KAYNAK Dergisi - Kurumları ve İnsan Kaynakları Alanını Besleyen KAYNAK.

BALTAŞ BİLGİEVİ YAYINIDIR

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

Son Sayı 80


  Geri Bildirim

KAYNAK Dergisi Sayı:80

 

Diğer Sayılar

 

Dergi Seçimi

Tüm Sayıları Göster

Siteye Giriş

Mail Adresi

Şifre

 
Tüm Makaleler

 

Ayın Makalesi

Geri Bildirim Almak ve Vermek
Kişilik konu olduğu zaman en sık “kişilik değişir mi?” sorusunu duyarım. Bu soru çok yerindedir çünkü kişiliği hayat boyu oldukça sabit kalan özellikler bütünü olarak tanımlıyoruz ve kişinin belirli bir durumda bir davranışı gösterme olasılığı olduğunu söylüyoruz. Hiç şüphesiz, kişiliğimizin temelini oluşturan genetik özellikler değişmiyor. Ancak davranışımızı değiştiren bazı durumlar var....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Acar Baltaş Ayın Makalesi
Editörden

Geri Bildirim sayısını hazırlarken
Bu sayımızı geri bildirime ayırdık. Amacımız, kurum ve çalışan verisini, gelişim odaklı kullanabilme aracı olarak iş yaşamında hak ettiği yere taşımak. Bu sebeple ölçümlemek, tanılamak, bilgi ve farkındalık düzeyini yükseltecek girişimleri saptamak hayati bir öneme sahiptir. Verileri karşılıklı öğrenme üzerine kurgulayınca gelişim alanını ve verimliliği etkileyecek beceri ve yetkinlik kazanmak mümkün oluyor. Geri bildirim kurum ve çalışan performansına atfettiğimiz değer ile ortaya çıkan sonuç arasındaki bağı güçlendirmek için elimizdeki güçlü araçlardan biridir....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr Zuhal Baltaş
Makale

Sokrates Döneminde Bir Robot
Ne tecrübe ne de yaş… Yeni dönemde en önemli şey sürekli geri bildirim alarak gelişmek ve çevik bir şekilde adapte olmak. 20 sene önce Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den mezun olurken ileride bir gün bir TEKNOLOJİ şirketi kurmaya karar verdim. Bundan 10 sene önce de Türkiye’de “finansal okuryazarlık hareketi”ni başlattığım dönemden beri, aldığım tüm geri bildirimlerin içinde hep bir istek ve temenni vardı: “Özlem, keşke senin gibi bir birikim arkadaşım olsa”....

Makalenin Devamını GösterÖzlem Denizmen, Para Durumu, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ve Moneye Kurucu Lideri
Makale

Etkili Geri Bildirimin Altı Kuralı
Etkili geri bildirimin altı kuralına geçmeden önce İngilizce karşılığında yer alan “besleme” ve “geri” sözcüklerine değinmeliyiz. Sözlük karşılığı olarak okunduğunda, geri bildirim muhatabının sergilediği bir duruma karşı (back) verilmeli ve mutlaka besleyici (feed) olmalıdır. Kavramı basit bir tanıma dönüştürmek gerekirse, geri bildirim kaynaktan (veren) hedefe (alan) giden besleyici (geliştirici) bir bilgilendirme sürecidir....

Makalenin Devamını GösterSinan Yasun Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi
Makale

Koçun Geri Bildirim Kılavuzu
Koçluk yapılan kişinin davranışı, hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuyorsa koç, bu işlevsiz davranış ve istenmeyen etkileri konusunda geri bildirim verecektir. Verilen geri bildirim koçluk alanın davranışlarını koçun bakış açısından değerlendirmesine ve davranışın kabul edilebilir düzeyde değişmesine yardımcı olacaktır. Bu ikili ilişki çerçevesinde koçluk alanın sorumluluklarını anlaması ve davranışlarını bu sorumluluklara uygun olarak yerine getirmesi beklenir, geri bildirimler de tam da bu durumda etkilidir. Koçun ifade ettikleri geri bildirim alanın niyetine vurgu yapıp davranışına vurgu yapmazsa amacına ulaşmaz, çünkü koçluk alanın kontrolü dışındaki olaylara işaret eder. Niyeti bilmek mümkün olmayacağı için, geri bildirim hedeflenen davranışa vurgu yapmakta yetersiz kalır. Hangi alanda değişime ihtiyaç duyulduğu anlaşılmayacağı için de geri bildirim etkili olmaz ve koçluk alan kişi neyi değiştirmesi gerektiğini bilemez....

