KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

Son Sayı 75


  Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik

KAYNAK Dergisi Sayı:75

 

Diğer Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 
Tüm Makaleler

 

Ayın Makalesi

Çevik Liderlikte Zihniyet Değişikliği
Afganistan ve Irak savaşları ABD ordusunda savaşan askerlerin aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Çünkü verilen eğitim silahlı kuvvetlerin geçmiş deneyimlerine göre düzenlenmişti ve söz konusu farklı coğrafyalardaki koşulları yansıtmıyordu. Alışılmamış bu farklı coğrafyanın koşulları VUCA olarak tanımlandı. Bu kavram dalgalı (volatile), belirsiz (uncertain), karmaşık (complex) ve muğlak (ambigius) kelimelerini temsil ediyordu. Milenyumla birlikte bu kavramın, iş hayatının değişen doğasını da yansıtmakta olduğu konusunda görüş birliği oluştu. Bu gelişmelerin sonucu olarak son yıllarda öne çıkan “çevik” (agile) kavramı günümüz iş hayatının kaçınılmaz bir parçası oldu. ...

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş Ayın Makalesi
Editörden

Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik Sayısını Hazırlarken
Önceki “Duygusal Çeviklik” sayımızda, değişime uyum sağlaması beklenen çalışanlar için kendilerini, ilişkilerini ve hedeflerini duyguları aracılığıyla nasıl yönetebileceklerini ele almıştık. Bu sayıda ise değişime uyum sürecinde inovatif çözümlerle iş sonucuna katkıda bulunması beklenen bu çalışanların nasıl bir zihniyetle, liderlik tarzıyla, örgütsel yapıyla ve İK sistemiyle desteklenmesi gerektiğini, bu konuda en sık düşülen yanılgıları ele alacağız....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş
Makale

Çeviklik Bir Kurum için Neden Gerekli?
Yazılım önlenemez bir şekilde hayatın her alanına giriyor. İlk anda akla fotoğraf makinası, faks makinası, harita, pusula, ajanda, fener gibi elle tutulur objelerin yıllar içinde dijitalleşerek cep telefonunun içinde birer uygulama halini alması geliyor. Ancak bununla kalmıyor, örneğin; oto pilot uygulaması ile uçaklar kıtalar aşıyor, kalp pili içindeki 60 bin satır kodun marifeti ile nabız atmayı sürdürüyor. Bu kararlı ilerleme sadece insanoğlunu daha teknolojik yapmakla kalmıyor, çok eski iş yapış yöntemlerini ve para kazanma şekillerini de değiştiriyor. Popüler iş dünyası lisanı ile “geleneksel iş modelleri yıkılıyor, dijital iş modelleri kuruluyor”. Bu durumdan sadece son tüketiciye ürün ve hizmet satanlar değil, tüm işletmeler etkileniyor. ...

Makalenin Devamını GösterCelal Cündoğlu, Bankalararası Kart Merkezi, Bilgi Teknolojileri Grubu, Genel Müdür Yardımcısı
Makale

Çeviklikte “İnsan” Faktörü
Günümüzde “çevik” kavramı kolaylıkla ve çabuklukla davranabilen, tetik ve atik olma özellikleri ile tanımlanıyor. Bu sıfat, liderlik kavramının önüne geldiğinde çevik liderde olması gereken başlıca özellikler de kendiliğinden ortaya çıkmış oluyor. Buna değişime uyum sağlama becerisi, duygusal dayanıklılık, belirsizlikle mücadele edebilme ve yaratıcılık gibi kavramlar da eklenerek genişletilebilir. ...

