KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 80


  Geri Bildirim

KAYNAK Dergisi Sayı:80

Dönem / Yıl:
EKİM-ARALIK 2019

İÇİNDEKİLER

Geri Bildirim Almak ve Vermek

Geri Bildirim sayısını hazırlarken

Sokrates Döneminde Bir Robot

Etkili Geri Bildirimin Altı Kuralı

Koçun Geri Bildirim Kılavuzu

Veriye Dayalı Geri Bildirim

Ortak Aklı Önemsiyoruz

Geri Bildirim Alma Yönündeki Engeller

Geri Bildirim Döngüsü

Hayatımızda Geri Bildirimler

Perakende Sektöründe Anlık Geri Bildirim Vermek

Akademik Kurumlar ve Geri Bildirim

Öğretmen Gelişimi ve Geri Bildirim

Geri Bildiriminiz Hediyeniz Olsun

İşletmenin Nabzı Geri Bildirimde Atar

Müşteri Geri Bildirimini Değerlendirmek

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
İşletmenin Nabzı Geri Bildirimde Atar 

Makale Güler Boztepe Bosch Rexroth, İnsan Kaynakları Müdürü

Yöneticim, ekip arkadaşlarım, iş ortaklarım performansım ya da yeteneklerim hakkında ne düşünüyor? Neyi iyi yapıyorum, neyi daha iyi yapabilirim, neyi yapmaktan vazgeçmeliyim? Çalışma arkadaşlarımın performansına olumlu katkım oluyor mu? Kurumumda istenen bir davranışın yaygınlaşması için aktif rol üstleniyor muyum?

Tüm bu soruların cevabını ancak geri bildirim alarak ve vererek öğreniriz.

Geri bildirimin temel amacı; önlemek, düzeltmek, geliştirmek (beceri ve tutum kazandırmak), sürdürmek, özendirmek ve motive etmektir. Kör alanlarımıza ışık tutarak, bireysel ve kurumsal farkındalığımızı arttırmaktır. Başkalarının bizi nasıl algıladığını öğrenmemiz, kendimizi ve çevremizi geliştirmemiz için geri bildirim bir fırsattır.

İşletme boyutunda ise geri bildirim ölçme, değerlendirme ve gelişim süreçlerinin kilit noktasıdır. Etkili geri bildirim hem farkındalığı arttırarak çalışanları geliştirir, hem de yüksek motivasyona sahip çalışanlarla işletme verimliliğini arttırır. Bu bağlamda, yöneticilerin en önemli iletişim aracıdır.

Etkili geri bildirim vermek için dikkat etmemiz gerekenler:
 • Güvene dayalı bir iletişim ortamı oluşturun
 • Pozitif, yapıcı ve nazik olun
 • Olumlu cümleyle başlayın
 • “Ben dilini” kullanın
 • Kısa ve net cümlelerle konuşun
 • Davranıştan hemen sonra, doğru zamanda ve ilk fırsatta verin
 • Sadece davranışı tarif edin
 • Varsayım yerine gözlemlediğiniz noktalara odaklanın
 • Genellemelerden kaçının
 • Yargılamayın, eleştirmeyin
 • Güzel/kötü gibi sıfatlar kullanmayın
 • Yanlış ya da hata yerine “geliştirilmesi gereken” terimini kullanın
 • Davranışın etkilerini paylaşın
 • Yeni davranış konusunda görüş birliğine varın
 • Geri bildirim konusunun, karşı tarafın etki ve yetki alanında olmasına dikkat edin
 • Sadece kendinizi değil, karşı tarafın da ihtiyaçlarını düşünün
 • Şaka yaparak geri bildirim vermeyin
 • Bir davranışı durdurmak için negatif, güçlendirmek için ise pozitif geri bildirim verin
Doğru zamanda, doğru yaklaşımla verilen, objektif geri bildirimler çalışanlar için mükemmel bir dönüşüm ve değişim fırsatıdır. Yöneticiler için ise önemli bir güç kaynağıdır. Bu doğrultuda yöneticilerin diğer bir rolü de öğretme ve öğrenme ortamı yaratmaktır. Bu gelişim ortamını yaratırken durumsal liderlik açısından çalışanların bireysel farklılıklarını da dikkate almaları gerekir. Zira her çalışanın kişilik özellikleri, ona fırsat sağlayan güçlü alanları ve hikâyesi kendine özgüdür.

Şüphesiz ki geri bildirim iki yönlü bir süreçtir. Temel amaçlarına ulaşması için geri bildirim vermekle birlikte almak gerekir.

Geri bildirim alırken izlememiz gereken ideal yaklaşım:
 • Dinleyin
 • Savunmaya geçmeyin, söz kesmeyin
 • Gerekiyorsa daha fazla bilgi talep edin
 • Konuyu netleştirin
 • Teşekkür edin
 • Geri bildirim üzerinde düşünün (Aynı geri bildirimi farklı kişilerden aldınız mı?)
 • Eylem planı yapın (Gerçekçi hedefler üzerine anlaşma sağlayın)
Sonuç

Geri bildirim, yaşamın bir parçası olmalıdır. Çünkü bir işletmenin nabzı geri bildirimde atar. İsteriz ki, anlık geri bildirimleri destekleyen dijital İK uygulamaları yaygınlaşsın. Bu iletişim platformları kazan-kazan ilkesiyle hareket etsin. Yöneticiler ve çalışanlar gün içinde geri bildirim vermenin ve almanın keyfine varsınlar.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.