KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 76


  Kurumsal Akademiler

KAYNAK Dergisi Sayı:76

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2018

İÇİNDEKİLER

Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği

Kurumsal Akademiler Sayısını Hazırlarken

Kurumsal Akademi Yetkinliklerinde “Öğrenme Çevikliği, Siyah Beceri, Öz Yönetim”

Kurumsal Akademi 4.0

Bir Değişim Elçisi Olarak Akademi

Kurumsal Akademileri Tanımlayıcı ve Ayırıcı Özellikler

Değişen ve Dönüşen Bir Kurumsal Akademi: “Gelişim, Ömür Boyu”

Sahiplenilen Bir Kurumsal Akademi Olabilmek

“Bilgi’nin Gölgesi”nde Stratejiyi Destekleyen Akademi

Kurumsal Akademi Yapısı: En İyiye Giden Yol

LC Waikiki Kurumsal Akademi’den İlham Veren Uygulamalar

Kurumsal Akademilerde Öğrenmenin Değişen Yüzü

Akademi İhtiyacını Ortaya Koyan Sorular

Değişimin Odağında Kurumsal Akademilerin Vazgeçilmez Destekleyici Rolü

Söylediklerime Kulak Verin: Neden Birçok Kurumsal Akademi Başarısız Olurken, Bazıları Olmaz?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Değişimin Odağında Kurumsal Akademilerin Vazgeçilmez Destekleyici Rolü 

Makale Elif Günal Hanavdeloğlu, Deloitte Eğitim Hizmetleri A.Ş., Kıdemli Bölüm Müdürü

Akademi en yalın ifade ile fikir ve bilim insanlarının bir çatı altında toplanması ile meydana gelmiş topluluk veya kuruluştur. Akademilerde gerçekleşen etkinliklerin amacı, fikir ve bilim insanlarının salt bilgilerini değil, aynı zamanda deneyimlerini de katılımcılara aktarabileceği bir ortam oluşturmaktır.

İş dünyasındaki zorlu gelişim ve sürdürülebilirlik mücadelesi, kurumsal akademilerin ve değişimin yolunu açan eğitimlerin önemini arttırıyor.

Kurumsal akademilerden beklentiler

Deloitte Academy olarak 12 senedir hem Deloitte Türkiye profesyonellerine, hem de 2.800’den fazla farklı kuruma sunduğumuz eğitim hizmetlerimiz ile kurumların ömürlerini uzatmaları ve daha sağlıklı bir yaşam döngüsüne sahip olmaları için destek olmaya çalışıyoruz. İzlenimlerimize göre, eğitimleri bir maliyet merkezi gibi görmek yerine bir yatırım olarak görmeye başlayan kurumlar, akademilerinden kurum performansını arttıracak, stratejilerine uyum sağlayacak profesyoneller yetiştirmesini bekliyor.

İşe alım sürecinde binlerce başvuru arasından tam istediği kaynağı bulmakta zorlanan kurumlar, kendi profesyonellerini yetiştirme yoluna gidiyor. Gelişimi önemseyen ve değer görmek isteyen yeni nesil profesyonelleri mutlu etmek için ise kaliteli eğitimlere ihtiyaç artıyor.

Eğitimli, güncel bilgiler ile donatılmış bir profesyonel, hem yaptığı işi daha etkili yapar, zorlukların üstesinden daha kolay gelerek işinden daha fazla zevk alır, hem de işine değer katacak vizyona sahip olur.

Günümüz dünyasında, başarılı bir akademi, geleneksel modellere körü körüne bağlı kalmadan, yenilikçi ve dinamik bir yapıya sahip olmalı. Aynı zamanda ihtiyacı, vizyonu ile öngörebilmeli, zengin içerikli eğitim kataloğu ile hızlı değişen iş dünyasına ayak uydurabilmeli. Kurumsal akademilerin; kaliteli eğitimcileri, ihtiyacı anlayan ve yaratıcı çözümler üretebilen deneyimli bir ekibi, istikrarlı kalite standartları olması ve yaptıkları yenilikler ile hizmet sundukları alanlarda fark yaratmaları gerekiyor. Sürdürülebilirlik için gelişim şart, gelişim için ise eğitim şart. Şimdi, verimli, gelişim odaklı, şirket stratejilerini destekleyen ve de keyifli eğitimlerin dönemi!