Makalenin Devamını GösterZeynep Bilgiç, Hayat Varlık Yönetim A.Ş., İnsan Kaynakları ve İletişim Direktörü
Makale

Kötü Liderlikten Çeviklik Öğretileri
Çevik liderlik kavramının daha iyi anlaşılması amacıyla, kurumsal hayatta rastlanılan, sonuçları açısından verimli olmayan ve son yıllarda yapılan araştırmalarla kavramlaştırılmış olan bazı liderlik tiplerine göz atmakta yarar vardır....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş
Makale

Ya Dışındasındır Çemberin ya da İçinde Yer Alacaksın
Bugünlerde herkesin “hızla değişen ve küreselleşen dünyaya uyum sağlama” derdi var. Yaşamı yükselen bir ivmeyle devam ettirmek için, yetkinliklerin değiştiği, liderlik modelinin dönüştüğü, iş yapış şeklinin bambaşka bir formata girdiği bu yeni düzene şirketlerin ve çalışanların da uyum sağlaması gerektiği tartışma götürmez bir gerçek. Peki “hızlı, esnek, çevik, uyarlanabilir, adaptif”1 sözcüklerini “çalışan” sözcüğü ile aynı cümle içinde ve hatta yan yana kullandığımız bu yeni normal düzende, İnsan Kaynakları, stratejiye ve örgütsel altyapıya nasıl dokunmalı ki her iki taraf için de anlamlı bir bütünlük yakalansın? ...

Makalenin Devamını GösterSeda Koytak, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., Stratejik İ.K. Müdürü
Makale

Çevik Liderlik ve Yetenek Yönetimi
Kaynak Dergisi’nin bir önceki sayısında yayımlanan Çevik Liderlik makalesinin sonuç bölümünde çevik liderlerin dört temel yetkinliğini sıralamış ve bunlara üç adet de temel davranış biçimi eklemiştik. Bunları yeniden hatırlamak gerekirse; çevik liderler alçakgönüllüdür, ilgilidir, vizyonerdir ve uyum sağlayabilirler. Yüksek farkındalıkla hareket eder, bilgi temelli karar almaya özen gösterir ve bu kararlarını hızla hayata geçirirler. Çevik liderlerin bu temel özellikleri aslında günümüz iş dünyasının gerekliliklerini de özetliyor. Bundan 15 yıl öncesinde özellikle de yöneticilik pozisyonları için fazlasıyla değerli bulunan kararlılık ve süreklilik, küresel dünyada sürekli olarak değişen ekonomik, sosyal ve politik çalkantılarla artık yerini kârlılık ve sürdürülebilir rekabet için esneklik ve çeviklik gibi yetkinliklere bıraktı. ...

Makalenin Devamını GösterEkin Fındık, Baltaş Grubu, Seçme Yerleştirme
Makale

Çevik Liderlik Dönüşümü
İstikrarsızlığın yeni “normal” olduğu bir devirde yaşıyoruz. 1920’lerde S&P 500 Borsa Endeksi şirketlerine baksaydık ortalama ömürlerinin 67 yıl olduğunu görürdük. Bugün baktığımızda ise Amerika’nın en büyük şirketlerinin ortalama ömürlerinin 15 yıl olduğunu görüyoruz. Türkiye’de de durum pek farklı değil. ISO 500 listesinde yer alan şirketlerin her yıl ortalama yüzde 10’u listeden çıkıyor. Geleceği artık tahmin ederken zorlanıyoruz; değişim çok hızlı ve beklenmedik şekilde yaşanıyor. Bu yeni “normal” istikrarsız dünyayı VUCA dünyası olarak adlandırıyoruz....

Makalenin Devamını GösterEbru Ete, Digiturk, Eğitim ve Gelişim Müdürü
Makale

Stratejik Çevikliğin Yeni Yetkinliği: Alçak Gönüllülük
Çevik liderler değişim ve zorluklar karşısında yapıcı ve adaptif duygu yönetimini temsil eder. Bugün stratejik hedef hizalamanın yanına duyguları ve iş beklentilerini hizalamayı koyuyoruz. Çalışan seçim kriterlerini bu taleplere göre düzenleniyor. Onların çevik iş modellerine uyum sağlayacak şekilde geliştirilmesi bekleniyor. ...

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş
Makale

Karar Alımında Çeviklik: Bilinmezlikte Akıllıca Karar Vermek
Stratejik karar alımında hızlı hareket etmek zorunda olan liderler; bilgilerinin sınanmasından rahatsızlık duyduklarında sezgilerini verinin önüne koyabilir, ihtimalleri planlamaya dâhil etmekte zorlanabilir ve strateji değişikliğinde esnek davranamayabilirler. ...

