KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

Son Sayı 79


  Psikolojik Sermaye

KAYNAK Dergisi Sayı:79

 

Diğer Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 
Tüm Makaleler

 

Ayın Makalesi

Yaşamdan Örneklerle Psikolojik Sermaye
Doksanlı yıllarda Martin Seligman’ın başlattığı pozitif psikoloji, hem bireylerin gelişim alanları konusunda hem de kurumsal hayata yansıyan sonuçları açısından temel bir zihniyet değişikliğine yol açmıştır. Sorunları mutlaka kök nedenine inerek çözmek gibi çok karmaşık, uzun ve çok kere sonuç vermeyen girişimler yerine, sorunlu durumun veya davranışın içinde olumlu olanlardan yola çıkarak getirilen çözümler bireylerde daha iyisini yapmak için istek doğmasına, kurumların da çalışanlarının potansiyellerinden daha etkili şekilde yararlanmasına imkân verdiği görülmüştür....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr Acar Baltaş Ayın Makalesi
Editörden

Psikolojik Sermaye sayısını hazırlarken
İş yaşamında sermaye kelimesi yıllarca maddi kaynağı ve birikimi tanımladı. Bu kavramın ticari bir girişimde bulunmak ve yürütmek için gerekli olan parayı ve paraya çevrilebilecek malları kapsayan bir anlamı vardı. 2000’lerden itibaren bilgi teknolojisi, bilginin yaygınlaşmasına imkân vererek bilgiyi sermaye olarak görmemizi sağladı. Sermaye maddi kaynak ve birikim olan anlamını korudu. Ancak maddi değerlerin ötesinde yeni bir anlam ve kullanım alanı buldu....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr Zuhal Baltaş
Makale

Psikolojik Sermaye ile Donanımı Üretime ve Değere Dönüştürmek
Çalışma yaşamına başladığım 1990’lı yıllarda gazetelere verilen iş ilanlarında adaylardan beklenen nitelikler sıralanırken mezun olunması gereken üniversitelerin adları ve bölümleri belirtilir, ardından hemen her pozisyon için “iletişim yeteneği güçlü olmak” ve “prezantable olmak” özellikleri mutlaka eklenirdi. O dönem için çalışma yaşamında gerekli ve yeterli nitelikler kişinin ne bildiği ve ne öğrenebileceği ile ilgiliydi. Oysa tam da sözünü ettiğimiz dönemde ivmelenmeye başlayan dijital dönüşümün ortaya çıkardığı ve çalışma yaşamını da içine alan “yeni toplumsal düzen”, bilginin tanımını da, bilgiye ulaşma ve öğrenme araçlarını da kökten değiştirmeye başladı. Çok değil 25 – 30 yıl önce çalışma yaşamı için geçerli, gerekli ve yeterli olan bilgi, beceri ve deneyim artık ne geçerli, ne gerekli, ne de yeterli....

Makalenin Devamını GösterDurul Selçuk Orhan Holding, Küresel İnsan Kaynakları Müdürü
Makale

Psikolojik Sermayeyi Geliştirme Yolları
İş hayatı bugün yoğun bir rekabet ve hiç de durağan olmayan ekonomik şartlar altında hızlı bir değişim süreci yaşıyor. Bu şartlar altında şirketlerin varlıklarını etkili bir şekilde yönetmesi açık ve hayati önem arz eden bir konu haline geliyor. Günümüzde işletmeler en önemli varlık kalemi olan insan sermayesine daha fazla odaklanıyorlar. Bu sayede iş hayatının engebeli dünyasında yaşanılan zorlukların üstesinden gelmeyi, uzun dönemli hedefleri gerçekleştirmeyi, dinamik bir organizasyon kültürü yaratmayı ve yenilikçi bilgiyi kazanmayı umuyorlar. Herkes şunun farkında ki günümüzün dalgalı, rekabetçi ortamında hayatta kalmak ancak tüm potansiyelin hayata geçirilmesi ile mümkün....

