KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

Son Sayı 36


  Bireysel ve Kurumsal Değerler

KAYNAK Dergisi Sayı:36

 

Diğer Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 
Tüm Makaleler

 

Ayın Makalesi

Değerlerin Değeri
İnsanların karar ve davranışlarına yön veren değerlerdir. Gün içinde verdiğimiz önemli veya önemsiz her türlü kararın arkasında değerler ve ona bağlı inançlar vardır. Öğle saatinde uzayan bir toplantıya ara verip yemeğe gitmek veya bir sandviç ısmarlayıp hem çalışıp, hem yemek yemek konusundaki karar da; iş yerinde yolsuzluk yapan birini yönetime bildirmek veya bildirmemek de değerlere bağlıdır....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş Ayın Makalesi
Editörden

Bireysel ve Kurumsal Değerler Sayısını Hazırlarken
Gün içerisinde yaptığımız tüm seçimler değerlere dayanmaktadır. Anlam duygumuzu besleyen değerlerimiz bizim için hayatta nelerin önemli olduğunu göstermektedir. 36. Kaynak dergimiz insan kaynakları yönetiminde öneminin giderek arttığı “değerler” konusunu ele alıyor. Sanayi ve bilgi çağını geride bıraktığımız düşünüldüğünde içinde yaşadığımız “bilinçlilik” çağında değerleri anlamak onlarla ilgili farkındalığımızı derinlemesine geliştirerek, sorumluluk almamız gerektiğini ortaya koyuyor. ...

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş
Makale

Yüksek Performanslı Kurum Oluşturmak
Barrett Değerler Merkezinde son on yıldır yürütülen çalışmalarla, 1000'den fazla özel ve kamu kurumunun değerlerinin haritası çıkartılmıştır. Bu elde edilen veriler, en başarılı şirketlerin değerlerle yönetilen şirketler olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun nedeni oldukça basittir. Kurumun değerleri çalışanların değerleri ile uyum içinde olduğunda, işe yürekten adanma ve bağlılık kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu da daha fazla yaratıcılığa, yenilik getirmeye ve sorumluluk almaya yol açarak aynı zamanda da güven, uyum yeteneği ve üretkenliğin artmasına neden olmaktadır. ...

Makalenin Devamını GösterRichard Barrett; Barrett Değerler Merkezinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı
Makale

Değerler, Tercihler ve Motivlerin Ölçümü
Günümüzde, kurumların en değerli kaynaklarından bir tanesi sahip oldukları iş gücü, yani insan kaynaklarıdır. Bu kaynağın yönetilmesinde gösterilen performans, kurumların kısa ve uzun dönemdeki karlılığının doğrudan belirleyicileri arasındadır. Kurumların yürekten bağlı çalışanlara sahip olmalarının yolu, doğru çalışanı seçmekle ve uygun liderleri atamakla başlar. Bireylerin mesleklere ve kurumlara uygunluğunu, sahip oldukları kişilik özellikleri ve değerler belirler. Dolayısıyla işe alım ve atamalar, bu özellikler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır....

Makalenin Devamını GösterYasemin Duman; Baltaş Eksen Danışman Psikolog & Mahmut Karabucak , (MBA); Baltaş Arge Birimi
Makale

21. Yüzyıl'da Değerler: Oyunun Yeni Kuralları
Değer kelimesi sözlük anlamı itibariyle; hemen hemen tüm Türkçe sözlüklerde, birşeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, birşeyin değdiği karşılık, kıymet olarak tanımlanmaktadır. Günümüzün maddiyat cenneti dünyasında, değer kelimesinin karşılığı insanların zihinlerinde maalesef artık sadece dolar işareti olarak anlamlanmakta, para ile ölçülemeyen hiçbirşey değer olarak bir anlam ifade etmemektedir. Bu durum, birey olarak insanı, içinde yaşadığı toplumu ve sonuçta dünyayı nereye götürmektedir? ...