Verimli ve keyifli eğitimleri nasıl düzenleyebiliriz?

Bu süreçte elbette en büyük rol eğitmenin. Ancak eğitimi tasarlayan, planlayan akademi ekibinin ve eğitimi almak isteyen kurumun da çok önemli rolleri var.

Eğitim ihtiyacı doğru tespit edilmeli ve eğitimin temel amacı net bir şekilde belirlenmeli. Eğitimden beklenenler, akademi ekibi ile en açık ve yalın şekliyle paylaşılmalı. Akademi ekibi, eğitimi talep eden bölümün yöneticileri ve eğitmenin katıldığı bir çalıştay ile eğitimi şekillendirmeli. Katılımcıların ait oldukları kuşak ve profesyonel tecrübesi incelenmeli, eğitim tarzı ve seviyesi bu veriler doğrultusunda belirlenmeli.

Akademi ekibi, eğitim talep eden kurum veya bölüm ile bir ekip olarak birlikte çalışmalı. Özetle, talep eden ile talep edileni tecrübesi ve vizyonu ile en doğru şekilde eşleştirip süreci şekillendirmede önemli roller üstlenmeli.

Başarılı bir eğitim için en önemli faktör kuşkusuz ki eğitmen. Eğitmenin bilgi ve tecrübesini teorik ve pratik dengesini kurarak, somut örnekler ile anlatması, katılımcının “bilmek, uygulamak, özümsemek ve artı değer katmak” süreçlerini destekliyor.

Eğitmenin sadece yüksek bilgi düzeyine sahip olması verimli bir eğitim için yeterli olmuyor. Ek olarak, eğitim vermeye istekli olması, deneyimli olması ve bilgilerini aktarma konusunda yetenekli olması da son derece önemli. Web sitemizde yer alan ankete göre müşterilerimizin %76’sı eğitmen kalitesi sebebi ile bizi tercih ediyor. Bu sonuç, doğru eğitmenin önemini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Eğitimin katılımcı açısından keyifli kısmı ise teorik bilginin örneklerle pekiştirilmesi sayesinde, katılımcının çözemediği ve iş hayatında ona zorluk ve mutsuzluk yaşatan bir engeli aşması ile oluşuyor. Keyif; katılımcının iş yapış sisteminin kolaylaşması, sorularının cevabını alması ve yaşadığı öğrenme hazzı ile başlıyor. Eğitmenin enerjisinden, katılımcı grubunun eğitime ilgisine ve hatta ikramların lezzetine kadar alt kırılımlar ile tamamlanıyor.

Sonuç

Kurumsal akademilerin değişimi yönetebilecek zihinsel esnekliğe sahip çalışanlar yetiştirmesi, bu çalışanların ve parçası oldukları kurumun ihtiyaçlarını ayrı ayrı gözetmekle başlıyor. Tarafların buluştuğu ortak amaca yönelik eğitim faaliyetlerinde zaman, maliyet vb. kaynakların yönetimi aracılığıyla verimliliğin gözetilmesi, katılımcılara olumlu duygular yaşatacak ve onlara üst düzeyde beceri kazandıracak öğrenme deneyimlerinin kurgulanmasına asla bir engel değil. Kurumsal akademiler, değişimin odağındaki bu dengeyi kurmak için önemli bir köprü görevi üstleniyor.

İlgili konuda katılımcı görüşlerinden seçmeler:

“Eğitim çok keyifli ve verimli geçti. Geleceğe ışık tutacağını düşünüyorum”
E. D. | İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi Eğitimi

"Eğitimin içeriği, kapsamı aktarılışı çok başarılıydı ve keyifliydi”

G. G.| Kapsamlı UFRS Eğitimi

“Eğitim hem çok güzeldi, hem de örneklerle doluydu. Burada olmaktan büyük keyif aldım”
Ö.S. | Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler Eğitimi 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.