KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 81-82


  Mentorluk

KAYNAK Dergisi Sayı:81-82

Dönem / Yıl:
OCAK-HAZİRAN 220

İÇİNDEKİLER

Usta'dan Mentor'a

Usta'dan Mentor'a sayısını hazırlarken

Kurumsal Mentorlukta Yönetim Kültürü ve Yöneticilerin Zihin Yapılarının Önemi

Performans Yönetim Aracı Olarak Mentorluk

Ozon Tekstil’de Yalın ve Mentorlukla Gelişime Yolculuk

İnformel ve Formel Mentorluk: Hibrid Model Önerisi

Online Döngüsel Mentorluk

Mentorluk Türleri ve Uygulama Farklılıkları

Çıraktan Ustaya: Tersine Mentorluk

Mentorluk ve Kişilik Özellikleri

“İlk Fırsat”ta Mentorluk

Dijital Çağda Uzaktan Mentorluk

Neden Mentorluk Programları Başarısız Olur?

Aydem Enerji’nin Döngüsel Mentorluk Yolculuğu

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Mentorluk ve Kişilik Özellikleri 

Makale Seval Uslu Yazıcı - Baltaş Grubu, Danışman Psikolog

Bugünün dünyasında çalışanların deneyimlerini diğer çalışma arkadaşlarıyla paylaşabilme  becerisi kurumların başarısının gizli anahtarı durumunda. İster yapılan işin teknik özelliklerinin aktarımı olsun isterse kurum kültürünün aktarımı olsun, deneyim paylaşımının başarısının arkasında kişilik özellikleri yatıyor. Bu sayıda okuyacağınız birçok başarılı mentorluk uygulamasının arkasında mentorların kişilik özelliklerini tanıyıp, bu özellikleri yönetebilme becerisi yatıyor. Bu yazı da mentorluk becerisini etkileyen temel kişilik özelliklerinden bahsediyor. Bu özellikler: 

Dinleme: İyi bir dinleyici olmak bir mentorun sahip olması gereken en önemli özelliklerden biridir. Bu özellik mentiye önemsendiğini ve söylediklerine değer verildiğini gösterir. Mentilerin sorunlarını açık bir şekilde açmalarına ve paylaşmalarına izin vererek güven oluşturur. Mentiyi yargılamadan veya kesintiye uğratmadan dinlemek, düşüncelerini daha fazla ortaya koymasını sağlar. Sabırlı olmak ve anlayışla dinlemek mentinin daha derin bir bağ kurmasını sağlayacaktır. 

Empati: Empati kurma; mentinin ortaya koyduğu mücadelelerde ya da yaşadıkları sorunlar karşısında ona şefkat duymak değil, yaşadıkları deneyimleri kişisel olarak tanımlamakla ilgilidir. Karşılaştığı zorlukları anlamayı ve benzer zorluklar karşısında kendisinin olayları nasıl ele aldığını anlatmayı gerektirir. Empati ile kurulan bağ ilerideki yıllarda da devam edecek mentorluk ilişkisinin kurulmasını sağlar. 

Geribildirim: Davranışı değiştirmeye yönelik verilen yapıcı geribildirimler, mentinin gelişime açık alanlarını fark etmesini sağlar. Karşı tarafın hatasının basit ve net bir şekilde ortaya koyulması gerekir. Geribildirimin ertelenmesi veya karmaşık ifadelerle söylenmesi davranışa etkisini zayıflatır. Uygun davranışların söylenmesi de gelişime açık alanların iyileştirilme sürecinde kişiye cesaret verir. Olumlu/olumsuz geribildirimler mentorluk görüşmelerine daha fazla değer katacak ve mentiyi sürekli olarak iyileştirme çabası gösterme konusunda motive edecektir. 

Profesyonelliği sürdürmekProfesyonellik bir mentorluk programında önemli bir faktördür, çünkü menti, mentora alanında deneyimli bir uzman ve rol model olarak bakar. Mentorun, sürece titiz bir şekilde bakarak, beklentilerini pekiştirerek, oturumlarını belgeleyerek ve zaman çizelgelerini koruyarak süreci şekillendirmesi/yönetmesi gerekir. Bununla ilgili düzenli geribildirimler vererek ve mentiyi bu süreçten sorumlu tutarak, mentorun programı ciddiye aldığını göstermesi gerekir. 

Farklı fikirleri kabul etmek: Mentorun rolü, fikir veya önyargılarını empoze etmeden bir rehber ve güvenilir bir danışman olmaktır. Mentileri tarafından paylaşılan yeni ve yaratıcı fikirlere açık olmalıdır. Bir fikir mentor tarafından anlaşılmadıysa soru sorarak açıklığa kavuşturulması gerekir. Amaç, bilindik olmayan fikirlerden mentiyi caydırmak değil, bu fikri gerçekleştirmek için onu motive etmek ve yol göstermektir. 

Olumlu tutum: Mentiye öğrenmek için ihtiyaç duyduğu zamanı vermek, sabır, bağlılık ve azim gerektirir. Zorluklar ve hayal kırıklıkları ortaya çıksa da toleranslı, olumlu ve soğukkanlı kalmak önemlidir. 

Bilgi paylaşımı: İyi bir mentor, mentisini bir rakip veya tehdit olarak görmez. Temel mesleki ve kişisel becerilerini paylaşmaya isteklidir. Karşı tarafın ihtiyaç duyduğu ayrıntıda bilgisini ortaya koymalıdır. Bilgiler arasında bağlantılar kurulmalı ve ayrıntıda dağılmadan bir bütün halinde aktarım yapılmalıdır. 

Sonuç 

Uzun yıllardır, seçme, değerlendirme, eğitim ihtiyacını belirleme amacıyla değerlendirme merkezi uygulamaları yapıyoruz. Uygulama amacımız ne olursa olsun özellikle yönetici değerlendirmelerinde baktığımız yetkinliklerden biri koçluk/mentorluk yetkinliği oluyor. Kişinin mentorluk sürecini nasıl yönettiği, yukarıda anlatmaya çalıştığımız kişilik özelliklerini hayata nasıl yansıttığının cevabını bize veriyor. Mentorluk açısından zorlayıcı olabilecek kişilik özelliklerine sahip olunabilir ancak kişinin almış olduğu eğitimler, geribildirimler, farkındalık düzeyini yükseltmiş ve bu alandaki becerisini geliştirmiş olabilir. Üstelik mentorluk ve buna bağlı olarak geribildirim vermek teknik bir yetkinliktir. Doğru bilgiyle ve teknikle üstesinden gelinebilir. Onun için de kişilik özellikleriniz sizin mentorluk sürecinizi yönetmenizi zorlaştırsa da, davranışınızı değiştirerek mentorluk becerinizi geliştirebilirsiniz.


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.