KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 76


  Kurumsal Akademiler

KAYNAK Dergisi Sayı:76

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2018

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği

Kurumsal Akademiler Sayısını Hazırlarken

Kurumsal Akademi Yetkinliklerinde “Öğrenme Çevikliği, Siyah Beceri, Öz Yönetim”

Kurumsal Akademi 4.0

Bir Değişim Elçisi Olarak Akademi

Kurumsal Akademileri Tanımlayıcı ve Ayırıcı Özellikler

Değişen ve Dönüşen Bir Kurumsal Akademi: “Gelişim, Ömür Boyu”

Sahiplenilen Bir Kurumsal Akademi Olabilmek

“Bilgi’nin Gölgesi”nde Stratejiyi Destekleyen Akademi

Kurumsal Akademi Yapısı: En İyiye Giden Yol

LC Waikiki Kurumsal Akademi’den İlham Veren Uygulamalar

Kurumsal Akademilerde Öğrenmenin Değişen Yüzü

Akademi İhtiyacını Ortaya Koyan Sorular

Değişimin Odağında Kurumsal Akademilerin Vazgeçilmez Destekleyici Rolü

Söylediklerime Kulak Verin: Neden Birçok Kurumsal Akademi Başarısız Olurken, Bazıları Olmaz?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
LC Waikiki Kurumsal Akademi’den İlham Veren Uygulamalar 

Makale Gülperi Tandar, LC Waikiki Kurumsal Akademi, Direktör

Günümüzde dünya çapında binlerce şirket artık kurumsal gelişim faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamayı amaçlıyor. Çünkü karmaşık ve hızlı değişen iş dünyasında kazanmanın ve sürdürülebilirliğin yolu kurumsal gelişimden geçiyor. LC Waikiki olarak biz de değişen dünya dinamiklerini yakından takip eden bir şirket olarak tüm kurumun gelişim faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamayı amaçladık ve 2013 yılında Kurumsal Akademi yapısında faaliyetlerimize başladık. Şirket çalışanlarımızın ve tüm organizasyonun gelişimine destek verecek bir öğrenme platformu yaratmanın yanı sıra stratejik ortaklık misyonunu benimsedik. Bu doğrultuda, kurum stratejileri ve kurumsal gelişim arasında köprü rolü üstlenerek, genel strateji ile gelişim hedeflerini eşleştiriyor; kurumsal stratejiye hizmet eden projeler üretmeye odaklanıyoruz. Bunu yaparken özellikle girişimci çabaları ve yenilenme faaliyetlerini destekleyecek bir bakış açısını benimsiyoruz. Bu bakış açısını, gelişim çözümlerimizde geleneksel yöntemlere bağlı kalmak yerine inovatif yaklaşımlarla her geçen gün geliştirerek içselleştiriyoruz.

Çalışanlarımıza yaptığımız yatırımın en değerli yatırım olduğu inancı ile Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmemizi sağlayan gelişim çözümleri tasarlıyoruz. Kurumsal Akademi bünyesindeki tüm çalışmalarımızda kendimizi tekrar etmek üzerine değil, hep daha iyisini arayarak ve yeni yaklaşımlar geliştirerek sektöre öncü olacak projeler üreterek ilerliyoruz. Eski yöntemler üzerine inşa ettiğimiz bir yapıdan çok, çalışanlarımıza daha fazla katma değer yaratan yol ve yöntemleri araştırmaya ve geliştirmeye yatırım yapıyoruz.

“Çift Kanatlı Çalışan ve Lider” metaforumuz

Kurumsal Akademi olarak yürüttüğümüz gelişim amaçlı projelerin tümüne “Çift Kanatlı Çalışan ve Lider” metaforu yön veriyor. Bu noktada “Çift Kanatlı Çalışan ve Lider” metaforunu biraz daha belirgin bir hale getirmek ve detaylandırmak isterim. Bu metafor, şirketimizde her kademede çalışan ve iş alanı ayırt etmeksizin, tüm çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin takip etmesini beklediğimiz bir yol haritasını ifade ediyor. Metaforun baş kısmında “geleceğe yön verme ve vizyon”, gövde kısmında “mesleki uzmanlık”, sağ kanadında “liderlik yetkinliklerimiz ve erdemlerimiz”, sol kanadında “temel yetkinlikler ve temel yöneticilik kilit sorumluluk alanları” ve ayak kısmında “kişilik özellikleri” yer alıyor. Bu metafor altında, mesleki anlamda derinlemesine uzmanlaşma becerilerinin ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayan ve kurum değerlerine bağlılığı güçlendiren gelişim çözümleri yer alıyor.