Makalenin Devamını GösterAhmet Kesim Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi
Makale

Psikolojik Sermaye ve Çalışan Adanmışlığı: Pozitif Duygu, Düşünce, Değerler ve Tutumların Davranışa Yansımaları
Psikolojik sermaye kısaca bir çalışanın organizasyondaki duygusal ve düşünsel pozitif olma durumuyla açıklanabilir. Bu durum çalışanın bazı kişisel özellikleriyle de karakterize edilebilir. Bunlar; (1) zorlayıcı görevlerle başa çıkabilmek için kendine güven duyma; (2) şimdisi ve sonrası için başarılı olma yönünde iyimserliğini koruma; (3) hedeflere ulaşmak için dirençli kalma ve (4) başarılı olabilmek için problemler karşısında çevik davranma olarak görülebilir (Luthans, Youssef, Avolio, 2007). Bütün bu davranışları sergileyebilen bir çalışanın psikolojik sermayesi yüksek olarak kabul edilebilir. Burada önemli olan azimli olma, iyimser kalma, başarılı olmak için çaba sarf etme ve çevik yaklaşımın korunmasıdır. Bütün bunlar zor da olsa geliştirilebilir bireysel özelliklerdir. Bu gelişim süreci bireyin kendisi dışındaki faktörlerden de etkilenir. Ancak çalışanın etki edebileceği en yakınındaki alan kendi psikolojisi ile ilgili olarak, duygusal ve düşünsel olarak kendisini iyileştirme ve bunları davranışına dökebilme konusudur....

Makalenin Devamını GösterE. Ensari Cicerali Baltaş Grubu, Danışman
Makale

Rekabet Avantajına Yön Veren İki Psikolojik Mekanizma: Psikolojik Sermaye ve Psikolojik Rahatlık
Bir kurumda yaratıcı düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar sonuç verse de, bu çalışmaların kurum performansını yükseltmesi iki koşula ihtiyaç duyar. Bunlar liderlik tarzının ve kurumdaki iş sistemlerinin yaratıcı üretim ve uygulamaları desteklemesidir. Bu açıdan bakıldığında, liderin yaklaşımının ekip yaratıcılığıyla, yüksek performanslı iş sistemlerinin yenilikçilikle sonuçlanması için insan kaynağındaki psikolojik kaynakların beslenmesi gerekir. Bu kaynaklar, psikolojik sermaye (psychological capital) ve psikolojik rahatlıktır (psychological safety). Bu yazıda söz konusu iki mekanizmanın rekabet avantajına nasıl yön verdiği ile ilgili öne çıkan iki akademik çalışma aktarılmaktadır....

Makalenin Devamını GösterHandan Odaman Uşaklıgil Baltaş Grubu, Akademik Çalışmalar
Makale

Psikolojik Sermaye ve Kurum Kültürü
Beyinlerin yarıştığı, inovasyon ve farklılaşmanın ön plana çıktığı günümüz teknoloji çağında işletmelerin rekabet gücünü elindeki entelektüel sermaye oluşturmaktadır. Söz konusu entelektüel sermayenin yaratacağı “katma değerin” temelini ise psikolojik sermaye oluşturmaktadır. Bu sermayenin bileşenleri, “umut”, “iyimserlik”, “öz yeterlilik” ve “yılmazlık” ile tanımlanmaktadır. Tüm yaşamını bilime, milletine ve insanlığa adamış olan kurucumuz Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın belirlemiş olduğu vizyon ve bu vizyona ulaşmak için ortaya koyduğu kararlılık ve azim, yukarıda izah etmeye çalıştığımız tüm bileşenleri içine alan bir mücadele olarak karşımıza çıkmaktadır....

Makalenin Devamını GösterCem Ağın Bilkent Holding, Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Koordinatörü
Makale

Pozitif Psikoloji ve İş Yerinde Pozitif Yaklaşım
1970’de Abraham Maslow ilk kez pozitif psikolojiden bahsettiğinde psikoloji zamanın ruhuna uyum sağlamakta oldukça zorlanıyordu. Martin Seligman’ın “tedavi eden terapi” yerine “hayat kalitesini arttıran çözümler” ile pozitif psikolojiyi gündelik hayatla tanıştırması ortaya yepyeni dinamikler çıkarttı. Pozitif psikoloji akımından esinlenerek rotasını giderek gelişen endüstriyel yapılanmalara çeviren psikolog Fred Luthans; başta yönetici ve çalışanlar olmak üzere endüstriyel kitlelere odaklanıp pozitif psikolojik sermayenin temellerini attı. Uzunca bir süre sermaye denildiğinde maddi kapital ve yatırımlara odaklanmış olan iş dünyası bu yenilik ile ilk kez çalışanların iş yerlerine kattıkları özdeğerin ve kimliğin farkına vardılar. Böylelikle rekabette öne geçiren varlıklar finansalların, bilinen ve tanınanların ötesine geçti ve psikolojik sermayeyi gündeme getirdi....