Makalenin Devamını GösterTahsin Birgen Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi
Makale

Veriye Dayalı Geri Bildirim
Kurumlarda tüm insan kaynakları süreçleri ile ilgili pek çok veriden yararlanarak çeşitli analizler yapmak mümkündür. Bunun için çalışan anketleri, odak grubu gibi yöntemlerle veri elde edilmektedir. Ayrıca dış müşterilerden alınan geri bildirimler, görüş ve değerlendirmeler de birer veri kaynağıdır. Bununla birlikte insan kaynakları birimlerinin stratejik bir rol üstlenmesi, iş sonuçlarına ve kararlara etki edebilmesi için verinin çok yönlü ve derinlemesine bir bakış açısıyla ele alınmasına ihtiyaç vardır. Böylece verinin nedenleri, diğer veri ve göstergelerle ilişkileri, iş sonuçlarını nasıl etkilediği, gelecekte hangi kararların alınması gerektiği konusunda bilgiler elde edilebilir....

Makalenin Devamını GösterÖzlem Akbostancı Baltaş Grubu, Seçme Değerlendirme Program Yöneticisi
Makale

Ortak Aklı Önemsiyoruz
Şirketler, aktif bir biçimde kendi değişim ve dönüşümlerini yönetirken, aynı zamanda pazardaki değişim ve dönüşümü de yönetmeye çaba sarf etmek zorundalar. Ancak bu şekilde yüksek rekabet gücüne erişebilir ve küresel pazarda kalıcı olabilirler. Tüm bunların ortasındaki ve karşılıklı etkileşim içindeki tek etken hiç şüphesiz insandır. Bu çevrimin içinde insanın varlığını anlamlı kılabilmek, potansiyelinden en yüksek düzeyde fayda sağlayabilmek, bu yolla da firmaları sürdürülebilir kılabilmek için iyi tanımlanmış yönetsel sistemlere ihtiyaç vardır. Bu felsefe ile yönetildiğine inandığım ve 15 yıldır üyesi olduğum Bakioğlu Holding, çekirdekten başlayıp 1973’ten günümüze entegre bir “ambalaj sanayi” geliştiren ve bunu uluslararası standartlara ulaştıran bir şirketler topluluğudur....

Makalenin Devamını GösterÖzgür Güneri Bakioğlu Holding, İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Makale

Geri Bildirim Alma Yönündeki Engeller
Hepimiz öyle ya da böyle başarı güdüsüyle hareket ederiz; daha hızlı koşmak, daha yaratıcı olmak, daha fazla ödül kazanmak, daha fazla hastalığa çare bulmak, daha fazla para kazanmak isteriz. Ancak gerçek şudur: Eğer karşınızdakinin potansiyelini performansa çevirmesi için; tarafsız, gelişim alanlarını açıkça ortaya koyacak bir geri bildirim verecekseniz, birçok kişi söylediklerinizi duymazlıktan gelecektir. Bu durumdan kısmen kırılgan egolarımız suçlanabilir. Çoğumuz kendimizle ilgili beklentilerimizi karşılamak için çalışırız. Bu nedenle de durumlar karşısında eleştirel bir tavır sergileriz. Aslında sadece eleştirel olma olasılığı dahi, çoğunluk tarafından kişiliklerimize bir tehdit olarak algılanır....

Makalenin Devamını GösterRobert Nash Psikolog, Aston Üniversitesi - Naomi Winstone Psikolog, Surrey Üniversitesi | Çeviri: Tanju Kişmir Baltaş Grubu, Ar-Ge Birimi
Makale

Geri Bildirim Döngüsü
Birçoğumuz geri bildirim kavramıyla iş hayatına adım attığımızda tanıştık. Bilinçli deneyimlerimizin kavramı performans görüşmesiyle eş değer tuttuğu oldu. Oysa geri bildirim yaşamın tüm an ve alanlarını kapsar. Geri bildirim, var oluşun merkezinde yer alan sistemsel bir döngüdür. Sistemleri düzenleyen etki-tepki ilişkisi birçok bilim dalında çalışılmıştır. Bu yazıda geri bildirim döngüsünün farklı örneklerini bulacak, genellikle bilinçli olarak farkında olmadığımız işleyişini keşfe çıkacaksınız. Genel görelilikten geri bildirime Evrensel çekim kanununu ortaya koyan Newton, maddenin Dünya’nın çekim kuvveti sebebiyle düştüğüne inanıyordu. Einstein ise maddenin düşmediğini, bükülen uzay-zaman boyunca hareket ettiğini savunuyordu....

