KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

Son Sayı 73-74


  Duygusal Çeviklik

KAYNAK Dergisi Sayı:73-74

 

Diğer Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 
Tüm Makaleler

 

Ayın Makalesi

Değişim Dönemlerinde Duygusal Çeviklik
“İnsanlar işe IQ’ları nedeniyle alınır, duygusal zekâları nedeniyle yükselir veya işten çıkartılırlar”. Bu çarpıcı ifade, 1995 yılının ortalarında duygusal zekâ kavramı yeni popüler olmaya başladığı dönemde konunun önemini anlatmak için kullanılan güçlü ve iddialı bir mesaj olarak zihinlere yerleşti. Üst düzey bir yöneticinin başarısında rol oynayan birçok değişkenin, özellikle de IQ ve deneyimin önüne geçen bu kavramın ne ölçüde geçerli olduğunu bazıları kuşkuyla sorguladı. Ancak yukardaki mesajın yaygınlaşmasından bu yana yirmi yıldan uzun bir zaman geçmesi, mesleki başarı için insanlar arası ilişkilerin önemi konusunun yapılan araştırmalarla bilimsel açıdan sınanmasına imkân verdi....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş Ayın Makalesi
Editörden

Duygusal Çeviklik Sayısını Hazırlrken
Dergimizin 18. yılında insan ve değişimin farklı konularını farklı boyutlarla ele alıyoruz. Hepimiz hızın yepyeni yaşam biçimleri sunarak hayatımızı dönüştürdüğünü deneyimliyoruz. Bu dergide duygularımızı nereye odaklarsak enerjimizi etkin kullanırız sorusunun cevabını bulacaksınız. Hangi soruları soruyoruz? Bir önceki ürün veya hizmete devam mı? Süregelen iş yapış biçimimiz mi? Ekipte geçen hafta konuşulan konuda ne yapacağımız mı? Hangi teknoloji mi? Eğer hala bu konular zihnimizde geziniyorsa, duygusal çeviklik bireysel olabileceği gibi, kurumsal olarak da bir sorun demektir. Zira ekibi yönetme, performansı arttırma, rekabette yer alma şansınız oldukça düşük olacaktır....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş
Makale

Başarılı Proje Yönetiminin Gizli Kahramanı: İletişim
II. Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde; hızla gelişen teknoloji, artan küreselleşme ve bunlara bağlı olarak değişen tüketici tercihleri gibi dinamiklerle modern iş hayatı, tarihin önceki dönemlerine kıyasla çok daha karmaşık ve rekabetçi bir noktaya ulaştı. Şirketlerin yönetmesi gereken projeler, bu değişimle birlikte nitelik ve nicelik olarak hızla artarken diğer yandan da proje kaynaklarının en uygun şekilde kullanılması yöneticiler için hiç olmadığı kadar önemli hale geldi....

Makalenin Devamını GösterMahir Çipil, Ray Sigorta, Satış Per. ve Paz. Dir.; İst. Bilgi Ünv., Öğretim Görevlisi
Makale

Kimi CEO Olarak Seçersiniz?
Kurumsal şirketler istisnai durumlar dışında en üst noktaya getirecekleri kişiyi kurum içinden önceden belirler ve geliştirirler. Buna karşılık iş alanını genişletmek için yeni bir alana girmek isteyen veya “kurumsallaşmaya” karar veren şirketler ve patron holdingleri kendilerini hedeflerine ulaştıracak bir genel müdür veya moda deyimle CEO aramaya başlarlar. Bu girişim çoğunlukla bu tür yöneticileri bulmak konusunda uzmanlaşmış olan özel kurumlar (head hunter) aracılığıyla yönetilir. Türkiye’de bu işi yapan kuruluşların büyük çoğunluğu ya bilimsel geçerliliği olan bir kişilik ölçümü kullanmaz veya geçerlilik taşımayan testlerle durumu idare ederler. Bu süreçte de büyük çoğunlukla endüstri deneyimi üzerine odaklanılır. ...

