KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 76


  Kurumsal Akademiler

KAYNAK Dergisi Sayı:76

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2018

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği

Kurumsal Akademiler Sayısını Hazırlarken

Kurumsal Akademi Yetkinliklerinde “Öğrenme Çevikliği, Siyah Beceri, Öz Yönetim”

Kurumsal Akademi 4.0

Bir Değişim Elçisi Olarak Akademi

Kurumsal Akademileri Tanımlayıcı ve Ayırıcı Özellikler

Değişen ve Dönüşen Bir Kurumsal Akademi: “Gelişim, Ömür Boyu”

Sahiplenilen Bir Kurumsal Akademi Olabilmek

“Bilgi’nin Gölgesi”nde Stratejiyi Destekleyen Akademi

Kurumsal Akademi Yapısı: En İyiye Giden Yol

LC Waikiki Kurumsal Akademi’den İlham Veren Uygulamalar

Kurumsal Akademilerde Öğrenmenin Değişen Yüzü

Akademi İhtiyacını Ortaya Koyan Sorular

Değişimin Odağında Kurumsal Akademilerin Vazgeçilmez Destekleyici Rolü

Söylediklerime Kulak Verin: Neden Birçok Kurumsal Akademi Başarısız Olurken, Bazıları Olmaz?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Kurumsal Akademi 4.0 

Makale Dr. Ahmet Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi, Proje Koordinatörü

Bugünlerde sıkça konuşulan Endüstri 4.0, farklı iş alanları ve sektörler için milyonlarca çalışanı etkileyecek değişikliklerle hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Bu değişiklikler, proaktif davranıp gerekli yatırımları yapan çevik şirketler için olumlu olacakken, yerinde sayan ve yeniliğe ayak uyduramayan hantal kurumlar için ciddi anlamda yıkıcı olabilir.

Endüstri devrimi

Endüstri 4.0 değişiminin temel aktörlerinden olan otomasyon, robotlaşma, dijitalleşme, yapay zekâ, büyük veri analitiği, bulut teknolojisi, artırılmış / sanal gerçeklik, özdevimli öğrenme ve hızlı mobil internet,1,2 var olan iş rollerini değiştirecek. Yeni iş alanları ve pozisyonların da ortaya çıkmasını sağlayacak. Dünya Ekonomik Forumu’nun “Mesleklerin Geleceği 2018 Raporu”na göre,3 75 milyon iş rolü bu değişimle yok olurken, 133 milyon yeni iş rolü ortaya çıkacak (bkz. Şekil 1). 2 Ayrıca, insan, makine ve algoritmalar arasındaki iş bölümü de ciddi oranda değişecek. Hâlihazırda işlerin yüzde 71’i insanlar tarafından yapılıyor. Ancak, değişim sonrasında bu oran yüzde 48’e düşecek; yani işlerin yüzde 52’si makine ve algoritmalar tarafından yapılacak (bkz. Şekil 2).2 Bu değişim sonucunda rutin ve teknik işlerin önemli bir kısmı makineler tarafından gerçekleştirilecek. Diğer taraftan, empati, duygu, şefkat ve anlayış gibi insani yönlere odaklı rollerin önemi artacak. Gelişmiş teknoloji kullanımı ve yönetimine bağlı karmaşık ve nitelikli işler ise yüksek kalitede ve sürekli eğitimler gerektirecek.1,2 Dolayısıyla, şu anda geçerli işler için ihtiyaç duyulan yetkinlikler ve bu yetkinlikleri edindirmek veya geliştirmek için tasarlanmış eğitimler, Endüstri 4.0 sonrasında değişen roller ve iş yapış şekilleri ile ortaya çıkan yeni pozisyonlar için yeterli olmayacak.


Şekil 1. 2022 mesleklerine bakış.


Şekil 2: Otomasyon oranları.