Makalenin Devamını GösterHandan Odaman Uşaklıgil Baltaş Grubu, Akademik Çalışmalar
Makale

Hayatımızda Geri Bildirimler
Günlük hayatımızda, farkında olalım veya olmayalım, sürekli geri bildirim alıyoruz ve veriyoruz. Çocuğumuzun hareketini tasvip etmediğimizde kaşımızı kaldırmamız da aslında bir geri bildirim, arkadaşımızın hoşumuza giden bir hareketine gülümsememiz de… İş yerinde ise bu ayrı bir önem taşıyor. Çalışma arkadaşlarımızın performanslarındaki artış büyük ölçüde gelişimlerini destekleyecek geri bildirimlere bağlı. Peki, ister iş yerinde, ister özel hayatta değer verdiğimiz insanları geliştirecek geri bildirimleri ustalıkla nasıl verebiliriz? Güvenli alan ihtiyacı Burada kilit kelime belki de değer verdiğimiz insanlar. Bizi büyüten geri bildirimleri bizleri tanıyan, gerçekten önemseyen insanlardan alıyoruz. Bizi yeterince tanıdığına inanmadığımız insanların bizim hakkımızda yaptıkları eleştirilere ise şüpheyle yaklaşıyor, onlara darılıyor, söylediklerine üzülüyoruz. Bunun sebebi aramızdaki ilişkide güvenli, sıcak bir alanın daha yaratılmamış olması....

Makalenin Devamını GösterLevent Ergin Burgan Bank; İnsan Kaynakları, Organizasyon ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı
Makale

Perakende Sektöründe Anlık Geri Bildirim Vermek
Perakende sektörü müşteri ve ürün akışının hiç durmadığı, ürün ve hizmet kalitesi beklentilerinin yüksek olduğu bir sektördür. Hareketliliğin ve beklentilerin bu kadar fazla olduğu bir ortamda da çalışanların gelişimi özenle ele alınması beklenen bir konudur. Satış becerileri, hizmet kalitesi, iletişim becerileri, stres yönetimi, çatışma ve problem çözme gibi konularda gelişime ihtiyaç duyulduğu gibi, yöneticilerin çalışma ortamında da ekibi sürekli geliştirmesi gerekmektedir. İş yükü, zaman kısıtı, sorumluluklar perakende yöneticilerinin çalışanlara birebir koçluk yaparak gelişimlerine katkı sağlamalarına her zaman olanak vermiyor. İşte bu durumlarda yöneticilerin anlık geri bildirimler vererek çalışanlarının gelişimine katkıda bulunması ve iş akışını düzenlemesi mümkün. Ancak geri bildirim doğru bir şekilde verilemediğinde geri bildirim alan çalışan üzerinde olumlu etki bırakmak yerine olumsuz etkiler yaratabiliyor....

Makalenin Devamını GösterMurat Yıldırım Baltaş Grubu, Eğitim Program Yöneticisi
Makale

Akademik Kurumlar ve Geri Bildirim
Üniversiteler çok boyutlu ve katmanlı kurumsal yapılardır ve akademisyen, öğrenci, idari çalışan ve ebeveyn gibi farklı beklentiler içerisindeki paydaşlardan oluşur. Üniversitelerde eğitim ve araştırma temel faaliyetler olarak öne çıkar ve tüm paydaşlar bu eksende sürekli ve iç içe geçmiş bir biçimde etkileşim ve ilişki halindedir. Paydaşlar arasındaki bu dinamik etkileşim sürekli öğrenmeye açık olmayı gerektirir. Bu nedenle, öğrenmenin temel ortak payda olduğu üniversiteler gibi akademik kurumlarda, etkin geri bildirim süreçlerinin kurulması, öğrenmeye dayalı bir kurum kültürünün oluşması açısından son derece önemlidir. Akademisyenlere verilen geri bildirim Bilginin yaratıcı bir biçimde ortaya çıkması ve paylaşılması için, çalışanların otonomisine üniversitelerde özellikle önem verilir. Örneğin, akademisyenlerin genelde ders zamanları dışında belirlenmiş mesai saatleri yoktur ve onlara hangi konularda, nasıl araştırma yapacaklarını söyleyen bir otorite bulunmaz....