Makalenin Devamını GösterE. Sevinç Çağlar;Uzman Psikolog (MBA, Msc.)
Makale

Değerler Hayata Nasıl Geçer?
1994 yılında J. Collins ve J. Porras yazdıkları “Built to Last” adlı kitabıyla, “değerler”in şirket başarısında belirleyici olduğuna dikkat çekince şirketler, “değerler menü”sünden kendilerine değer seçmeye başladılar. En çok rağbet gören “kalite, ekip çalışması, müşteri odaklılık, atılganlık, güven, sorumluluk, saygı”ya, son zamanlarda “yenilikçilik” de eklendi. Birçok şirketin girişinde göz alıcı grafiklerle süslenmiş değerler yerini aldı. Geçen gün bir toplantıda “her gün önünden geçtikleri altı değerin ne” olduğunu sorduğumda, 150 kişiden altı değeri yazan kimse çıkmadı....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş
Makale

Üst yönetim ekibinde uyum: Lider değerleri
Bugün yenilikçi ve aynı zamanda hızlı çözüm ve hizmet anlayışı, yeni ekonominin kalbini oluşturmaktadır. Oysa biz hala kurumlarımızı Ford'un sanayi ekonomisi kurallarına göre yönetmekteyiz. Bugün iş yerlerine girdiğimizde, bürokrasi, hiyerarşi ve kontrol günlük yaşamın bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkili sonuçlar elde etmek üzere tasarlanmış olan bu düzenleyici kurallar, çoğu kez çalışanların yeteneklerinin gelişimini engelleyerek, gelecek kuşakların işe yürekten bağlanmasını zorlaştırır. ...

Makalenin Devamını GösterPlenuntje van Meer; Synnova Development Eğitmeni
Makale

İş Dünyasında Değerler
Dünya kurulduğundan bu yana varlığını sürdüren iki kurum vardır. Bunlardan biri ordu, diğeri de dindir. Bu iki kurumun da, şekil değiştirerek de olsa, her gün daha güçlenerek varlığını sürdürmesinin nedeni “ritüel”leridir. Ritüs, Latince'de “doğru eylem” demektir. Ritüeller, topluluğun ve bireylerin sahip oldukları inanç sistemleri nedeniyle, tartışmaksızın ve adeta otomatik olarak yerine getirdikleri eylemlerdir. Bir askerin, üstünü gördüğü yerde (onun buna layık olup olmadığını düşünmeden) selamlaması, bir müminin (günlük meşguliyetlerinin buna imkan sağlayıp sağlamadığını sorgulamadan) beş vakit namaz kılması, ritüellere verilecek örneklerdir....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş
Makale

Eski - Yeni Efsaneler…
Günümüzde başarılı bir değişim yönetimini gerçekleştirebilmek, kurum içindeki karmaşıklık ve kurum dışındaki sosyal faktörler nedeniyle oldukça güçleşmiştir. Güvenilen sosyal kurumların, açlık, yoksulluk, şiddet ve hastalıklar gibi toplumsal sorunlara kayıtsız kalmaları, toplumda itibar kaybetmelerine neden olmaktadır. Bir zamanlar geçerli olan iş çözüm ve yaklaşımları etkililiğini kaybetmektedir. Kullanılmakta olan modeller kurumların gelişmesi için yeterli olmamakta ve bu alanda kazanılan geniş kapsamlı tecrübeler de yeni ortaya çıkan zorluklara çözüm üretmek konusunda yetersiz kalmaktadır. Bugünün iş hayatı içinde itibar kazanmak isteyen kurumlardan, rekabetle ilgili zorluklarla başa çıkmanın yanı sıra, dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları göğüslemek üzere sosyal sorumlulukları da üstlenmeleri beklenmektedir. ...