Makalenin Devamını GösterHandan Odaman Uşaklıgil, Akademi ve Yönetim Asistanı
Makale

İnsan Kaynakları’nın Yeni Rolü: Çevik İş Ortaklığı
Yönetim bilimci ve yazar Peter Drucker’ın “insanların dünyayı anlayamadığı ve geçmişin geleceği açıklamak için yeterli olmadığı, ancak ikiyüz ya da üçyüz yılda bir görülen tarihi dönemlerden birini yaşıyoruz” tespitinin üzerinden geçen yıllar içinde kurumların değişime ayak uydurabilme yeteneği şüphesiz karşımıza çok daha kritik bir başarı faktörü olarak çıkmaktadır. Fırsatları rakiplerinden daha hızlı görebilme ve onlardan faydalanabilme kapasitesi olarak tanımlanan1 “çeviklik” kavramı bu dönemde bilişim teknolojileri sektörü önderliğinde ortaya çıkmış; hızlı hareket edebilme ve yüksek uyum kabiliyeti sergileyebilme amacı güden şirketler aracılığı ile kısa sürede tüm sektörlere yayılmıştır. Bugün artık liderler “çeviklik” kavramının şirketleri için gerekli olup olmadığını değil, bu dönüşümü ne zaman ve ne şekilde gerçekleştireceklerini konuşmaktadırlar....

Makalenin Devamını GösterÇağla Bozer, Baltaş Grubu, Eğitim Program ve Proje Yöneticisi
Makale

Hantal Kurumsal Kültür ve Çevik Yaklaşım
2001 senesinde 17 yazılımcı Çevik Manifestosuna imza atıklarında manifestonun en başına dört önemli değeri yerleştirdiler. Bu değerlerle; süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere, kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma, sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine ve bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye odaklandıklarını görülüyordu. ...

Makalenin Devamını GösterMeral Alguadiş, Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi
Makale

Yeni Dünya Düzeni ve Çevik Lider
İnsanlık tarihinin belki de en hızlı dönüşüm yaşadığı dönemdeyiz. Hemen hemen her gün yeni bir ürün, hizmet, teknoloji veya inovasyon karşımıza çıkıyor. Bu hızlı değişim ortamı, beraberinde karmaşıklığı ve belirsizliği de getiriyor. Organizasyonların böyle bir ortamda geleneksel kodlarında bulunan düşünce yaklaşımını ve iş yapış şekillerini kullanması başarılı olmalarını ve hatta hayatta kalmalarını zorlaştırıyor. Bu nedenle yeni yaklaşımlar oluşturmak ve şirketlerin de bu yaklaşımlara uyum sağlamaları gerekiyor....

Makalenin Devamını GösterBarış Bal, ACM, Yönetici Ortak, Çevik Koç ve Eğitmen
Makale

Öğrenme Çevikliğini Destekleyen Örgütsel Yapılar
Nasıl bir örgütsel yapınız var? Bu soru bir örgüt profesyoneline sorulabilecek basit bir soru olarak görülebilir. Ancak böyle bir soruya cevap vermek önceki yıllarda olduğu kadar kolay değil. Alışageldiğimiz hiyerarşik, yatay, dikey, fonksiyonel ya da matriks organizasyonların örgüt yapısını tam olarak tanımlayamadığı artık bir sır değil. Bunlar tanımlamıyorsa o zaman en makul cevap belki de şöyledir: “Bizim durumlara ve işlere göre değişken bir örgüt yapımız var”. Bu tanımlama kulağa nasıl geliyor? Peki hangi anlamda değişken?...

Makalenin Devamını GösterEnsari Cicerali, Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi
Makale

VUCA Koşullarında Çevik Lider ve Stratejik Çeviklik
Günümüzde kurumları ve organizasyonları hızlı ve çevik olmaya iten nedir? Neden bazı kurumlar ve organizasyonlar hızlı bir şekilde değişime ayak uydurabiliyorken diğerleri artık işin içinden çıkamaz hale gelme noktasındalar?...

