KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 76


  Kurumsal Akademiler

KAYNAK Dergisi Sayı:76

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2018

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği

Kurumsal Akademiler Sayısını Hazırlarken

Kurumsal Akademi Yetkinliklerinde “Öğrenme Çevikliği, Siyah Beceri, Öz Yönetim”

Kurumsal Akademi 4.0

Bir Değişim Elçisi Olarak Akademi

Kurumsal Akademileri Tanımlayıcı ve Ayırıcı Özellikler

Değişen ve Dönüşen Bir Kurumsal Akademi: “Gelişim, Ömür Boyu”

Sahiplenilen Bir Kurumsal Akademi Olabilmek

“Bilgi’nin Gölgesi”nde Stratejiyi Destekleyen Akademi

Kurumsal Akademi Yapısı: En İyiye Giden Yol

LC Waikiki Kurumsal Akademi’den İlham Veren Uygulamalar

Kurumsal Akademilerde Öğrenmenin Değişen Yüzü

Akademi İhtiyacını Ortaya Koyan Sorular

Değişimin Odağında Kurumsal Akademilerin Vazgeçilmez Destekleyici Rolü

Söylediklerime Kulak Verin: Neden Birçok Kurumsal Akademi Başarısız Olurken, Bazıları Olmaz?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Kurumsal Akademi Yapısı: En İyiye Giden Yol  

Makale E. Ensari Cicerali, Baltaş Grubu, Danışman

Futbol sohbetlerinde her zaman şu konuşulur: “Yabancı futbolcu alacağınıza altyapıya önem verin”. Burada anlatılmak istenen şey büyük maliyetlerle farklı kulüplerden futbolcu transfer edip oynatmak yerine, kendi futbol okulundan yetişen ve maliyeti çok daha az olan futbolcuların takım için daha faydalı olacağına duyulan inançtır. Kısaca belirtmek gerekirse; bir kurum için altyapı kurumsal akademiler vasıtasıyla oluşturulur. Yani futbol takımları için altyapı ne demekse kurumlar için de akademi odur. Peki, kurumlar kendi altyapılarını nasıl oluşturmalılar?

Kurumsal firmaların bir kısmının eğitim fonksiyonlarını akademiye dönüştürme kararı yeni bir şey değildir. Özellikle yabancı kaynaklarda yirmi-otuz yıl öncesinde birçok kurumsal firmanın bu kararı çoktan almış olduğu ya da bu işe giriştikleri görülüyor. Ülkemizde kurumsal akademilerin tarihçesinin o kadar eskiye dayanmadığını ve nispeten yeni olduğunu anlıyoruz. Bazı öncü kurumlar dışında akademisi olması gereken birçok kurumda akademiler ya yok, ya da daha planlanma aşamasındalar.

Genel olarak baktığımızda tren kaçtı gibi göründüğü durumlar olsa da, akademi yapısına geçmek isteyen firmalar için ciddi bir avantaj bulunmaktadır. O da daha önceden yapılmış iyi örneklere bakıp en iyi modelin nasıl oluşabileceğine yönelik çıkarımlarda bulunabilme imkânlarının var olmasıdır. Saygın firmaların eğitim fonksiyonlarını akademi yapısı altında birleştirme tercihlerinin altında yatan asıl neden; onların eğitimi sadece bir gider, zorunluluk ya da olası bir ihtiyaç olarak ele almayıp bu alanı stratejik olarak önemli görmelerinde yatmaktadır. Geleceğe dönük bu vizyonun eğitim bölümünün tabelasını değiştirip akademi yazmakla yakalanamayacağı aşikârdır. Bu stratejik kararın ve oluşturulan hedefin uygun planlamasının da yapılması gerekir.

Bilimsel araştırmalarda başarılı kurumsal akademilerin on farklı alanda ortalamanın üzerinde değerlendirilebileceği ve bu başlıklarda iyi performans sergiledikleri görülmektedir. 1,2,3 Bu on alan şu şekilde özetlenebilir: Yönetim yapısı, vizyon, kapsam, finansal işleyiş, ihtiyaç belirleme süreçleri, ürün ve hizmet geliştirme, işbirliği süreçleri, teknoloji altyapısı, ölçme ve değerlendirme sistemleri ile iletişim ve markalaşma. Biz tüm bu on başlığı daha sade bir şekilde dört ana başlık altında birleştirebiliyoruz. Bu başlıklar;

  1. Organizasyon yönetimi
  2. Operasyon yönetimi
  3. Öğrenme içerikleri
  4. Markalaşma ve işbirliği faaliyetleri

1- Organizasyon yönetimi

Sürdürülebilir bir kurumsal akademi yapısının oluşturulmasında ilk adım organizasyon yönetiminin nasıl olacağının netleştirilmesidir. Organizasyon yönetimi akademinin stratejisi ve misyonunun ne olacağı, örgüt yapısı, yönetim ve liderliğin nasıl oluşacağı ile ilgili olan kısımdır. Kısaca akademinin yönetim modelinin ve içeriğinin belirlenmesi sürecidir.