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş
Makale

Etkili Liderlik Etkili İletişim Demektir: Liderlikle İletişimi Birbirine Bağlamak
Bir lider mükemmel bir iletişimci olmadan etkili bir lider olamaz ve bu yeteneğini kullanarak ekibinin kendisini örnek almasını sağlamalıdır. Bilgi sahibi olan lider bilgi birikimini çalışanlarına aktarabilmelidir. İyi bir lider diğerlerine imkânsız gibi görünen işlerde ekibini motive etme yeteneği ile ekibini başarıya taşır. Doğru iletişim, ekibini daha iyi anlama yetisi geliştiren lideri etkili kılar. Bu anlayış çalışanların lidere ve birbirlerine güven duyarak bir arada çalışmalarını sağlarken, ekip üyeleri arasında uyumlu ilişkiyi güçlenir ve mükemmel bir iş ortamı oluşur. Çalışanlar böylesi iyi, sağlıklı, olumlu ve uyumlu bir ortamda fazladan çaba gösterme konusunda motive olur, işlerine olan bu adanmışlıkları hedeflerine hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlar ve böylelikle verimlilikleri artar....

Makalenin Devamını GösterÇeviri: Tanju Kişmir, Baltaş Grubu, Ar-Ge Birimi
Makale

Duygusal Çevikliğin Kolaylaştırıcı Hafifliği
Kurumsal çeviklik, değer yaratan ve değeri geliştiren stratejiyi, yapıyı, süreçleri, insan ve teknolojiyi hızla yeniden düzenleme yetkinliğidir. Sektörlerinin hızlı bir değişim içerisinde olmadığını düşünenlerin bu yazıyı okuması gerekli değildir. Sektörlerin hıza, insan ihtiyaçlarının çeşitliliğe, kurumların yaşam süresinin hızlı uyuma ihtiyacı olduğunu düşünenler, duygularını değiştirmeden hiçbir şeyi değiştiremeyeceklerini bilenlerdir. Kurum bu çevik dönüşümü öncelikli görenlerle, buna inananlarla ilerler....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş
Makale

Spotify’ın Çevik Mühendislik Kültürü*
Spotify'nın başarısında rol oynayan unsurlardan biri çevik mühendislik kültürüdür. İlk müzik oynatıcımız 2008’de piyasaya sürüldüğünde, bir Scrum firmasıydık. Scrum köklü bir çevik gelişim yaklaşımıdır ve bize iyi bir ekip kültürü kazandırmıştır. Ancak birkaç yılın ardından ekip sayımız artınca bazı Scrum uygulamalarının yolumuza çıktığına ve bunları isteğe bağlı yapmaya karar verdik. Kurallar iyi birer başlangıç sağlar ama gerektiğinde onları kırmaya ihtiyaç vardır. Biz de çevikliğin Scrum’dan daha önemli olduğuna karar verdik. Spotify’da süreç ustalarından çok hizmet liderleri görmek istediğimiz için, Scrum ustalığını çevik koç rolüyle değiştirdik. Aynı zamanda Scrum takımı yerine squad kavramını kullanmaya başladık (bundan sonra metinde ekip olarak yer verilecektir) ve özerklik esas itici gücümüz oldu....

Makalenin Devamını GösterÇeviri: Handan Odaman Uşaklıgil, Baltaş Grubu, Akademi ve Yönetim Asistanı
Makale

Çevik Liderlik
Tüm dünyada hızla değişen politik, sosyal ve ekonomik koşullar ve teknolojik alandaki yeniliklerin baş döndürücü hızı, 21. yüzyılda iş yapış şekillerini ve başarılı olabilmek için gereken temel beceri ve yetkinlikleri de ciddi bir şekilde dönüştürdü. Bu değişiklikler karşısında hareketsiz kalan, bu değişiklikleri görmezden gelen kurumların rekabet üstünlüğüne sahip olması ise uzak bir hayalden öteye geçemiyor. Değişim zordur, stres yaratır; ön görülebilir durumlar tercih sebebidir. Yaşayan birer varlık olan kurumların içinde bulundukları durumu sürekli olarak değerlendirmesi, değişen koşulların ve yeni durumun gerçekliğini hızla kabul ederek uyum sağlaması yeni iş hayatının artık olmazsa olmazı. ...

Makalenin Devamını GösterEkin Fındık, Baltaş Grubu, Seçme Yerleştirme
Makale

Sosyalleşen Dünyada Artan İş Yeri Yalnızlığı
Dijitalleşen dünyamızda, iletişim boyutu da hızla dijitale evrildi. İletişimimizde ortaya çıkan bu çarpıcı değişim, yalnızlık duygusu üzerinde farklı tartışmalar ve geniş araştırmalar yapmayı gerektiriyor. Araştırmalar, teknolojik anlamda en yüksek erişim ve bağlantı seviyesinde olmamıza rağmen yalnızlık seviyesinin 1980’lerin iki katına çıktığını söylüyor....

