Kaynakbaltas.com

KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 83-84


  Yeni Normlar

KAYNAK Dergisi Sayı:83-84

Dönem / Yıl:
TEMMUZ-ARALIK 2020

İÇİNDEKİLER

Normların Değiştiği Bir Dünyada Ofise ve Hayata Dönmek

Yeni Normlar sayısını hazırlarken

Yeni Normalin Olması İçin Yeni Normlara İhtiyacı Var

Yeni Normlar Beraberinde Neler Getirdi?

Yeni Olmayan “Yeni Normal”

Kabuk Değiştirmek: Yeni Normlarla Kurumsal Kültür Nereye Evriliyor?

Öğrenme ve Gelişim Yolculuğunda Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme ile İletişimin Değişen Yüzü: “İleri İletişim”

Sağlık Olsun

Kriz Yönetimi ve Kişilik

Pandemi Sonrası Yeni Normlar

Tüketim Normlarımıza Doğanın Büyük Müdahalesi Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19)

Kaçılmaz Değişime Uyum Sağlamak

İnsanlığın Yeni Metamorfoz Hikâyelerine İhtiyacı Var!

Küresel Salgın ve İnsan Kaynakları

Mutlu Olarak Değişmek, Keyif Alarak Gelişmek Mümkün mü?

Koronavirüsün Sektöre Etkisi

Yeni Normalde Siemens Modeli

CarrefourSA’nın Değişime Uyum Süreci

Covid-19 Pandemi Sürecinde Doğan Holding Uygulamaları

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Yeni Normlar sayısını hazırlarken Prof.Dr. Zuhal Baltaş

Değerli Kaynak Dostlarımız,

Covid-19 pandemisi nedeniyle psikolojik, bedensel, sosyal ve ekonomik kriz herkesin kapısının önünde, belki de evinin içinde. Bizi alışkanlıklarımızı değiştirmeye zorlayan bu dönemde, sıradışı ve duygu yoğun bir süreçten geçiyoruz. Bu günler geride kaldığında, zorlayıcı deneyimler yaşamış farklı insanlar olacağız.

Ancak, değişim zaman ve emek gerektiriyor. Bu dönemde en çok karşılaştığımız iki söylemden birincisi “yeni normal” ve buna bağlı olarak ikincisi “korona sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı” oldu. Oysaki tümüyle yeni bir dünya düzeninde her şeyin bir anda değişeceği beklentisi yerine, süregelen düzende işlevini yitiren ve değişime ihtiyaç duyulan alanların belirlendiği ve “yeni normlar”a uyum sağlandığı bir süreçten geçiyoruz.

Teknik olarak yeni normalden söz etmek için bugünün sağlık riski karşısında yeni normların oluşması ve benimsenmesine ihtiyaç var. Norm, yazılı veya yazılı olmayan, kabul edilmiş kurallardır. Bireylerin hangi durumda neyi, nasıl yapacağını belirler. Bu zorlayıcı dönemde toplumsal ve kişisel faydayı bireysel güdülerin önüne geçirerek, bencillikle değil birlikte var olma bilinciyle mücadeleyi sürdürmek gerekiyor. Bulaş ortamında normal herkesin kendisi için doğru olanı değil çoğunluk için uygun ve yararlı olanı yapmasını temsil eder.

Kişinin değişim karşısında belirli bir davranışı gerçekleştirme niyeti bireysel arka planını oluşturan geçmişiyle ve tutumu, normu, öz yeterliliğiyle bağlantılıdır. Yaşamı sürdürmek adına ortaya çıkan kurallara uyulması toplum için zorunludur ancak birey için değişime göstereceği uyum son derece zordur. Normların zorunluluğu kural koruyucular tarafından yönergelerle düzenlenir ve cezalandırıcı unsurları barındırır. Birey düzeyinde bu zorunluluk algılanamaz ve içselleştirilemez. Kısacası kuralın gerekliliğini açıklayan bilginin yaygınlaşması normu benimsemek için yeterli olmaz. Asıl değişimi ortaya çıkaran faktörler bireyler arasında oldukça farklı bir dağılım gösterir. Kişinin kimliğini tanımlayan özelliklerinin sunulan bilgiyle örtüşmesi değişime olan inancı pekiştirir. Yeni normların yeni normal olması ortak değer sistemi aracılığıyla yaygınlaşmasına bağlıdır.

Bu sayıda katkı sağlayan yazarlarımız yeni normların oluşmasını sağlayan değişim sürecini çok yönlü ele aldılar. Kavramsal açıdan konuya açıklık getiren yaklaşım ve uygulamalarını paylaştılar. Böylelikle gelişim ve yönetim alanlarındaki dijital dönüşümü, yeni bağlama uyumu kolaylaştıran davranış ve iş yapış biçimlerini, değişen rol ve yetkinlikleri ve sektörel eğilimleri etkin biçimde ele almamız mümkün oldu. Yeni koşullara özgü yeni normlar bireyin sübjektif normlarıyla, toplumun objektif normlarının dengelemesini gerektirir. Pandemi döneminde toplumsal değerlerimizin yolumuzu aydınlatmasını, normu ve ardından normali oluşturacak kararlarımızda vicdanın ve aklın sesine kulak vermeyi diliyorum.

Prof. Dr. Zuhal Baltaş

Editörden Prof. Dr Zuhal Baltaş

 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.