“Çift Kanatlı Lider” yaklaşımını kurum içinde yaygınlaştırmak ve hem mesleki hem de davranışsal alanda rol model olan liderlerimizi yetiştirmek amacıyla kendilerine nitelikli, yenilikçi ve modern liderlik bilgi birikimini içeren birçok araç sunuyoruz. Bu araçların başında “Çok Boyutlu Liderlik” yaklaşımı geliyor. Sunduğumuz programla, yöneticilerimizin çalışanları ile hedef belirlemelerini, bu hedefler bağlamında çalışanlarının gelişim seviyelerini teşhis etmelerini ve uyumlu liderlik stilini ortaya koymalarını sağlayan becerileri geliştirmelerine fırsat sağlıyoruz. Bu program, kurum içinde tüm yöneticilerin ortak bir dil konuşmasını kolaylaştırıyor. Programın kapsamında yer alan uzmanlaşma araçları ve eğitmen mentörlüğü desteği ile 3 aylık bir süreçte yöneticilerimizin çok boyutlu liderler olarak geliştirilmelerini sağlayan zengin bir öğrenme ortamı yaratıyoruz.

Metaforumuzu destekleyen araçlarımızdan bir diğeri olan “Koçlukla Gelen Liderlik” yaklaşımı ile yöneticilerimizin kendi değerlerinin ve güçlü yönlerinin farkına varmalarını, derin dinleme, güçlü soru sorma, geribildirim ve takdir becerisini kazanmalarını, çalışanlarını daha etkin şekilde yönetmelerini amaçlıyoruz. Altı modülden oluşan ve altı ay süren bu program, koçluk ekolleri dışında bir kurum tarafından tasarlanan ve ICF tarafından akredite edilen ilk ve tek koçluk programıdır. Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) onaylı kurumsal koçlarımızla yürüttüğümüz bu programı tamamlayan liderlerimiz, LC Waikiki Kurumsal Akademi ve ICF onaylı 26 CCE’lik (Kredi) koçluk sertifikası almaya hak kazanıyor ve program sonrasında koçluk ekollerinden programlara devam ederek koç olma fırsatı yakalıyor.

Yalın yönetim felsefesini “Çift Kanatlı Çalışan ve Lider” metaforunu destekleyen bir araç olarak kurum içinde yaygınlaştırıyoruz. Liderlerimizin kurum stratejilerini hedeflerle hizalamasını, ekibini ve kendini sürekli öğrenme yaklaşımı ile güncel tutmasını ve aynı zamanda sürekli iyileştirme yaklaşımını iş yapış tarzı haline getirmesini destekleyecek programları hazırlıyoruz. Dolayısıyla, yalın yönetim felsefesini yaygınlaştırmak için çalışanlarımızı ve liderlerimizi geliştirip kültürel dönüşüme katkı sağlamayı amaç edindik. Yalın yönetim alanında problem çözücüler yetiştirmek, stratejik amaçları birim hedeflerine indirgemek, paydaşlar arası fikir birliği sağlamanın önemini vurgulamak ve en önemlisi standartlaşmayı sağlayarak planlı ve sistemli çalışma alışkanlığını kazandırmak amacıyla birçok farklı gelişim çözümü sunuyoruz.

“Çift Kanatlı Çalışan ve Lider” metaforunun sol kanadı ve sağ kanadında yer alan yetkinlikler ve erdemler ile ilgili gelişimin iş düzleminde takibinin yapılması ve davranış değişikliğinin desteklenmesi amacıyla sektörde bir ilk olan gelişim mentörlüğü uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulama ile liderlerimize ve ekiplerine koçluk okullarından mezun, yöneticilik yapmış gelişim mentörleri atayarak anlık geribildirim yöntemi ile gelişim sürecini canlı tutuyoruz, öğrenmenin sürekliliğini ve kalıcılığını sağlıyoruz.

