KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 76


  Kurumsal Akademiler

KAYNAK Dergisi Sayı:76

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2018

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği

Kurumsal Akademiler Sayısını Hazırlarken

Kurumsal Akademi Yetkinliklerinde “Öğrenme Çevikliği, Siyah Beceri, Öz Yönetim”

Kurumsal Akademi 4.0

Bir Değişim Elçisi Olarak Akademi

Kurumsal Akademileri Tanımlayıcı ve Ayırıcı Özellikler

Değişen ve Dönüşen Bir Kurumsal Akademi: “Gelişim, Ömür Boyu”

Sahiplenilen Bir Kurumsal Akademi Olabilmek

“Bilgi’nin Gölgesi”nde Stratejiyi Destekleyen Akademi

Kurumsal Akademi Yapısı: En İyiye Giden Yol

LC Waikiki Kurumsal Akademi’den İlham Veren Uygulamalar

Kurumsal Akademilerde Öğrenmenin Değişen Yüzü

Akademi İhtiyacını Ortaya Koyan Sorular

Değişimin Odağında Kurumsal Akademilerin Vazgeçilmez Destekleyici Rolü

Söylediklerime Kulak Verin: Neden Birçok Kurumsal Akademi Başarısız Olurken, Bazıları Olmaz?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Kurumsal Akademileri Tanımlayıcı ve Ayırıcı Özellikler 

Makale Handan Odaman Uşaklıgil, Baltaş Grubu, Akademi ve Yönetim Asistanı

Kurumsal akademilerin gelişimi konusunda fikir öncülerinden kabul edilen Prof. Dr. Mark Allen, bir kurumsal akademiyi “bireysel ve örgütsel öğrenmeyi, bilgi birikimini ve bilgeliği geliştiren faaliyetler yürüterek, kendi misyonunu gerçekleştirmesi için ana kuruluşuna yardımcı olmak üzere tasarlanmış, stratejik araç niteliğindeki eğitim kurumu” olarak tanımlamaktadır.1 Eğitim programları akademi işleyişinin temel dayanaklarından biri olsa da, akademinin katalog eğitiminin ötesine geçmesi ve kurum stratejileriyle bağlantılı olarak, küreselleşme, teknoloji, ölçümleme gibi başlıklarda değer yaratacak işlevlerinin olması beklenir.2

Kurumsal akademilerin üstlendiği stratejik role hizmet eden; diğer deyişle stratejik katkılarının kapsamını belirleyen birçok işlevi ve faaliyet alanı bulunur. Allen’a göre, bu işlevlerin her birini yerine getirme gerekliliği olmamasına rağmen, her kurum kendi kurumsal akademisinin hangi işlevlerden bizzat sorumlu olacağını, hangilerine destek vereceğini, hangilerinin organizasyonun başka bir bölümü tarafından ele alınacağını ve hangilerinin hayata taşınmayacağını belirleyebilir.2 Söz konusu işlev ve faaliyet alanları ise şunlardır: İhtiyaç analizi yapılması, eğitim programlarının tasarlanması, bu programların verilmesi, yönetici gelişim programlarının tasarlanması, bu programların verilmesi, teknoloji seçeneklerinin değerlendirilmesi, e-öğrenme ya da karma öğrenme programlarının verilmesi, tedarikçi sağlanması, tedarikçi ile ilişkilerin yönetilmesi, programların kurum içinde pazarlamasının yapılması, kurum dışında pazarlamasının yapılması, kurumsal akademinin markalaşması, programların değerlendirilmesi, kurumsal akademinin performansının değerlendirilmesi, stratejik işe alım, yeni çalışan oryantasyonu, yedekleme çalışması, kültürel değişim, stratejik değişim, üniversite ortaklıkları, etik bir iş ortamının desteklenmesi, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, kariyer planlaması, mentorluk, yönetici koçluğu, araştırma ve geliştirme, kütüphane hizmeti, miras merkezi hizmeti, performans yönetimi, bilgi birikimi yönetimi, bilgelik yönetimi. Öyle görülüyor ki; kurumsal akademiler üretme, hayata taşıma, iyileştirme, yaygınlaştırma sürecinin merkezinde yer alarak, insan kaynağının, işleyişin ve işin içerde ve dışardaki gelişimini yönlendirmektedir. Bu ilişki ağındaki 3 i (insan, işleyiş, iş), “akademi”nin i’siyle birleştiğinde, ilk harften son harfe dek; yani uçtan uca bir öğrenme yolculuğunu ve bunun çıktılarını temsil eder. 

Stratejik öğrenmede kurumsal akademi farkı

Strateji ve öğrenme bağının kurulmasıyla, kurumsal akademilerin üç ayırıcı özelliğe sahip olduğu düşünülmektedir. Buna göre kurumsal akademiler; 3 

1. Büyük, son derece karmaşık ve farklı ortamlarda faaliyet gösteren, kurum düzeyindeki girişimlerdir. Bu bir yönüyle, özel beceri eğitimleri gibi yerel düzeyde iyi yapılanın tekrarlanmasından kaçınmak anlamına gelir. Ortak beceri ve yaklaşımlar, uluslararası iletişim ve çalışmalar ya da ortak kurumsal değerlerin aşılanması ile ilgili olarak kurumsal tutarlılığı teşvik etmeyi içerir.

2. Stratejik uyum arayışını devamlı olarak sürdürür. Stratejik iş öncelikleri sürekli olarak değişmektedir. Bu sebeple, kurumsal akademiler kendilerini sıklıkla yeniden konumlandırmalı ve programlarını yeniden geliştirmelidir. Çünkü geleneksel yapıların aksine kurumsal akademiler koşullara göre hareket eder.

3. Eğitim ve gelişim konusunda standardı, beklentiyi ve etkiyi artırmaya çalışır. Kurumsal akademilerin bu yönü, öğrenmeye verdikleri stratejik önceliği yansıtmaktadır. En yüksek kalitedeki hizmet sağlayıcılarını konumlarından bağımsız olarak tespit etme ve bunlarla bağlantı kurma, önemli mesajların ve yetkinliklerin düzeyler arasında, farklı iş koşulları ve kültürel ortamlar kapsamında pekiştirilip güçlendirilmesi, yenilikçi program tasarımlarının yapılması, e-öğrenme ve karma öğrenme yoluyla bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımı gibi çok yönlü faaliyetleri içerir. 

Sonuç 

Bir kurumun başarısı, kurumsal akademisinin performansına bağlıdır. Eğitim bölümlerinden ayrışan kurumsal akademiler, kendilerine daha büyük bir potansiyel kazandıran başka özelliklere sahiptir:4 Onlar; kurumu anlamayı ve yeni yollar denemeyi mümkün kılan, bu anlamda ekip yaklaşımını öne çıkaran, bilgi ve stratejiyi uygulamaya koyan, stratejik öğrenme yapılarıdır.

Kaynakça:

1. Allen M. The corporate university handbook: designing, managing, and growing a successful program. New York: AMACOM Books; 2002.

2. Allen M. Corporate universities: globalization and greater sophistication. The Journal of International Management Studies 2010; 5(1): 48-53.

3. Paton R, Peters G, Storey J, Taylor S. Corporate universities as strategic learning initiatives. Kitap bölümü: Paton, Rob; Peters, Geoffrey; Storey, John and Taylor, Scott eds. Handbook of corporate university development: managing strategic learning initiatives in the public and private domains. London, UK: Gower Publishing, 2005; ss. 5–16.

4. Corporate universities are not training centres [İnternet] Uygun erişim: http://www.globalccu.com/corporate-universities-not-training-centres.html


 


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.