Makalenin Devamını GösterDerleyen: Ceren Kızıltan Baltaş Grubu
Makale

Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Sermaye
Psikolojik sermaye teriminin bireylerin ardından kurumlara da uyarlanması çok da eski bir bakış açısı sayılmaz. Endüstri ve örgüt psikolojisinin ana amacı olarak sayılabilecek, insanı odağa alarak kurumları güçlendirmek, yeni açılımları ve terminolojileri de bünyesine ekleyerek büyümeye devam ediyor. Günümüzde iyi okullardan mezun, iki hatta daha fazla yabancı dil bilen, pratik zekâlı, çalışkan genç işsizlerin sayısı arttıkça kurumların işe alım süreçlerinde gittikçe daha titiz davranmaları gereği artık herkesin malumu. Sınavlar ve mülakatlarla ölçülemeyen ancak kurumların performansını doğrudan etkileyen psikolojik özellikler için, potansiyel adayları psikometrik ölçümlerle birbirinden ayırt etmek artık bir lüks değil, ihtiyaç....

Makalenin Devamını GösterEkin Fındık Baltaş Grubu, Seçme Yerleştirme Proje Yöneticisi
Makale

Psikolojik Sermaye Oluşturmada Lider Etkisi
Kurumlarda veya ekiplerde, çalışanların yetkinlikleri oldukça üst düzeyde olmasına rağmen çoğu zaman beklenen performansı neden gösteremediklerini merak ettiğiniz oluyor mu? Bu sorunun yanıtı; belki de kurumların ve çalışanların sahip oldukları “psikolojik sermaye” düzeyi olabilir. Sorduğunuz kritik sorunun yanıtı olabilecek “psikolojik sermaye” kavramı, oldukça yeni bir akım olup, 21. yüzyılda, 2000’li yılların başında endüstri psikolojisine farklı bir bakış açısı getirmiştir....

Makalenin Devamını GösterBaşak Başar Baltaş Grubu, Danışman Psikolog
Makale

Yolda Yürümeyi Öğrenmek
Bir Ağustos akşamı üşüyüp ellerimi koltuk altına koyduğumda, cevize yakın yumruğu fark etmemle yere çakıldım. İleri seviyede bir meme kanseri ile karşı karşıyaydım. Güzelliğine düşkün bir kadın olarak, mememi kaybetmek istemiyordum. Konusunda uzman hekimlere tek tek muayene olduğumda sadece bir hekim kitlenin alınıp memenin korunacağını söyledi, diğerleri ise mastektomi önerdi. Yılmadım, yurt dışı kaynakları araştırdım, en güvenilir olduğu düşünülen Harvard Üniversitesi’nden dahi bilgi topladım. Tüm kontrol bendeydi. Çünkü hayat benim hayatımdı. O zaman için Türkiye’de pek uygulanmayan, sadece bir doktor büyüğüm tarafından önerilen, önce kemoterapi, sonra sadece kitlenin alınması ve akabinde radyoterapi yöntemini tercih ettim....

Makalenin Devamını GösterDr. İlay Yılmazlar Gelişen İnsan Merkezi, Kurucu Ortak
Makale

Stratejik İyimserler ve Savunmacı Kötümserlerle Tanışın
“Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı?” tartışması hep süregelir ve ben hiçbir zaman karar veremem gezmenin mi, yoksa kitapların muhteşem dünyasının mı insanı daha fazla donatacağına. Bu yaz dönemi ilk bayram tatili kitaplarla, ikinci bayram tatili ise mini bir Ege seyahatiyle geçince kendi kendime ne kadar şanslı olduğumu düşündüm. Eğer çeviri kalitesi iyi ise Türkçesini okurum diye Michelle Obama’nın “Benim Hikâyem” kitabını heyecanla bekliyordum....

Makalenin Devamını GösterBerrin Bayraktar LeasePlan Türkiye, İnsan Kaynakları Müdürü

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.