“Çift Kanatlı Çalışan ve Lider” metaforunun gövde kısmını oluşturan ve kritik bir öneme sahip olan “derinlemesine uzmanlaşma” konusu, mesleki eğitim ve gelişim faaliyetlerimizin odağında yer alıyor. Bu faaliyetlerle, çalışanlarımızın pozisyonlarının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri kazandırmayı ve geliştirmeyi amaçlıyoruz. Moda perakendesinin kalbi olan tedarik zinciri, tasarım, ürün teknolojisi, buying, planlama gibi ana faaliyet alanlarında, her çalışanımızın kendi pozisyonunda sektörün uzmanı olarak yetişmesini sağlayacak programları tasarlıyoruz ve uyguluyoruz.

Dijitalin gücünü etkin biçimde kullanıyoruz

Dijital çağa ayak uyduracak hıza sahip olan şirketler günümüzde fark yaratıyor. Yeni kuşakların ihtiyaçları ve değişim hızını göz önünde bulundurarak teknolojiyi tüm gelişim faaliyetlerimizle bütünleştiriyoruz. Dijital araçlar sayesinde her geçen gün yepyeni çözümler üreterek çalışanlarımıza zamandan ve mekândan bağımsız öğrenme imkânı sağlıyoruz. Otuz beş ülkeden, on sekiz dilde erişimi sağlanan, çalışanlarımıza cep telefonlarıyla eğitim içeriklerine, anketlere ve sınavlara katılabilme olanağı tanıyan bir erişim platformu kullanıyoruz. Tüm gelişim çözümlerimizi oyunlaştırma, e-öğrenme ve video tabanlı öğrenme ile daha interaktif ve eğlenceli hale getiren alternatif öğrenme araçları tasarlıyoruz. Böylece çalışanlarımız kendi öğrenme süreçlerinde aktif rol alma imkânı yakalıyor. İnteraktif video eğitimleriyle çalışanlarımız, örnek olaylar üzerinden, hedeflenen davranışları gerçek hayata en yakın şekilde deneyimleme şansı buluyorlar.

Öğrenmeyi toplumsal faydaya dönüştürüyoruz

Yaşam boyu öğrenmeye önem veriyoruz ve bir ülkenin gelişiminin bir insanın gelişimiyle başladığına inanıyoruz. Çalışanlarımızın bir mum misali etrafını aydınlatan bireyler olmalarına katkı sağlamanın yanı sıra, toplumsal fayda üreten çalışmalarımızla da sektöre ve ülkemize yetişmiş profesyoneller kazandırmayı hedefliyoruz. Sadece çalışanlarımızın gelişimi ile sınırlı kalmayıp toplumsal faydayı gündemimizde tutarak gerçekleştirdiğimiz projelerle daha fazla insanın gelişimine katkı sağlıyoruz. Tedarikçi ve üretici firmalara verdiğimiz eğitimlerle ortak dili geliştirmeyi, İHKİB iş birliği ile meslek lisesi öğrencilerinin müfredatlarının iyileştirilmesi ve sektörel gelişmelerle entegrasyonunun sağlanması için verdiğimiz eğitimlerle sektöre yetişmiş çalışan kazandırmayı amaç edindik. Bu çalışmaların yanı sıra özellikle 2018 yılı itibarıyla odaklandığımız bir diğer proje kapsamında, kurum çalışanlarımızın çocuklarına verdiğimiz kodlama ve vicdani zeka, pozitif sorgulama, berrak zihin, birlikte başarma konulu eğitimler ile geleceğe aydınlık nesiller yetişmesine katkı sağlıyoruz.

Sonuç

Yaptığımız tüm çalışmaların özünde önce insana değer vermek ve insanı anlamak yatıyor. Hem çalışanlarımıza sunduğumuz gelişim programlarını, hem de bütüne katkı sağladığımız tüm toplumsal projeleri bu inancın üzerine inşa ediyoruz.

Günümüzde dünya çapında binlerce şirket artık kurumsal gelişim faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamayı amaçlıyor. Çünkü karmaşık ve hızlı değişen iş dünyasında kazanmanın ve sürdürülebilirliğin yolu kurumsal gelişimden geçiyor. LC Waikiki olarak biz de değişen dünya dinamiklerini yakından takip eden bir şirket olarak tüm kurumun gelişim faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamayı amaçladık ve 2013 yılında Kurumsal Akademi yapısında faaliyetlerimize başladık. Şirket çalışanlarımızın ve tüm organizasyonun gelişimine destek verecek bir öğrenme platformu yaratmanın yanı sıra stratejik ortaklık misyonunu benimsedik. 


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.