Makalenin Devamını GösterBurak Ercivan, B&B Eğitim ve Danışmanlık, Kurucu
Makale

Stratejik Çeviklik ve Çevik Liderlik
Değişimin hızının ve kapsamının belirlenemediği, öngörüde bulunamadığımız, dolayısıyla uzun vadeli plan yapamadığımız bir çağdayız. Uzmanlar yeni çağı değişken (V), belirsiz (U), karmaşık (C) ve muğlak (A) olarak tanımlıyorlar. Innosight’ın S&P 500 şirketlerinin tepe yönetimleriyle 2016 yılında kurumsal uzun ömürlülük üzerine yaptığı araştırmada tepe yöneticilere şu soru soruluyor: “Değişime cevap vermenin önündeki en büyük engeliniz nedir?” Liderlerin yüzde 40’ı “Günübirlik kararların stratejimizi baltalaması” yanıtını veriyor....

Makalenin Devamını GösterNesrin Bayraktar Sarı, Anel Grup, İ.K. ve Kurumsal İletişim Direktörü
Makale

Hızlı İş Yaşamında Çevikliğin Bin Bir Hali
Kurumların değer yaratan stratejilere odaklanması teknolojik dönüşümü ve insana özgü temel durumları derinden etkilemektedir. Yoğun rekabetin ve değişimin ortaya çıkarttığı VUCA yaklaşımı; uygun bir biçimde, hızla ve yeniden iş yapış biçimlerini düzenlemeyi gerektirdiğinden kurumlar yeni metotlar deniyor. Ürün ve hizmetlerin deneyimlenme ve etiketlenme hızına yetişilmez oldu. Dalgalanma, belirsizlik, karmaşıklık, anlamlandırmada muğlaklık içerisinde bir yol ararken çeviklik uygun olanı bulmanın anahtarı olarak gözüküyor. Yola hızlı çıkmak ve hızlı yol almak birbirinin ayrılmaz parçaları. KentBeckve arkadaşları 2000’lerin başında “Çevik Birliği” (AgileAlliance) adını verdikleri kar amacı gütmeyen bir organizasyon kurdular.Amaçları daha iyi bir yazılım geliştirmek isteyenlere kendi metodolojilerini göstermekti. Çevik bildirileri 4 maddeden oluşuyordu:...

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Zuhal Baltaş
Makale

Çevik Lider’in Aşması Gereken Yirmi Engel
Kurumsal yönetimin bilmesi gereken temel gerçek, bir kurumun değişim sorumluluğunun astlara ve dışarıdan danışmanlara delege edilemeyeceğidir. Üst yöneticiler değişimden bütünüyle sorumludur ve kurumun değerlerini ortaya koyan modelin yenilenmesinde destek sağlayacak her grup ile çalışmaya istekli olmalıdır....

Makalenin Devamını GösterÇeviri: Tanju Kişmir, Baltaş Grubu, Ar-Ge Birimi
Makale

Şimdi Yeni Şeyler Söylemek Lazım
Tasavvuf kelimesinin bendeki ilk çağrışımı dinginlik iken, çeviklik kelimesininki devinim, sürekli hareket. Ancak stratejik çevikliği tanımlamaya kalktığımda ilk aklıma gelenler yine tasavvuftan, Mevlana’dan kaynağını alıyor:...

Makalenin Devamını GösterÇiğdem Kat Gürbüz, Çimko Çimento ve Beton Sanayi A.Ş., İnsan Kaynakları Direktörü
Makale

Çevik Liderliğin Olmazsa Olmazı: Koçluk Kültürü
Yaşamın doğal bir parçası olarak kabul etmeye başladığımız değişimin, baş döndürücü hızına yetişmek ve sağlıklı bir başa çıkma performansı gösterebilmek için çözüm sunan yeni bir kavramla tanıştık. “Duygusal Çeviklik” kavramı değişimle başa çıkabilmenin sihirli bir anahtarı gibi, sadece iş dünyasında değil yaşamın her alanında kendini göstermeye başladı. Duygusal Çeviklik, zor durumlarla, kriz anlarıyla başa çıkarken duruma uygun duyguyu geliştirmek ve onu kabullenmek demektir. Değişime hızla uyum sağlayarak yaratıcı ve üretken çıktılar sunmayı hızlandırır. Krize değil fırsatlara bakabilmeyi sağlar....

Makalenin Devamını GösterGülşah Aydoğan, Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.