KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 77-78


  Üniversite İş Hayatına Ne Kadar Hazırlıyor?

KAYNAK Dergisi Sayı:77-78

Dönem / Yıl:
OCAK-HAZİRAN 2019

İÇİNDEKİLER

Diploma Hayat Başarısı Getirmiyor

Üniversite İş Hayatına Ne Kadar Hazırlıyor Sayısını Hazırlarken

21. Yüzyıl Yetkinlikleri – SORUN

21. Yüzyılda Başarıya 21 Yüzyıl Becerilerini Kazanmakla Ulaşılır

İş Hayatında Geliştiren Staj Deneyimi Nasıl Olmalı?

Üniversite ve İş Hayatı Arasındaki Açığı Nasıl Kapatırız?

Mezun Adayların Gelecek Performansını Hangi Özellikleri Belirliyor?

Kurumsal Hayata İlk Adım

Yetkinlik Gelişiminde Üniversiteler, Kurumlar ve Değerlendirme Merkezleri İşbirliği

Araştırma - Uygulama Uyumsuzluğu

Eyvah Mezun Oluyorum!

Gelişen Dünya ve Biz

Yuvadan Uçan Kuşlar Yuvaya Dönecek mi?

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Kurumsal Hayata İlk Adım 

Makale Selin Selamet Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi

Yazıma Görüklü Starbucks’ta otururken başladım. Nerede olduğumu neden söylediğime gelince; burası Uludağ Üniversitesi’nin öğrencilerinin uğrak yeri. Sohbet eden, ders çalışan pırıl pırıl gençleri izleyerek enerjimi toplarken yanımda sınava hazırlık yapan sevimli iki genç kızla tanıştım. Yazımın konusunu söyleyip ne düşündüklerini sordum. Şansıma yakında iş hayatına adım atacak olan Uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencileriyle karşılaşmıştım. Bu genç kızlardan biri hayatının hiçbir döneminde çalışmamış, diğeri ise bir tanıdık yoluyla kurumsal bir firmanın İnsan Kaynaklarında staj imkânı bulmuş. Ne dediklerini az çok tahmin edebildiğinizi düşünüyorum. Staj yapan öğrenci: “Ben iş hayatına girince çok şaşırdım, okulda iş hayatı ile ilgili hiç bilgi vermiyorlar, aslında bambaşka bir hayat varmış.” “Nedir seni bu kadar şaşırtan?” sorusuna da tam cevap veremedi, sadece iş hayatı ile ilgili hiçbir şey bilmediğini anladığını ve çalışanların bu kadar bilgili olduğu için çok şaşırdığını söyledi. Bu cümlenin şu kısmı düşündürücü; “onlar çok bilgililer ve ben hiçbir şey bilmiyorum.” Kendisini bu kadar yetersiz hissetmesi, okuduğu bölüm dışında bir birimde staj yapması gibi görünse de asıl sorun öğrencilerin üniversitelerde iş hayatına dair hiçbir deneyim kazanamamalarıdır.

Üniversite ve iş hayatı arasındaki bağ

Bu nedenle masanın diğer tarafındakilerle de sohbet ettim. İK alanında uzun süredir yöneticilik yapan, genç yetenek programlarıyla ilgili projeler yürüten, bilgisine çok güvendiğim profesyonellere sorduğumda da benzer bir yanıt aldım: “Bilgi eksikliğinden kaynaklı ne yapacaklarını tam bilmiyorlar, hatta okudukları bölümle ilgili hangi alana yönelecekleri ile ilgili kafaları karışık” yorumlarını dinledim. Bir İK Grup Müdürü’nün “Bir bilgisayar mühendisi adayımız yazılım tarafında mı donanım tarafında mı çalışmak istersiniz? sorusuna yanıt veremiyor, çünkü arasındaki farkı bilmiyor.” demesi sizce de çok düşündürücü değil mi? Bu örnekler her öğrenciyi veya her okulu temsil etmemekle birlikte Peryön tarafından yürütülen bir çalışmada benzer sonuçlara ulaşılması bu sonuçların doğruluk payını artırıyor.

Yapılan bu çalışmada “Üniversiteler öğrencilerini iş yaşamına yeterince hazırlayabiliyorlar.” ifadesinin akademik ve iş dünyası açısından bakış açıları incelenmiş ve aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılanların %65’ini iş dünyası oluştururken, %35’i de akademik çevreden seçilmiş. Bu grafiğe bakıldığında sadece kurumsal profesyonellerin değil, akademisyenlerin de bu şekilde düşündüğü görülmektedir.