2- Operasyon yönetimi

Operasyon yönetimi kurumsal akademinin özellikle ekonomik sürdürülebilirliğinin ele alındığı ve teknolojik altyapı konusunda nasıl bir yöntem izleneceğinin belirlendiği kısımdır. Günümüzde değişen iş koşulları eğitim altyapısının da teknolojiden beslenir şekilde oluşmasını gerektirmektedir. Özellikle gider ve gelir yapısının geleneksel yöntemlerle mi, yoksa farklı finansman modelleriyle mi oluşacağı konusu kalıcı ve iz bırakacak kurumsal akademiler için hayati bir konudur. Burada ortaya çıkabilecek olası alternatif çözümler değerlendirilir ve atılacak adımlar bir plan dâhilinde oluşturulur. Akademinin finansal ve teknolojik altyapısı ve işleyişine yönelik çözümler kurumsal temelde değişebileceği gibi, zaten alışık olunan farklı modeller de bu yeni işleyişe hızlıca uyarlanabilir.

3- Öğrenme içerikleri

Öğrenme başlığında akademinin tüm eğitim ve öğrenme faaliyetleri belirlenir. Klasik anlamda kurumsal akademi deyince akla ilk bu kısım gelir. Tüm akademi yapısı öğrenme yapısından oluşmasa da, akademinin gerçekten en önemli alanı burasıdır. Kurumsal büyüklük ve ihtiyaca bağlı olarak bu alan alt okulların belirlendiği ve eğitim programlarının şekillendirildiği alandır. Hangi programların, kime, ne yolla ve ne zaman verileceği adeta bir üniversite müfredatı oluşturulur gibi titiz ve ayrıntılı bir şekilde çalışılır.

4- Markalaşma ve işbirliği

Gerek kurum içinde gerekse kurum dışındaki paydaşlarla geliştirilecek işbirlikleri ve kurumsal akademinin markalaşma sürecindeki iletişim altyapısının oluşturulduğu bölüm burasıdır. Ne kadar kaliteli süreçlerle geliştirilmiş olursa olsun, kurumsal akademiler markalaşma ve işbirliği faaliyetlerinde geri kalırlarsa sürdürülebilirlikleri çok zayıflar.

Şekilde belirttiğimiz dört ana başlık altında tüm kurumlara akademi stratejisi belirlemek ve bu alanda ciddi bir proje geliştirmek mümkündür. Gerek akademi kurulumunda, gerekse var olan akademilerin sürdürülebilmesinde ya da ayağa kaldırılmasında bu model araştırmalarda geçerli bir model olarak görülmektedir.

Şekil 1. Kurumsal akademi altyapısı.

Bir kurumsal akademi değerlendirme aracı: Akademetre

Kurumsal akademi yapısı ciddi bir performans merkezi olarak görülebilir. Bu performansın değerlendirilmesi gerekmektedir. Gerek daha yolun başında olan akademiler için bir proje değerlendirme yaklaşımı, gerekse senelerdir hizmet veren akademiler için bir durum ve performans değerlendirmesi için Akademetre’den faydalanabiliriz. Aşağıdaki tabloda örnek Akademetre değerlendirme soruları fikir verebilmesi için derlenmiştir.

Tablo 1. Örnek Akademetre Soruları

1. Kurumsal akademi yönetimi oluşturulan vizyona erişebilmek için bir strateji oluşturmuştur.
2. Hangi ürün ve hizmetlerin merkezileştirileceği, hangilerinin dışarıdan alınacağı belirlenmiştir.
3. Verilen ürün ve hizmetler organizasyon içinde net bir şekilde tanımlanmıştır.
4. İyi tanımlanmış raporlama ilişkileri düzenlenmiştir.
5. Kurumsal akademi kendi bütçe modeli dışında da kaynak oluşturabilir.
6. Finansal sonuçlar takip edilir ve raporlanır.
7. Paydaşlar iş hedeflerine ulaşabilmelerinde kurumsal akademinin onlara nasıl yardımcı olabileceğini bilirler.

Sonuç

Stratejiyi ilgilendiren kararlar çevik yapılar ve çevik liderlik gerektirir. İyi ve önde futbol takımlarının altyapıları nasıl bir futbol fabrikası gibi çalışıp sonraki yıllardaki futbol yapısını ve oyunun oynanma biçimini tamamen değiştirebiliyorsa, kurumsal akademiler de sadece kendi kurumuna değil, iş dünyasına ciddi katkı yapabilecek yapılardır. Burada önemli olan, geçerli, sürdürülebilir bir akademi yapısı için öncelikle dikkat edilmesi gereken unsurların iyi kurgulanmış ve içeriğinin oluşturulmuş olmasıdır.

Kaynakça:

1- Meister J. Corporate universities: what works and what doesn’t. Chief Learning Officer Magazine 2006; 6(3): 28-70.

2- Meister J. Chapter 7. Corporate universities 2.0: The future networked learning organization. Kitap bölümü: A. Romano, G. Secundo (eds.), Dynamic learning networks: Models and cases in action (ss. 137-149). Dordrecht: Springer; 2009.

3- Wheeler K, Clegg E. The corporate university workbook: launching the 21st century learning organization. San Francisco: Pfeiffer; 2005.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.