Kaynakbaltas.com

KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

KAYNAK Sayı 83-84


  Yeni Normlar

KAYNAK Dergisi Sayı:83-84

Dönem / Yıl:
TEMMUZ-ARALIK 2020

İÇİNDEKİLER

Normların Değiştiği Bir Dünyada Ofise ve Hayata Dönmek

Yeni Normlar sayısını hazırlarken

Yeni Normalin Olması İçin Yeni Normlara İhtiyacı Var

Yeni Normlar Beraberinde Neler Getirdi?

Yeni Olmayan “Yeni Normal”

Kabuk Değiştirmek: Yeni Normlarla Kurumsal Kültür Nereye Evriliyor?

Öğrenme ve Gelişim Yolculuğunda Dijital Dönüşüm

Dijitalleşme ile İletişimin Değişen Yüzü: “İleri İletişim”

Sağlık Olsun

Kriz Yönetimi ve Kişilik

Pandemi Sonrası Yeni Normlar

Tüketim Normlarımıza Doğanın Büyük Müdahalesi Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19)

Kaçılmaz Değişime Uyum Sağlamak

İnsanlığın Yeni Metamorfoz Hikâyelerine İhtiyacı Var!

Küresel Salgın ve İnsan Kaynakları

Mutlu Olarak Değişmek, Keyif Alarak Gelişmek Mümkün mü?

Koronavirüsün Sektöre Etkisi

Yeni Normalde Siemens Modeli

CarrefourSA’nın Değişime Uyum Süreci

Covid-19 Pandemi Sürecinde Doğan Holding Uygulamaları

Tüm Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

En Çok Okunan Makaleler

1 Farklı Kültürlerde Görgü Kuralları
2 Düzenli İş Hayatı İçin Protokol Kuralları
3 İş Yaşamında Dış Görünüş ve Temsilin Önemi
4 İletişim ve Benlik Kavramı
5 Toplantı Görgü Kuralları
6 İş Çatışması Yüceltir
7 Ik’nın Görgü Kuralları Kazanılmasındaki Rolü
8 İş Yemeği ve Yemek Yeme Görgü Kuralları
9 Kurumsal Akademilerin Kuruluşu, Eğitsel Yapısı ve Geleceği
10 Hayvanlar Aleminde Ekip Çalışması
Kabuk Değiştirmek: Yeni Normlarla Kurumsal Kültür Nereye Evriliyor? 

Makale Nursel Ölmez Ateş Borusan Holding, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı

Hayatlarımıza birden giren pandemi, çevikliği benimsenmiş bir davranış haline getirmemiz gerektiğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Yani her an her şeye hazırlıklı olmamız ve mevcut koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayarak doğru aksiyonları almamız gerektiğini bize gösterdi. Değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak olarak VUCA kısaltmasında ifade bulan bu dönemi belki de hiç olmadığı kadar yakından deneyimledik, kendimizi hiç olmadığı kadar öngörülemez bir ortamda bulduk. Tüm dünya aynı anda alışılagelmişin dışında bir sınav verirken önümüzde ders niteliği taşıyan bir taktik kitabı, benzer vaka veya iyi uygulama örnekleri de ne yazık ki bulunmuyordu. Bu süreçte resilience (yılmazlık) ve agility (çeviklik) kavramlarını hem bireyler, hem de şirketler olarak her aksiyonumuzda ve karar verme sürecimizde öncelikli odağımıza aldık.

Liderlik konulu sayısız kitaba imza atan Brian Tracy, “gerçek liderlik sınavı kriz anlarında nasıl davrandığınızla ilgilidir” diyor. Pandemi süreci liderlik becerilerimizi test ederek hepimize kriz yönetimi konusunda gerçek bir deneyim kazandırdı. Bu süreçle beraber, koşullar konfor alanlarımızın dışına çıktığında ve ihtiyacın en yüksek olduğu zorlayıcı zamanlarda, işimizi hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu koşullara hızla uyum sağlama, işimizi korurken çalışanlarımızın da fiziksel ve ruhsal sağlığını ön planda tutarak sürdürme amacıyla kriz yönetimimizi çok boyutlu bir şekilde ele aldık.

