebildiği, duyguların ifade ediliş tarzları onların nasıl yönlendirilebileceği konularında daha bilgili olmalarını zorunlu kılmaktadır. ²

Tablo 1: Duygu Yönetimi Alt Alanları

Liderlik ve Duygu Yönetimi

Duygu yönetimi, insanın içinde bulunduğu duygu durumunu tanımlayabilmesi, türünü, yoğunluğunu, zaman akışını ve kalitesini etkilemeye hizmet edebilmesidir²

Duygu yönetimi, belirli özelliklerin varlığı, onların geliştirilmesi ve etkili kullanılabilmesi ile mümkündür. Bu özellikler arasında özdenetim, özbilinç, iletişim, sosyal beceriler, empati yer almakta ve bağlantılı kavramlar Tablo 2’de belirtilmektedir. ²

Kurumların olumlu bir duygusal iklime sahip olmaları ve sürdürülebilir ilişkileri yaratabilmelerinde en önemli görev liderlere düşmektedir. Liderlerin yönetim felsefesi, liderlik tarzı, otorite biçimi, işe ve bireyle karşı tutumları, örgütlerde olumlu veya olumsuz duygusal iklimin oluşmasında en önde gelen faktörlerdendir. Oluşturulan duygusal iklim, duygusal sermayenin kalitesini ve yönünü belirlerken, yepyeni bir yaşam alanı yaratmaktadır. Kurumlarda liderlerin benimsedikleri liderlik tarzlarının nasıl bir duygusal iklim yaratabileceği ise şu şekilde ele alınmıştır.

Tablo 2: Liderlik Tarzları ve Duygusal Etkileri

Sonuç

Kurumların hayatlarına, güçlenerek devam etmeleri, duygusal sermayeyi içlerinde gizli bir hazine gibi taşıyan çalışanların ruhlarına dokunabilmekten geçmektedir. Bu hazineye talip olan işletmelerin izleyeceği yol haritası, çalışanların kendilerini değerli hissedecekleri, duygularının rahatça ifade edebilecekleri etkileşim ortamlarının sağlanması ve insana bütünsel bakabilen bir yönetim anlayışı ile hayata geçebileceğini söyleyebiliriz.

Kaynakça:

1. Çelik, M., Ay, G . (2017). A New Approach To The Capital Term in Corporations: Emotional Capital. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (3), 628-645. DOI: 10.21547/jss.279968 Submission Date: 21-12-2016 Acceptance Date: 06-07-2017

2. Töremen F., Çankaya İ. (2008). Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi, Kuramsal Eğitimbilim, 1 (1), 33-47.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.