Makalenin Devamını GösterSander Mahieu; Synnova, Direktör & Estelle-Marie Montgomery-Heussen; Synnova, Partner
Makale

6 Adımda Uyumlu Değerlere Sahip Kurum Kültürü Oluşturmak
Bir satış yöneticisi, gazetede kendi şirketinin yapacağı uluslararası anlaşmalarda, paranın müzakere sürecinin bir parçası olması durumunda, o ülke ile iş bağlantısına girmeyeceğini okur ve makaleyi kırmızı bir daire içine alarak, üzerine “Tam isabet!” yazar. Daha sonra bu makaleyi üst düzey bir yöneticiye e-posta ile gönderirken üzerine şöyle bir not ekler: “Kendi değerlerimi yansıtan bir kurumda çalışmaktan gurur duyuyorum”...

Makalenin Devamını GösterTanju Kişmir; Baltaş Arge Birimi
Makale

Değişim ve Değerler Yangında İlk Kurtarılacaklar
Harvard Business News (HBR) dergisinin Temmuz-Ağustos 2008 sayısında, John P. Kotter ve Leonard A. Schlesinger Değişim için Stratejileri Seçmek(*) başlıklı bir makale yayınladılar. Makale oldukça ilgi çekici olmakla beraber, değişim süreçlerinde liderlerin dikkatle korumaları gereken değerlerden pek de söz etmiyordu. Anglo Sakson iş dünyası değişim dönemlerinde değerlerinden geçici olarak vaz mı geçiyordu? Yoksa, yazarlar sorunu öncelikler meselesi olarak mı görüyorlardı? Yüksek ücretli CEO'lar aldıkları ücretin karşılığını ödeyebilmek için, Prof. Acar Baltaş'ın makalesinde de(**) sözünü ettiği Makyavelist yaklaşımlar ve “başarı için her yol mubahtır” anlayışı ile kurumlarının temel değerlerini alt üst ederler. ...

Makalenin Devamını GösterSinan Yasun; Baltaş Eğitim Program Yöneticisi
Makale

Birleşmeler ve Satın Almalarda Değer Çatışmaları
Kurucular ve çalışanlar bir şirketin aktörleri değildir! Şirketin kurucularının ve çalışanlarının kişilikleri, ilgileri ve en önemlisi de değerleri, kurumu bulunduğu şekle sokar. Özellikle yenilikçilik, inisiyatif alma, risk alma, yaratıcılık ve girişimcilikle ilgili bireysel değerlere baktığımızda, bunların şirketin kolektif değer sistemine hızla nüfus ettiğini ve şirketin tutum ve davranışlarında etkili olduğunu görüyoruz....

Makalenin Devamını GösterÖykü Büyükdere Sıcakkanlı; Endüstri ve Örgüt Psikoloğu
Makale

Kültürel Entropi
Bir kurumda aynı amaca hizmet etmesi beklenen kişilerin, enerjilerini iş dışındaki amaçlara, ilişkiden kaynaklanan problemlere ve kendi yarattıkları sorunları çözmeye ayırmaları ciddi bir verimsizlik doğurur. Richard Barrett bu duruma “kültürel entropi” adını vermiştir. Yazar'a göre entropi, kurum içinde üretken olmayan (verimli olmayan) eylem ve etkinliklerin harcanan enerjiye oranıdır....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş
Makale

Bir Sivil Toplum Kuruluşunda Değerler Araştırması
Demokrasiyle yönetilen ülkelerde bireylerin, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, devletten destek almadan faaliyetler yürütebilmeleri ve daha da önemlisi iktidarların icraatlarını kontrol edebilmeleri için sivil toplum kuruluşlarına (STK'lara) ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşları gibi ülkelerin önemli bir güç odağını oluştururlar. Bu nedenle gönüllü bağış toplayan sivil toplum kuruluşlarının ne derece kamu yararına hizmet ettiğinin sorgulanması gerekir. Gücü kötüye kullanmayan STK yöneticileri dahi, sadece bu gücü kontrol etmenin verdiği haz ve toplumda sağladığı itibar için o pozisyonları dolduruyor olabilirler. ...

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş,Mahmut Karabucak, (MBA); Baltaş Arge Birimi

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.