Kurumsal akademiler ise tam da bu noktada devreye giriyor: Amacı çalışanların var olan yetkinliklerini geliştirmek ve onlara yeni yetkinlikler kazandırmak olan kurumsal akademiler, Endüstri 4.0 arifesinde, şirketleri ve çalışanları bu devrime hazırlamakla sorumlu. Toplumsal ve sektörel birçok konuda olduğu gibi bu değişime hazırlıkta da anahtar kelime eğitim; yani Endüstri 4.0’ın şirketler ve çalışanlar için olumlu olup olmayacağını, teknoloji ve eğitim arasındaki yarışın galibi belirleyecek.1 Bu yüzden de kurumsal akademilerin çalışanlara, dijital bilgi ve teknik yetkinlikler kazandırırken, rutin olmayan bilişsel ve ilişkisel yetkinlikler de (soft-skills) kazandırması gerekli.1 Burada, 21. yüzyıl eğitiminin 4 C’si (critical thinking / eleştirel düşünme, creativity / yaratıcılık, collaboration / işbirliği, communication / iletişim),1 ve Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) belirlediği, Endüstri 4.0 sonrası hayatta kalmak için gereken 10 yetkinlik, kurumsal akademilerin içerik ve yöntem olarak yeniden yapılandırılması için yol gösterici kaynaklardır.

21. yüzyıl yetkinlikleri

Bu kapsamda kurumsal akademilerin odaklanması gereken yetkinlikler şunlardır (bkz. Şekil 3):3
  • Çalışanların sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurmalarını sağlayacak olan “analitik / eleştirel düşünme” ve “sistem analizi ve değerlendirme” yetkinlikleri
  • Çalışanlara gün be gün değişen teknolojiye uygun yetkinlikleri kazandırabilmek ve bu yetkinlikleri geliştirebilmek için “aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri” yetkinlikleri
  • Geliştirilen ve kazanılan yetkinlikleri birleştirip yeni fikir, ürün ve hizmet yaratmak isteyen çalışanlar için “yaratıcılık, yenilikçilik, özgünlük ve inisiyatif alma” ile “teknoloji tasarımı ve programlama” yetkinlikleri
  • Yeniliğin ve değişimin sonucu ortaya çıkan sorunlarla sağlıklı bir biçimde baş edebilmek için “muhakeme, problem çözme ve tasarlama” yetkinlikleri
  • Makine ve algoritmalarda bulunmayan insani değer, duygu ve algıların önem kazanacağı yeni rollere nitelikli bir iş gücü hazırlayabilmek için ”liderlik ve sosyal etki” ve “sosyal / duygusal zek┠yetkinlikleri


Şekil 3. 2022 yetkinlik görünümü.

Kurumsal akademilerin kucaklaması gereken bu derin reformun hazırlık ve uygulama süreci, şirketler için hem maddi, hem de zamansal olarak yüklü olacaktır. Dolayısıyla, sözleşmeli çalışanlar ve şirket dışı kurumlardan alınacak destekler, bu geçiş sürecinde organizasyonların yaşayabileceği yetkinlik boşluğunu bir nebze de olsa doldurabilir.2

Sonuç

Endüstri 4.0’a geçişin şirketler ve çalışanlar üzerinde yarattığı korku ve stresi heyecan ve motivasyona dönüştürmekte kurumsal akademiler önemli rol oynayacaktır. Burada yapılması gereken, küresel eğilimleri takip ederken, yerel şartları da göz önünde bulundurarak, kısa, orta ve uzun vade için stratejik değişim planları tasarlamak, her plan için koşulların iyi, normal ve kötü olduğu durumları ön gören farklı senaryolar hazırlamak ve şirketin insan kaynakları ve teknolojiye yapacağı yatırımları bu planlara göre revize etmektir. Endüstri 4.0, değişime hazır olan şirketler ve çalışanlar için önemli fırsatlar yaratacaktır. Kurumsal akademiler de, kurum ve çalışanların, yaratılan bu fırsatları olabildiğince yakalamalarını ve en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlayacaktır.

Kaynakça:

1. Jong-Wha, L. This is the key to surviving the age of automation. World Economic Forum; 2018.
2. Ratcheva VS, Leopold T. 5 things to know about the future of jobs. World Economic Forum; 2018.
3. Schwab K ve ark. The Future of Jobs Report. Centre for the New Economy and Society, World Economic Forum; 2018.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.