KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 77


  Üniversite İş Hayatına Ne Kadar Hazırlıyor?

KAYNAK Dergisi Sayı:77

Dönem / Yıl:
OCAK-HAZİRAN 2019

İÇİNDEKİLER

Diploma Hayat Başarısı Getirmiyor

Üniversite İş Hayatına Ne Kadar Hazırlıyor Sayısını Hazırlarken

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – SORUN

21. Yüzyılda Başarıya 21 Yüzyıl Becerilerini Kazanmakla Ulaşılır

İş Hayatında Geliştiren Staj Deneyimi Nasıl Olmalı?

Üniversite ve İş Hayatı Arasındaki Açığı Nasıl Kapatırız?

Mezun Adayların Gelecek Performansını Hangi Özellikleri Belirliyor?

Kurumsal Hayata İlk Adım

Yetkinlik Gelişiminde Üniversiteler, Kurumlar ve Değerlendirme Merkezleri İşbirliği

Araştırma - Uygulama Uyumsuzluğu

Eyvah Mezun Oluyorum!

Gelişen Dünya ve Biz

Yuvadan Uçan Kuşlar Yuvaya Dönecek mi?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
21. Yüzyılda Başarıya 21 Yüzyıl Becerilerini Kazanmakla Ulaşılır 

Makale Çeviri: Tanju Kişmir, Baltaş Grubu, Ar-Ge Birimi

Dr. Barbara Kurshan
Pensilvanya Üniversitesi, Kıdemli Araştırmacı ve İnovasyon Danışmanı

Dr. Cat McManus
Pensilvanya Üniversitesi, Kıdamlı Araştırmacı ve Proje Müdürü

Bugün 21. yüzyılda başarılı olabilmek için öğrencilerin okullarda aldıkları temel eğitimin ve edindikleri bilgisayar yetisinin çok üstünde bilgiye sahip olması gerektiği dünyaca bilinmektedir. Eğitim çevrelerinde kullanılan  “21. yüzyıl becerileri” terimi, sınıflarda öğretilen geleneksel bilginin ötesindeki yetenekleri ifade etmek için kullanılır. İşaret edilen bu geleneksel bilgiye, problem çözme, iletişim, yenilik, işbirliği ve yaratıcılık da dahildir. Diğerleri bu terimi “bilgi ve medya okuryazarlığı, iletişim ve teknoloji okuryazarlığı” olarak tanımlar.

“21. yüzyıl becerileri” yeni bir kavram değildir.  Okul ve iş başarısı, öğrencilerin okullarda aldıkları eğitimin hem mevcut dijital dünyamızı yansıtmasıyla, hem de onlara yeni durumlarla başaçıkmak üzere donanımlar kazanmasıyla mümkün olur. Ancak pek çok öğrenci bu konuda yetersizdir.  Gençlerin birçoğunun Wikipedia ve Google kullanabildiği, kolaylıkla bilgiyi kalabalık kitlelere ulaştırabildiği, fotoğraf ve video yollayabildikleri, hatta çeşitli uygulamalar aracılığı ile dünya üzerindeki insanlarla yazışabildikleri doğrudur. Ancak ne yazık ki, son zamanlarda yapılan bir araştırma birçok öğrencinin ulaştığı bu bilginin içeriği ile ilgili bilgisinin olmadığını ve edindikleri bilginin kaynağının güvenilir olup olmadığını tespit etmekte başarısız olduğunu göstermektedir.  

Diğer taraftan, çok az öğrenci sosyal medya platformlarında paylaştıkları bilginin hayatları boyunca silinmeyeceğinin, bu bilgiyi lise kayıtlarından tutun da gelecek işverenlerine kadar herkesin görebileceğinin bilincindedir. Hala, çok az kişi dijital gizlilik politikalarını anlayabilirken, gene çok azı özellikle de şirketlerin bilgileri ticari amaçla kullanabileceklerinin farkındalığına ulaşmıştır. 

Aileler, okul çağındaki çocuklarının bilgisayar kullanımında onlara fayda sağlayacak veya zarar verecek kaynakları ayırt edememelerinden, internette geçirdikleri vakti sınırlamakta zorluk yaşadıklarından şikayet etmektedirler. Öğrenciler, interneti ve dijital uygulamaları eğlence için veya bir proje adına temel bilgiyi toplamak üzere kullanmaktadır. Ancak çok azı dijital dünyayı oluşturan yapı taşlarını anlayabilmekte ve onları nasıl yöneteceklerini bilmektedir. Bu durumda da dijital dünyanın onları ele geçirmesine engel olamamaktadırlar.  
   