Fırsatlar konfor alanımızın dışında

Pandemi süreci yıkıcı etkilerinin yanında, birçok yeni öğreti ve deneyim sunan fırsat alanları da yarattı. Bizlerin profesyoneller olarak bu risk ve fırsatları iyi değerlendirmemiz, doğru analiz etmemiz ve en uygun stratejileri ortaya koymamız gerekiyor. Benim öngörüm pandemi sürecinde hayatımıza giren evden çalışma sisteminin hibrid bir yaklaşımla hayatımızda sürekliliğini koruyacağı yönünde. Bunun yansıması olarak liderlere bağlılık yönetimi, aidiyet ve motivasyon geliştirme, takımdaşlık ve iş birliği yaratma gibi konularda büyük bir sorumluluk düşüyor.

Borusan Grubu genelinde ortak anlam duygusu yaratmak, farklı çalışma düzenindeki çalışanları ortak bir amaca odaklamak, motive etmek ve takım gibi hissetmelerini sağlamak üzerine önemli pratikleri hayata geçirmek liderler olarak odağımızda yer alacak.

İş dünyasında uzun bir zamandır dijitalleşmenin gerekliliğini konuşuyor, iş yapış şekillerimizin nasıl yeniden şekillenebileceği üzerine çalışmalar gerçekleştiriyorduk. Borusan Grubu olarak geçen sene temelini attığımız dijital dönüşüm, pandemi dönemi çalışma koşullarına uyum sağlamamızda, uzaktan çalışma sistemini sorunsuz bir şekilde yürütmemizde ve işyerleri ile üretim tesislerimizdeki dijital süreçleri hayata geçirmemizde bizim için oldukça destekleyici bir altyapı sağladı. Bundan sonra da tüm iş süreçlerimizdeki dijitalleşmeyi geliştirmeye devam edeceğiz.

Dijitalleşme yeni yetkinlikler gerektiriyor

İçinde bulunduğumuz değişim ve dönüşüm döneminde işlerin teknoloji kullanılarak yapılması, o işi yapan insanların sahip olması gereken beceri ve yetkinleri de değiştiriyor. Önümüzdeki dönemlerde hem bilişsel becerilere, hem de meta beceriler denilen; esneklik, yaratıcılık, uyum sağlama ve iş birliği gibi sosyal becerilere sahip yetenek profillerine ihtiyacımız artacak. Bu doğrultuda yakın bir zamanda yetkinlik modellerimizi tekrar gözden geçirip önceliğimizi yeni normların ihtiyaçlarına cevap veren yetkinliklere çevirmemiz kaçınılmaz olacak.

Değişen yetkinlikler beraberinde çalışanların dönüşümünü de kaçınılmaz kılacak. Bu noktada çalışanlarımızı günün ihtiyaçlarına en iyi cevap veren şekilde hizalamamızın yolu sunduğumuz gelişim fırsatlarından geçiyor. Gelişim alanında da dijitalin gücünü kullanarak bir kaldıraç etkisi yaratabileceğimizi görüyoruz.

Gelişim aracılığıyla kültürel dönüşüm

Borusan Akademi çatısı altında sunduğumuz gelişim çözümlerinin hızlı bir şekilde birçok sayıda Borusanlı’ya ulaşabilmesi için geçtiğimiz süreçte dijitalin gücünden yararlandık ve yararlanmaya da devam edeceğiz. Gelişim aksiyonlarının tamamen online platformlara taşınması bize kolay ulaşılabilir ve lojistik kısıtları olmayan bir dünya da yarattı. Bu dünyanın avantajını kullanarak ve “Her Borusanlı bir Yetenektir” mottosuyla yola çıkarak gelişim yaklaşımımızı da çok daha kapsayıcı olacak şekilde dönüştürdük.

Tek yönlü ve tekdüze bir gelişim yönteminin yeterli olmadığının bilinciyle, dijital platformlar üzerinde yer alan çözümleri; okuma, dinleme, izleme, deneyimleme gibi öncelikli ihtiyaçlara dokunabilecek nitelikte hazırladık. Bu hazırlık içinde en kritik noktanın doğru kürasyonu yapmak olduğuna inanıyorum. Ait olduğunuz organizasyonu iyi tanımak, dünyanın nereye gittiğini takip etmek ve iyi uygulamaları uyarlayabilmek bence gelişim çözümlerini başarıya taşıyacak faktörler arasında yer alıyor. Gelişimin bizi yolda tutan, öğreten, paylaştıran ve bir araya getiren sihirli bir gücü var. Bu sihir sayesinde gelişim, kültürel dönüşümümüzü destekleyen en güçlü araçlardan biri olarak bizi geleceğe hazırlayacak.

Kaynakça:

20 leadership quotes for great leaders by Brian Tracy [İnternet]. Uygun erişim: https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/leadership-quotes-for-inspiration/


 

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.