Grafik 1. Üniversiteler öğrencileri iş yaşamına yeterince hazırlıyor mu? anket sonuçları

Bu durum sadece Türkiye’ye özgü de değil. ABD’de 2013 yılında Bentley Üniversitesi tarafından benzer bir çalışma yürütülmüş. Sonuçlar hiç de farklı değil: Ankete katılan 1000’in üzerinde öğrenci ve çalışanların yüzde 58’i okulların iş hayatına hazırlama puanını C ve altında değerlendirmişler. Anlaşıldığı gibi kurumsal akademiler ve eğitim birimlerinin işe alıştırma süreçlerini ve gelişim programlarını nasıl planlamalı sorusunun cevabı, sudan çıkmış balığa dönen üniversite mezunlarının ilk günleri için çok önemli.

Öğrenci kimliğinden kurumsal kartvizite geçiş

Yazının ilk bölümünde paylaştığım tüm örnekler kurumların, bünyelerine aldıkları iş hayatının ilk yıllarındaki bu gençlere yönelik sabırlı olup, uygun gelişim fırsatları üretmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Bu durumda akla gelen ilk soru: “Ne yapılabilir?”. Bu gençlerle çalışma ve onların gelişimlerinde küçük de olsa rol alan biri olarak benim temel önerilerim şu şekilde olacak:
  • Oryantasyon programı bilgiden çok davranışa yönelik olmalı: Kurumun vizyonunu, misyonunu, değerlerini sadece sözel olarak değil, davranışsal boyutta da örneklendirilerek anlatılmalı. Yeni işe başlayanın kurum içinde onaylanan ve onaylanmayan davranışlar konusunda zihni net olmalı. Bir bankanın oryantasyon sürecinde verdiğim eğitimde bilgisayarımı bana sormadan kullanmayı gayet normal bulan katılımcımın olması, bu konunun önemini gösterir.

  • Yol arkadaşı belirlenmeli: Kurum içinde danışabileceği, işe alışma döneminde kendisine yol gösterecek bir yol arkadaşı belirlenmeli. İş hayatına yeni geçiş yapmış biri için kurum içinde kime nasıl ulaşabileceği, kurum prosedürleri hakkında danışabileceği birinin varlığı kuruma uyumunu hızlandırır ve bağlılığını artırır. Zaman zaman eğitimlerde duyduğum “kimse bana yardım etmedi, hata yapa yapa öğrendim” cümlesi kurumlar açısından endişe verici.

  • Teknik eğitimler hızlı verilmeli: Çalışacağı bölümle ve kendisinden beklenen teknik yetkinliklerle ilgili destek görmesi işine daha hızlı uyum sağlamasını bu da kendini güvende hissetmesini sağlar.

  • Gelişim programları planlanmalı: Genellikle sosyal beceri kazandırılan eğitimler çalışanın işe girişinden yaklaşık bir yıl sonrası için planlanıyor. Toplantı yönetimi, e-posta yazışmaları ve sözel iletişim dili gibi kurumsal hayatın gerekliliği olan profesyonel tutumun işe girdiği anlarda kazandırılması kişinin daha az hata yapmasını sağlar. Aksi takdirde yazışmalarda konu kısmının boş bırakılması, WhatsApp’da yazışır gibi emojilerin ve kısaltmaların kullanılması öğrencilikten yeni çıkmış bir çalışan için gayet normal kabul edilir.

  • Öğrenme ve gelişim odaklı sürekli geribildirim sistemi kurulmalı: Ekip arkadaşları ve yöneticisi doğru davranışlarını pekiştirmeli, fırsat alanlarını geliştirmeli. Bu şekilde yeni çalışan da var olan potansiyelini kuruma daha hızlı yansıtır.
Hızlıca yapılabilecekler…

Öğrencilikten çalışana geçiş bir strestir, yani kişi için kolay olmayan bir dönüşümdür. Bu nedenle işe girişte çalışanın masasına bırakılan hoş geldin paketleri kişiyi iyi hissettirmekle birlikte, yaşadığı belirsizlik stresiyle başa çıkması için yeterli değildir. “Ben neredeyim?” ve “Benden ne bekleniyor?” sorularının hızla yanıtlanması çok önemli. Kendini değerli hissetmek için iyi bir karşılama ve yapılandırılmış bir işe alıştırma süreci planlanmalı. Oryantasyon programına ve tasarlanan tüm eğitimlere kurumsal hayattan örnek, vaka ve uygulamalara çokça yer verilmesi, öğrenci kimliğinin kurumsal kartvizite dönüşme hızını artırır. Bu çalışmalar da iş hayatına yeni atılarak bu zorlu süreci yaşayan çiçeği burnunda çalışanların akademik ve kurumsal bilgi arasında köprü kurmasını sağlar.

Kaynakça:

• Üniversiteler iş hayatına yeterince hazırlayabiliyor mu? [İnternet] Uygun erişim: http://flattasarim.com/universiteler-is-hayatina-yeterince-hazirlayabiliyor-mu/-/17
• Is the next generation prepared for the workforce? [İnternet]. Uygun erişim: https://www.bentley.edu/prepared/about-preparedu


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.