KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 79


  Psikolojik Sermaye

KAYNAK Dergisi Sayı:79

Dönem / Yıl:
TEMMUZ-EYLÜL 2019

İÇİNDEKİLER

Yaşamdan Örneklerle Psikolojik Sermaye

Psikolojik Sermaye sayısını hazırlarken

Psikolojik Sermaye ile Donanımı Üretime ve Değere Dönüştürmek

Psikolojik Sermayeyi Geliştirme Yolları

Psikolojik Sermaye ve Çalışan Adanmışlığı: Pozitif Duygu, Düşünce, Değerler ve Tutumların Davranışa Yansımaları

Rekabet Avantajına Yön Veren İki Psikolojik Mekanizma: Psikolojik Sermaye ve Psikolojik Rahatlık

Psikolojik Sermaye ve Kurum Kültürü

Pozitif Psikoloji ve İş Yerinde Pozitif Yaklaşım

Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Sermaye

Psikolojik Sermaye Oluşturmada Lider Etkisi

Yolda Yürümeyi Öğrenmek

Stratejik İyimserler ve Savunmacı Kötümserlerle Tanışın

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Psikolojik Sermaye sayısını hazırlarken Prof.Dr. Zuhal Baltaş

Değerli Kaynak Dostlarımız,

İş yaşamında sermaye kelimesi yıllarca maddi kaynağı ve birikimi tanımladı. Bu kavramın ticari bir girişimde bulunmak ve yürütmek için gerekli olan parayı ve paraya çevrilebilecek malları kapsayan bir anlamı vardı. 2000’lerden itibaren bilgi teknolojisi, bilginin yaygınlaşmasına imkân vererek bilgiyi sermaye olarak görmemizi sağladı. Sermaye maddi kaynak ve birikim olan anlamını korudu. Ancak maddi değerlerin ötesinde yeni bir anlam ve kullanım alanı buldu. Bilgi ekonomisi, bilgi şirketi ve bilgi işçisi yaklaşımı entelektüel sermeye anlayışını doğurdu. Amerika’da tanıştığımız Thomas Stewart’ı dinlediğimizde görüşlerinden etkilendik. Entelektüel sermaye kitabında ve konuşmalarında bu yeni sermayeyi kurumların yeni zenginliği olarak tanımlıyordu. Stewart’ı Borusan sponsorluğunda Türkiye’ye davet ettik. Böylelikle Türk iş hayatını entelektüel sermeye anlayışı ve kurum içi çalışmalarıyla buluşturma imkânımız oldu.

Bugün psikolojik sermayeyi konuşuyoruz. Üzerine odaklandığımız bu kavram, iş yaşamının insani yanı üzerine inşa edilmiştir. İnsanın var olmasına ve var etmesine imkân veren içsel koşullarla ilgili durumlar üzerinde yoğunlaşarak bireyin kendi liderini yaratacağı psikolojik dinamikleri ele almaktadır. İşinin lideri olmanın 5 basamağı vardır; işi yapmayı öğrenmek, işi öğretme yetisi geliştirmek, işi yönetmek, fonksiyonu yönetmek, işletmeyi yönetmek. Bu basamaklarda entelektüel sermayeye eşlik etmesi beklenen psikolojik sermeyenin unsurları olan umut, olumlu düşünce, yılmazlık ve öz yeterlilik olarak ele alınıyor. Bu dört özellik insanın öz değerlerinin yok olamayacağı ve elinden alınamayacağı gerçeğiyle bağlantılıdır. Kendi kendine yetebilen, değişen koşullara kararlılıkla yaklaşabilen, umudunu yitirmeyen ve olumlu psikoloji kriterlerini benimseyerek daha iyisini başarmak için harekete geçebilen insanın gücünü temsil eder.

Bu sayıda yazarlarımız psikolojik sermayeyi ve bileşenlerini farklı alanlardan örneklerle kaleme aldılar. Duygulara bağlı karar ve davranışları yönlendiren bu görünmez donanımı görünür kılmanın, bireyin kendisi ve çevresiyle kurduğu bağı güçlendirmenin yollarını paylaştılar. Kaleme aldıkları yazılarda gelecek planlarının hayata geçmesine nasıl imkân verdiğinin kuramsal ve yaşamsal örneklerini bulacaksınız.

Yönetim ve İK çalışanların psikolojik sermayelerine odaklanarak, bireyin, ekibin, kurumun gücünde anlamlı bir değişime imza atabilirler.

Saygılarımla

Editörden Prof. Dr Zuhal Baltaş

 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.