Makalenin Devamını GösterSeçkin Aguday, Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi
Makale

Duygusal Çeviklik ve Erken Çocukluk Dönemi Stres Vericilerinin Rolü
Üzülerek söylemek gerekir ki, yönetilmesi güç erken çocukluk dönemi yaşantıları ABD dâhil olmak üzere birçok gelişmiş ülkeyi kapsayan bir yaygınlıktadır. ABD’de yaşayan çocukların yüzde 12’sinden fazlası, 18 yaşına geldiğinde fiziksel istismar kurbanı olacaktır.1,2 Ek olarak, yine bu çocukların yüzde 26’sı 4 yaşına gelmeden travmatik bir olay deneyimleyecektir.3 Bu oranlar korkulacak derecede yüksektir ve halk sağlığının ana meselelerinden birini temsil etmektedir. Fiziksel istismar, şiddete maruz kalma, olumsuz çevre ortamı gibi yönetilmesi güç erken çocukluk dönemi yaşantıları; dürtü kontrolü zayıflığından tutun da, akıl sağlığının bozulması tehlikesine kadar uzanan, pek çok sayıda problemin daha ileriki yıllarda ortaya çıkmasıyla bağlantılıdır....

Makalenin Devamını GösterÇeviri: Tanju Kişmir, Baltaş Grubu, Ar-Ge Birimi
Makale

Kalbini Beyninle Harmanla, Duygusal Zekâyla Başarıyı Yakala
“Senin gibi bir profesyonele hiç yakışmadı duygularına hâkim olamamak… Daha kontrollü olabilir, daha sakin karşılayabilirdin. Farklı bir açıdan bakabilir, daha etkin karar verebilirdin. Çok çabuk havlu attın, hepimizi şaşırttın.” İş hayatında maruz kaldığımız bu eleştirilere karşın hangimiz istemeyiz duygularımızı iyi yönetebilmeyi, stresle baş edebilmeyi, soğukkanlılığımızı koruyabilmeyi… Olumsuzluğa kapılmadan, insan ilişkilerini ustalıkla yönetebilmeyi… Stresli durumlara uyum sağlayarak duygusal açıdan çevik olabilmeyi…...

Makalenin Devamını GösterCanan Duman, Vekmar Elek. Sis. Yat. ve Tic. A.Ş., Kurumsal İletişim Müdürü
Makale

İş Yerinde Duygusal Zekâ
Duygusal zekâ en genel tanımıyla günlük durumlarla baş edebilme ve dünya ile iyi geçinme hali olarak tanımlanabilir. Kişinin hem kendisinin hem de karşısındakinin duygularını anlama ve düzenleme becerisidir. Goleman, çığır açan kitabında duygusal zekâyı “kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi engellemesine izin vermeme ve kendisini başkalarının yerine koyabilme” olarak tanımlamaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyılın temel becerilerinden saydığı duygusal zekânın hem kişisel hem de iş hayatındaki başarıya olan etkisi hem de fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki olumlu etkileri bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumdadır....

Makalenin Devamını GösterEkin Fındık, Baltaş Grubu, Seçme Yerleştirme
Makale

Siz Duygusal Okuryazar mısınız?
Hepimiz olumsuz duygulara kapılırız. Öfke, şüphe, endişe, korku, kıskançlık gibi duygulardan hem kurtulmak istiyoruz hem de bunlar bir süre sonra bir alışkanlığa dönüşüyor hatta bunlardan bazen zevk bile aldığımız oluyor. Olumsuz duyguların insanı kendisine önemli hissettirdiği bilinen bir gerçek. Öfkelenen insan kendini haklı ve önemli hisseder. Bu duygu onun egosunu okşar. Çoğu insan bu nedenle öfkelenmekten çok hoşlanır. Atasözünün söylediği gibi, “Öfke baldan tatlıdır.” Sadece öfke değil, aslında hırs, kıskançlık, üzüntü gibi diğer olumsuz duygular da bütün yıkıcılıklarına rağmen, insana bir kimlik verir, daha doğrusu böyle bir yanılsama yaratır. Öfkeli, kıskanç, üzüntülü bir insan, sanki bir kimlik sahibi olmuş gibi hisseder kendini. Çoğu insan bu nedenle olumsuz duygularını terk etmek istemez. Bunları terk ederlerse kimliksiz kalacağını zanneder....