21. yüzyıl becerileri dijital dünyaya katılımı yönlendirir

21. yüzyıl becerilerini şekillendiren derin düşünce ve keşif sadece zengin okulların veya kolejlerin bulunduğu bölgelerde yaşayan insanların ihtiyacını kapsamaz. Bu beceriler, işgücüne önemli katkı sağlamayı hedefleyen herkes için önemlidir. Dünyaya anlamlı katkılar sunmak için öğrencilerin bu becerilere hakim olmaya ihtiyaçları vardır.  Aksi takdirde hiçbir ailenin istemediği şekilde, dijital dünyanın himayesinde yaşar ve bu dünyanın altında ezilirler.

Daha da önemlisi, öğrencilerin bu becerilere acil ihtiyacı vardır. Çünkü büyük çeşitlilik gösteren endüstrilerde yer alan işverenlerin bu becerilere duydukları talep giderek artmaktadır. Son McKinsey raporu, işverenlerin yüzde 40’a yakınının doğru becerilere sahip kişileri bulamadığını,  yüzde 60’ının ise öğrencilerin bu alanda yetersiz eğitim aldığını düşündüklerini ortaya koymaktadır. 
 
Bir zamanlar meslek olduğu düşünülen kaynakçılık, petrol üretimi ve hatta fabrikada yapılan işler dahi şimdi yüksek teknolojiye sahiptir ve uzmanlık bilgisi gerektirir. Bu bilgi sadece ağır endüstriyi ayakta tutmayı başaran bilgisayarlı makinelere aşina olmayı ve sağlam bilgi alt yapısını değil, aynı zamanda kritik düşünme ve işbirliği becerilerine sahip olmayı da kapsar. Diğer bir değişle 21. yüzyıl iş büyüme hızı, gelecek için donanımlı iş gücü geliştirme becerimizi geride bırakarak, yeni becerileri öğretmenin aciliyetini ortaya koymaktadır. Bu becerilere sahip olmak günümüz iş hayatına uyum sağlamada asıl kritik noktayı oluşturmaktadır. 

Gelişimi İleriye Götürmek İçin Ekosistemi Güçlendirmek

Yukarıda verilen örnekler okullarda ve öğrenmede teknolojiyi daha derinlere yerleştirmek için ortaya koyulan takdir edilecek çabalardır. Ancak bu durum iki problem doğurur: Birincisi, tek yönlüdür, 21. yüzyıl becerileri için eşit önemdeki sosyal becerilerin pahasına, teknolojiye odaklanılmaktadır.  İkincisi, bu çabalar meyve vereceğini bildiğimiz kolektif etki modelinden ziyade tek kurumluk çabaları temsil eder. 

Gittikçe artan bir hızla, fakülte, öğrenciler, sınıf pratisyenleri ve iş liderleri gibi kritik katılımcıları bir araya getirmeyi amaçlayan, yeni modelleri uygulamayı hayata geçiren eğitim-odaklı kurumları   görmek cesaret vericidir. Ancak iletişimdeki yetersizlik gerçek 21. yüzyıl becerilerini öğretmekte ciddi bir engel oluşturmaktadır.

Artık 21. yüzyıl becerilerini öğretmenin okullarda öğrencilere daha fazla tablet, daha fazla akıllı tahta dağıtmak olmadığını veya sadece fikir sayısının artışıyla sağlanmadığını biliyoruz.  Bu gerçek bir gelişimdir ancak gelişime sıçrama yaptırmak bu pazara daha gelişmiş fikirler sunduğumuzda gerçekleşir. 

Gelişim, mevcut teknolojileri güçlendiren yeni ve daha iyi sistemler olgunlaştırdığımızda ve yinelediğimizde gerçekleşir. Toplum içerisinde uygun bileşenler arasında anlamlı bağlar kurdukça ve bu bağları sürdürdükçe hayat bulur.   

İnanıyoruz ki daha iyi fikirler elde etmenin yolu birkaç kişinin veya kurumun önerisini almak değildir. Bunun yerine, hızla değişen dünyamız ve öğrencilerin umutlarını yeşertecek hangi beceri ve yetkinliklere sahip olmaları gerektiği konularında paylaşlarla sürekli iletişim içinde olunmalıdır. Sürekliliği olması gereken iletişime birçok katılımcıyı dahil etme çabası bizleri daha verimli fikirlere ulaştıracaktır. 


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.