Makalenin Devamını GösterProf. Dr. Güray Erkol Özyeğin Üniversitesi, Rektör Yardımcısı
Makale

Öğretmen Gelişimi ve Geri Bildirim
Bir CEO, yönetim kurulu başkanı, genel müdür, sanatçı, basketbol oyuncusu olup olmamanız hiç fark etmez. Hepimizin bir “akıl hocasına” ve bize geri bildirim verebilecek birilerine ihtiyacı var. Çünkü gelişim, geri bildirim ile tamamlanan bir süreçtir. Bir grup insan var ki işlerini daha iyi yapabilmeleri için onların sistematik geri bildirim almaları belki herkesten daha önemlidir. Çünkü bu insanlar dünyadaki en önemli işlerden birini yapıyorlar. Onlar, öğretmenler! Öğretmenler diğer öğrenenler gibi sistemli öğretim aldıklarında, uygulama için birçok fırsatları olduğunda ve “hemen, olumlu, düzeltici ve belirli” geri bildirim aldıklarında, yeni davranışlar kazanmakta ve bu davranışları koruyabilmektedir. Böylece onların büyük katkıları ile nesillerin ve toplumların gelişimleri sağlanmaktadır. Öğretmenlere veri...

Makalenin Devamını GösterDr. Şerife Arslan Özyeğin Üniversitesi, Rektör Yardımcısı Danışmanı
Makale

Geri Bildiriminiz Hediyeniz Olsun
Geri bildirim almak ve vermek çok hassas bir konu. Aynı zamanda doğru kullanıldığı sürece motivasyon, performans yönetimi, yetenek yönetimi gibi çok kıymetli süreçlere hizmet eden önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Geri bildirimin amacı; kendim ile başkalarının gördüğü arasındaki mesafeyi göstermek. Peki bu mesafeyi nasıl kapatabilirim? Mesafeyi kabul ederek başlayabilirim. Geri bildirimi bir hediye olarak verin ve bir başkası size bir geri bildirim verdiğinde bunu bir hediye olarak kabul edin. Gerçekten bir hediyeyi nasıl veriyorsanız veya kabul ediyorsanız, geri bildirime de öyle yaklaşın. Aldığınız geri bildirimin sonucunda güven ortamı oluşturabilmek sizin elinizde. Aynı şekilde geri bildirim verirken de, karşınızdakinin bunu sizden gelmiş bir hediye olarak kabul etmesini sağlayabilirseniz, ona sarılıp gerçekten yol kat etmek için çaba sarf edecek ve bunu da size ispat etmek isteyecektir....

Makalenin Devamını GösterZ. Seyran Mısır HP Pelzer Pimsa Otomotiv ve Pimsa Adler Otomotiv, İnsan Kaynakları Direktörü
Makale

İşletmenin Nabzı Geri Bildirimde Atar
Yöneticim, ekip arkadaşlarım, iş ortaklarım performansım ya da yeteneklerim hakkında ne düşünüyor? Neyi iyi yapıyorum, neyi daha iyi yapabilirim, neyi yapmaktan vazgeçmeliyim? Çalışma arkadaşlarımın performansına olumlu katkım oluyor mu? Kurumumda istenen bir davranışın yaygınlaşması için aktif rol üstleniyor muyum? Tüm bu soruların cevabını ancak geri bildirim alarak ve vererek öğreniriz....

Makalenin Devamını GösterGüler Boztepe Bosch Rexroth, İnsan Kaynakları Müdürü
Makale

Müşteri Geri Bildirimini Değerlendirmek
Bir kurumun “başarılıyım” diyebilmesi için ne gerekir? Müşteri memnuniyeti anketleri, mevcut müşteri sayısı, kurumun kazancı gibi göstergeler başarı göstergesi olur mu? Bu göstergelerin başarıyı tanımladığını düşünürsek, başarısının devamlılığı konusunda tahmin yürütmek için geçerli bir kaynak mıdır? Bu durumu tanımlamada en iyi araç müşteri geri bildirimidir. Sizden hizmet alan, bu hizmeti kendi çözümü için kullanan ve yaşadığı deneyimle bir sonuca varan müşterilerin verdiği geri bildirim, kurumun başarısı konusunda en büyük göstergedir....

Makalenin Devamını GösterBaltaş Grubu Müşteri İlişkileri Birimi

Ana Sayfa  | Son Sayı  | Arama  | Künye  | İletişim  | Yasal Uyarı

© Tüm hakları www.Baltas-Baltas.com'a aittir.