Makalenin Devamını GösterTemel Aksoy, Fikirhane, Kurucu
Makale

“Sen Beni Anlamıyorsun!”
Bu kısa sohbetin sahibi, katılımcımla aynı kurumda çalışan ve çay servisi yapan bir görevli. Bahsettiği kişi iki tam günlük “Duygusal Zeka” eğitiminin sonunda “burada hem yeni şeyler öğrendim hem de çok eğlendim ama söylediklerinizi yapabileceğimi sanmıyorum” diyen bir katılımcı. Yol ve yöntem bilmemekle, karşı tarafı anlama, davranışlarının sonuçlarını düşünebilme ve görebilme farklı durumlar, bu çok açık. Burada duygusal zeka göstergelerinden biri olan empatinin önemi ortaya çıkıyor. Gelin birlikte burada empatiyi konuşalım....

Makalenin Devamını GösterSelin Selamet, Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi
Makale

Duyguların Gücü Adına
Joseph Nye ‘Bound to Lead’ kitabında, gücü ‘istenen sonuçlara varabilmek için başkalarının davranışlarına etki edebilme yeteneği’ olarak tanımlamıştır. Bunun ideal yolu da şudur: ‘Eğer istediğim şeyi istemeni sağlayabilirsem, o zaman yapmak istediğin şey için seni zorlamama gerek yoktur’. Nye’e göre ‘sert güç’ ülkelerin ve kişilerin ‘zorlama’ kabiliyetinden, ‘yumuşak güç’ kültür, değerler ve çekicilikten ileri gelir. Bu bağlamda, dar görüşlü değerlerin, sınırlı kültürlerin yumuşak güç yaratması zordur....

Makalenin Devamını GösterNilüfer Birdal, Vaillant Group Türkiye, İK ve İdari İşler Direktörü
Makale

Duygusal Sermaye
Her sabah güne başladığımızda maruz kaldığımız birçok uyaran içinde yer alan hızlı olmak, üstün olmak, daha iyi olmak mesajları sizce bedenimizi, düşüncelerimizi ve duygularımızı nasıl etkiliyor? Hızla büyüyen bir rekabet döngüsü, duygusal doyumsuzluk, sosyal yalnızlık, teknolojik değişimler ve gelişmelere uyum çabası hepimizi farklı boyutlarda etkilediğini söyleyebiliriz. ...

Makalenin Devamını GösterMari Camgöz Pektezol, Baltaş Grubu, Yönetici Koçu
Makale

Duygusal Çeviklik ve İş Süreçlerinin Yenilikçi Yaklaşım Felsefesine Katkısı
Yalın yaklaşım felsefesi, iş yaşamında kabul gördü. Bu felsefe 1990’larda iş sürecinin sadeleştirilerek ürün veya hizmet mükemmelliğinin sağlanması amacıyla biçimlendi. Bu iş yapış biçimi, Toyota üretim sisteminde deneyimlenen yalın üretim sistemine dayanıyordu. Seri üretim yerine siparişe uygun küçük ölçekli üretim, üretim sonunda kalite kontrolü̈ yapılması yerine, kalite kontrolünün sürece entegre edilmesi ve sıfır hatalı üretim yapılmasının amaçlandığı bir sistem ortaya çıktı. Değer yaratmak, fark oluşturarak müşteriye değer katmak kavramı da burada görüldü. İsraf anlayışı, müşteri için değer ve kurum için verimlilik anlayışına dönüştürüldü. ...

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş
Makale

Dijital Çağda Kurumsal İletişim
Kurumsal iletişim her zaman kurumun stratejisine bağlı olarak oluşturulan planlarla sorumluluk alanında ilerlemeye çalıştı. Yakın bir geçmişe kadar bu bölümler, hedef kitlenin değişim hızına rahat ayak uydurarak, kriz anında çok önceden belirlenen kriz planlarıyla büyük zorluklar yaşanmadan kurumların itibarlarını yönetebiliyordu. Ancak dijital çağla birlikte değişen dinamikler, kurumsal iletişim bölümlerinin bu dinamikleri dikkate alarak ürettiği farklı stratejileri uygulamada büyük zorluklar yarattı....

Makalenin Devamını GösterÇetin Oruç, Baltaş Grubu, Kurumsal İletişim ve Planlama

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.