KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 75


  Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik

KAYNAK Dergisi Sayı:75

Dönem / Yıl:
TEMMUZ-EYLÜL 2018

İÇİNDEKİLER

Çevik Liderlikte Zihniyet Değişikliği

Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik Sayısını Hazırlarken

Çeviklik Bir Kurum için Neden Gerekli?

Çeviklikte “İnsan” Faktörü

Kötü Liderlikten Çeviklik Öğretileri

Ya Dışındasındır Çemberin ya da İçinde Yer Alacaksın

Çevik Liderlik ve Yetenek Yönetimi

Çevik Liderlik Dönüşümü

Stratejik Çevikliğin Yeni Yetkinliği: Alçak Gönüllülük

Karar Alımında Çeviklik: Bilinmezlikte Akıllıca Karar Vermek

İnsan Kaynakları’nın Yeni Rolü: Çevik İş Ortaklığı

Hantal Kurumsal Kültür ve Çevik Yaklaşım

Yeni Dünya Düzeni ve Çevik Lider

Öğrenme Çevikliğini Destekleyen Örgütsel Yapılar

VUCA Koşullarında Çevik Lider ve Stratejik Çeviklik

Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik

Hızlı İş Yaşamında Çevikliğin Bin Bir Hali

Çevik Lider’in Aşması Gereken Yirmi Engel

Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım

Çevik Liderliğin Olmazsa Olmazı: Koçluk Kültürü

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik Sayısını Hazırlarken Prof.Dr. Zuhal Baltaş

Değerli Kaynak Dostlarımız,

Önceki “Duygusal Çeviklik” sayımızda, değişime uyum sağlaması beklenen çalışanlar için kendilerini, ilişkilerini ve hedeflerini duyguları aracılığıyla nasıl yönetebileceklerini ele almıştık. Bu sayıda ise değişime uyum sürecinde inovatif çözümlerle iş sonucuna katkıda bulunması beklenen bu çalışanların nasıl bir zihniyetle, liderlik tarzıyla, örgütsel yapıyla ve İK sistemiyle desteklenmesi gerektiğini, bu konuda en sık düşülen yanılgıları ele alacağız.

İnsanın akıl dışı ama ön görülebilir olarak tanımlanmasında, sistematik hatalarının tespit edilebilirliği, yapılan tespitle birlikte karar hatalarının azaltılabileceği ve akılcı tercihlerin artırılabileceği düşüncesi yatar. Evrimsel olarak I. sistemimizi kullanarak hızlı ve kolay olana yönelmemiz, risk alıp kontrolsüz davranmamızla sonuçlanır. Ancak II. sistemin analize dayalı karar alma ihtiyacı, değişimin hızının gerisinde kalmaktadır. Bu yüzden II. sistemin işleyişini kolaylaştıracak, böylelikle hem akılcı, hem de hızlı davranmayı sağlayacak çevik yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu kapsamda SMART hedeflerden FAST hedeflere yaşanan dönüşüm süreci; riski sık geri bildirimlerle kontrol altına almayı, I. sistemin başarı duygusu yaşamasına izin vermeyi, özelleşmiş görevlerle işleri küçük parçalara bölmeyi ve şeffaf bir kurum kültürü içinde birbirinden öğrenmeyi mümkün kılar. Bu yaklaşıma uygun bir liderlik tarzı, insan odaklı, başarıyı ekibiyle paylaşan, uyumlu ve alçak gönüllü liderleri öne çıkarmaktadır. Kendi başarılarıyla övünmeyen bu mütevazı liderlerin değeri artık anlaşılmış, övünç kaynağının bireyden ekibe evrildiği, alçak gönüllülüğün bireysel bir özellikten kurumsal bir yetkinliğe dönüştüğü anlaşılmaktadır.

“Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik” sayımızda yazarlarımız VUCA çağında çevik stratejiler geliştirip rekabette avantaj sağlamak için gereken liderlik yaklaşımını ele alıyor. Farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen karşılaştıkları organizasyonel ve yönetsel dönüşüm ihtiyacının çevik felsefede birleştiğini, çevik kurum denilince organik ve dinamik bir yapıyı tasvir ettiklerini, stratejik çevikliğin cevabını ararken veriden yola çıkarak insanı anlamaya çalıştıklarını, bunu da dünyadaki başarılı uygulamaları Türk kültürüne uygun yaklaşımlarla harmanlayarak yaptıklarını görüyoruz. Kendi çeviklik pencerelerinden aktardıkları liderlik kültürünü stratejiyle ilişkilendirdiğinizde, mesajlarının birbirlerini destekleyici ve tamamlayıcı olduğuna tanık olacaksınız. Bu da siz değerli okuyucularımız için, belirsiz ve muğlak dünyada çevik yol haritasının izini sürmeyi kolaylaştıracak.

Stratejik çeviklik, uyum sağlamak için esnekliği ve uyum kriterini belirleyerek öncü olmak için yenilikçiliği zorunlu kılıyor.

Çevik liderlerin bu dengeyi alçak gönüllülük yetkinliğiyle kurabilmeleri, değer katarken değerli hissettiren bir anlayışın temsilcilerine dönüşmeleri dileğiyle,

Saygılarımla,

Editörden Prof. Dr. Zuhal Baltaş

 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.